Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 230  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 35, br. 3, str. 134-145
Plivanje u nastavi fizičkog vaspitanja dece
Univerzitet Singidunum, Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Beograd, Srbija

e-adresavladanmarkovic@singidunum.ac.rs
Sažetak
Cilj ovog rada je ispitivanje stava o uvođenju plivanja u nastavu fizičkog i zdravstvenog vaspitanja dece. Postavljene su osnovne teorijske smernice i analizirani razlozi zašto bi uvođenje časova plivanja predstavljalo kvalitativan korak napred u nastavi fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Na osnovu teorijske analize konstruisan je Upitnik stava o plivanju u fizičkom vaspitanju, koji sadrži 17 tvrdnji, na koje se odgovara putem petostepenih skala procene Likertovog tipa. Izvršeno je anketiranje 104 trenera, profesora FFK, aktivnih plivača i roditelja čija deca su imala od šest do deset godina. Anketom su takođe prikupljeni podaci o socijalno-demografskim karakteristikama, plivačkim i sportskim navikama. Rezultati deskriptivne statističke analize govore o izuzetno pozitivnom stavu kada je u pitanju plivanje u fizičkom vaspitanju (M=4.52, SD=0.29). Deskriptivna statistička analiza dokazuje da su zdravstveno-rekreativni ciljevi bavljenja plivanjem (M=4.81) znatno ispred sportskih i takmičarskih (M=2.33). Kada je u pitanju procena emocija u vezi sa bavljenjem plivanjem, takođe se može izvesti zaključak da su rekreacija (M=4.85) i zabava (M=4.66) važniji od takmičenja (M=3.72), odnosno da kod dece izazivaju pozitivnije emocije. Rezultati analize varijanse pokazuju da ne postoje statistički značajne razlike u stavu ispitanika prema plivanju u fizičkom vaspitanju kod subuzoraka formiranih prema socijalno-demografskim varijablama. Dobijeni rezultati su potvrda pozitivnih vaspitnih i razvojnih uticaja bavljenja plivanjem. Postoje takođe i mnogi problemi oko realizacije ideje u vezi sa uvođenjem plivanja u redovnu nastavu. Za ovakve akcije najvažnije su organizacija i saradnja škole, sportskog centra i lokalne zajednice, dok finansijska sredstva koja treba uložiti i nisu toliko velika ukoliko se u obzir uzmu razvojni benefiti. Uočen pozitivan stav ispitanika govori u prilog njihovoj spremnosti da se angažuju i pomognu u implementaciji ovakvih programa.
Reference
Carlson, T.B. (1995) We hate gym: Student alienation from physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 14, 467-477
Coakley, J. (1996) Socialization through sports. u: Oded O.B. [ur.] The Child and Adolescent Athlete, Oxford: Blackwell Science, str. 353-364
Geron, E. (1996) Intelligence of child and adolescent participants in sport. u: Oded O.B. [ur.] The Child and Adolescent Athlete, Oxford: Blackwell Science, str. 399-417
Harris, K.C., Kuramoto, L.K., Schulzer, M., Retallack, J.E. (2009) Effect of school-based physical activity interventions on body mass index in children: A meta-analysis. CMAJ, 180 (7), 719-726
Jevtić, B. (2006) Medjunarodne inicijative i izgradnja okruženja fizičkog vaspitanja u Srbiji. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, 19(4), 27-39
Luke, M.D., Sinclair, G.D. (1991) Gender differences in adolescents' attitudes toward school physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 11, 31-46
Marković, V., Živković, A., Milošević, M. (2019) Plivanje u fizičkom vaspitanju dece 1 - nacionalna naučna i stručna konferencija Aktuelnosti u teoriji i praksi sporta, fizičkog vaspitanja i rekreacije. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet u Beogradu
Marković, V. (2019) Vaterpolo. Beograd: Caligraf
Marković, V. (2017) Plivanje. Beograd: Univerzitet Singidunum
Milošević, B.M., Milošević, M.M. (2013) Specijalno fizičko obrazovanje - naučne osnove. Beograd: CEDIP
Milošević, M., Čolović, M. (2019) Razvojna i pedagoška psihologija sa primenom u sportu i fizičkom vaspitanju. Beograd: Univerzitet Singidunum
Milošević, M. (2019) Srpski film u doba novih medija (2010-2016). Beograd: Fakultet dramskih umetnosti, doktorska disertacija
Perloff, R.M. (2016) The dynamics of persuasion: Communication and attitudes in the twenty-first century. London: Routledge
Rot, N. (2010) Osnovi socijalne psihologije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Smiljanić, V. (1991) Razvojna psihologija. Beograd: Društvo psihologa Srbije
Stanišić, S. (2019) Ishrana i zdravlje. Beograd: Delfi
Warburton, D.E., Nicol, C.W., Bredin, S.S. (2006) Health benefits of physical activity: The evidence. CMAJ, 174(6), str. 801-809
World Health Organisation (2018) World health statistics 2018: Monitoring health for the SDGs, sustainable development goals. Luxemburg
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije2203134M
primljen: 02.11.2021.
prihvaćen: 05.04.2022.
objavljen u SCIndeksu: 29.10.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka