Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 10 od 11  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 80, br. 4-5, str. 229-241
Tužbe u oblasti patentnog prava
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet
Sažetak
Svako lice koje koristi inovaciju bez potrebnog odobrenja od strane nosioca patenta može biti tuženo od strane oštećene strane da bi se sprečila takva upotreba. Svako lice koje sa umišljajem ili iz nehata povredi patent je odgovorno oštećenoj strani za naknadu štete koja nastane usled takve povrede. Ako je predmet patenta postupak za dobijanje novog proizvoda, smatra se ukoliko se drugačije ne dokaže, da je taj proizvod koji proizvede neko drugo lice, dobijen na osnovu patentiranog postupka. Tužbe u slučaju povrede patentnih prava zastarevaju nakon tri godine pošto tužilac sazna za povredu i ličnost počinioca, a nakon isteka pet godina od povrede, nezavisno od toga kada je tužilac saznao za povredu i za počinioca.
Reference
Besarović, V.M. (2005) Intelektualna svojina, industrijska svojina i autorsko pravo. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Marković, S.M. (1997) Patentno pravo. Beograd: Nomos
Miladinović, Z. (2004) Subjektivna prava intelektualne svojine. Niš
Mitrović, J. (1992) Autorsko pravo i pravo industrijske svojine kroz sudsku praksu - 600 odluka. Beograd: Toplikus, 3. dopunjeno i izmenjeno izdanje
Novaković, B. (1997) Veštačenje u parnicama o neposrednoj povredi patenata za hemijske postupke. Pravni život, vol. 46, br. 11, str. 789-804
Novaković, B. (2000) Naknada nematerijalne štete za nedozvoljeno ekonomsko iskorišćavanje patenta. Pravo i privreda, vol. 37, br. 5-8, str. 695-707
Perović, S. (1996) Uvodna reč na VI susretu Kopaoničke škole prirodnog prava. u: Deset godina Kopaoničke škole prirodnog prava, Beograd, str. 131, (prema: Miladinović Zoran, Subjektivna prava intelektualne svojine, Niš 2004, str. 203)
Radovanović, S. (2003) Trostruka naknada u našem pravu intelektualne svojine. Pravni život, vol. 52, br. 11, str. 829-842
Sladović, E. (1925) Patentno pravo. Zagreb
Srzentić, N., Stajić, A., Lazarević, L.V. (1983) Krivično pravo SFRJ - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Tijanić, P. (2005) Građansko pravna zaštita prava prema Zakonu o patentima. Pravni život, vol. 54, br. 5-6, str. 119-129
Tijanić, P.B. (1996) Povreda patenta, žiga i modela. Pravni život, vol. 45, br. 11, str. 825-838
Vlašković, B. (1999) Sadržina i povreda patenta. Kragujevac
Vlašković, B.B. (1998) Posredna povreda patenta u Zakonu o patentima SR Jugoslavije. Pravo i privreda, vol. 36, br. 5-8, str. 880-890
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv0805229V
objavljen u SCIndeksu: 06.10.2008.