Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 3 od 20  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 35, str. 281-289
Vizuelizacija politike posredstvom arhitekture spektakla
Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet + Univerzitet umetnosti u Beogradu

e-adresad.dimkovic@gmail.com
Sažetak
U ovom radu tretira se pitanje uticaja politike, društvene moći i kapitala u okvirima arhitektonske prakse, zasnovane na transformaciji prirode u veštački svet kulture, proizvodnje i potrošnje. Zatim potvrđivanje društvene i političke moći putem pojma i fenomena spektakla. Politika i spektakl vizuelizovani unutar specifičnih društvenih, kulturalnih ili umetničkih konteksta. Objekti ekološke arhitekture sagledani kao materijalizacija spektakla analizirani su na primeru arhitektonsko-urbanističkog projekta 'Gardens by the Bay' u Singapuru, arhitekte Vilkinsona Ejera (Wilkinson Eyer), sagledani kroz prizmu potrošačke populacije u kontekstu društvene produkcije u doba tehnoestetike. Osnovna teza rada zasniva se na realizaciji arhitektonskog objekta i njegovog usklađivanja sa životnom sredinom, odnosima sa prirodom, ekološkim i zakonitostima veštačkog sveta kulture, virtuelnog i sajber prostora. Utvrđivanja i lociranja moći posredstvom reprezantacije arhitektonskog objekta koji obezbeđuje uspostavljanje identifikacije pripadnosti, vrednosti, stavova i oblika prepoznavanja unutar jednog političkog, društvenog ili kulturalnog poretka.
Reference
*** (2004) The politics of aesthetics: The distribution of the sensible. London: Continuum
Bodrijar, Ž. (1991) Simulacije i simulakrumi. Novi Sad: Svetovi
Debord, G. (1999) Društvo spektakla. Zagreb: Argzin
Džejmson, F. (1991) Postmodernizam ili kulturna logika kasnog kapitalizma. Beograd
Dženks, Č. (1982) Moderni pokreti u arhitekturi. Beograd: Građevinska knjiga
Đorđević, J. (2008) u: Studije kulture, zbornik, Beograd: Službeni glasnik
Đorđević, J. (2009) Postkultura - uvod u studije kulture. Beograd: Clio
Groys, B. (2006) Učiniti stvari vidljivima strategije suvremene umjetnosti. Zagreb: Muzej suvremene umjetnosti
Kadijević, A. (1998-1999) Ideološke i estetske osnove uspona evropske monumentalne arhitekture u četvrtoj deceniji dvadesetog veka. Istorijski časopis, knj. XLV-XLVI, 255-277
Kolhas, R. (1995) The Generic City. New York: Office for Metropolitan
Ransijer, Ž. (2010) Emancipovani gledalac. Beograd: Edicija Jugoslavija
Šuvaković, M. (2010) Diskurzivna analiza - prestupi i/ili pristupi 'diskurzivne analize' filozofiji, poetici, estetici, teoriji i studijama umetnosti i kulture. Beograd: Orion art
Šuvaković, M. (2011) Pojmovnik teorije umetnosti. Beograd: Orion art
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/naslKg1635281D
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka