Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 9, br. 2, str. 179-187
Značaj fitnes kampova za razvoj sportskog turizma
Univerzitet Educons, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad

e-adresajelenajajic@gmail.com, sstefantisma@gmail.com, dperic@tims.edu.rs
Ključne reči: sportski turizam; fitnes kamp; vežbanje; zdravlje; lifestyle
Sažetak
Turizam je tokom svojih razvojnih faza stekao nove oblike da bi zadovoljio sve strože kriterijume turističkih potrošača. Na turističkom tržištu se obogaćivanjem asortimana menja način i sadržaj provođenja odmora van mesta stanovanja. Osnova savremenog turizma je sveobuhvatna ponuda selektivnih oblika turizma, kao korak bliže ka zadovoljenju zahteva i potreba probirljivog turističkog potrošača dvadeset prvog veka. Dok je u prošlosti sport bio povezan sa turizmom i putovanjima na različite sportske priredbe, u savremenom turizmu sport ima mnogo širu ulogu. Danas se veza sporta i turizma smatra industrijom, čija je posledica sportski turizam koncipiran na shvatanju sporta kao turističke atrakcije, odnosno isticanjem i definisanjem kvaliteta sporta, koji zajedno predstavljaju jedinstven doprinos turizmu. Sa aspekta sportskog turizma, fitnes predstavlja bitnu komponentu za unapređenje turističke ponude, poboljšanje zdravlja, sticanje kondicije i unapređenje međuljudskih odnosa. Fitnes može biti glavni motiv ka opredeljenju za konzumiranje odgovarajućeg turističkog proizvoda. Moguću ideju predstavljaju fitnes kampovi, pogotovo oni koji se izvode na otvorenom prostoru. Oni ne zahtevaju dodatna, velika, materijalna ulaganja, a pružaju šansu već postojećim rekreativnim sadržajima, uz minimalno osveženje. Jedna od mogućnosti napretka fitnes kampova kao oblika sportskog turizma je njihovo uključivanje u ostale vidove turizma.
Reference
*** (2001) Sport & tourism. u: IOC‐WTO conference on sport and tourism, Barcelona, Spain, DOI: 10.1080/10295390108718710
Bartoluci, M. (2003) Ekonomika i menadžment sporta. Zagreb: Kineziološki fakultet
Bartoluči, M., Čavlek, N. (2007) Tourisam and Sport- aspects of development. Zagreb
Bartoluči, M., Maršanić, H. (2004) Edukacija stručnjaka za sportsku animaciju. u: Bartoluči, i suradnici [ur.] Menedžment u sportu i turizmu, Zagreb: Kineziološki fakultet, Ekonomski fakultet
Bodekaer, M. (2013) Project getaway featured on TEDxubud 2013. http://projectgetaway.com/about-us
Bogosavac, M., Jovanović, S., Dragosavljević, P. (2012) Odnos turista prema sportsko-rekreativnim sadržajima kao dijelu turističke ponude. BH: Sportske nauke i zdravlje, 2(1): 5-10
Casciato, P. (2013) Top 10 fitness boot camps around the world. http://www.reuters.com/article/2013/01/18/uk-travel-picks-bootcamps-idUSLNE90H01H20130118., pristupljeno: 20130118
Col Lt Weinstein Bob (2010) Boot Camp Fitness for All Shapes and Sizes. US Trade Paper 276
European commission (2004) The citizens of the European Union and sport. Special Eurobarometer 213
Grupa Autora (2009) Marketing strategija turizma Vojvodine. Novi Sad: Izvršno veće AP Vojvodina
Hall, C.M., Weiler, B. (1992) Adventure, sport and health tourism. u: Special interest tourism, str. 141-158
Hinch, T., Jackson, E.L., Hudson, S., Walker, G. (2005) Leisure Constraint Theory and Sport Tourism. Sport in Society, 8(2): 142-163
Kesar, O. (2012) Sportski turizam. Zagreb: Ekonomski Fakultet Sveučiližte u Zagrebu, Skripta
Nešić, M. (2006) Resursi u sportu. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam
Nešić, M. (2010) Fitnes kao činilac razvoja sportskog turizma. Poslovna ekonomija, vol. 4, br. 2, str. 459-473
Plavša, J. (2007) Sportsko rekreativni turizam. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno matematički fakultet, skripta
Rabotić, B. (2012) Sportski i avanturistički turizam - neki teorijski i praktični koncepti. Turističko poslovanje, (7): 81-94
Raymond, R. (2000) WTO's preliminary data for 1999 and revised forecasts to 2020 by region: South Asia by country. Tourism Economics, 6(3): 281-292, 12
Schroeder, J., Dolan, S. (2010) Top trends: Small-groups, Boot camps, zumba. IDEA FIT, 8(10)
Votaw, J. (2013) Web log message. http://certification.acsm.org/blog/2013/november/what-to-look-for-in-a-bootcamp, pristupljeno: 20131101
Weed, M., Bull, C. (2004) Sports Tourism: Participants, Policy and Providers. Oxford: Butterworth-Heinemann/Elsevier Science
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/TIMSACT9-7650
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Ekonomika (2004)
O shvatanju menadžmenta rizika i njegovoj primeni u sportu
Aćimović Danilo

Ekonomika poljoprivrede (2013)
Potencijali i ograničenja u razvoju ruralnog turizma u Vojvodini
Bošković Tatjana, i dr.

Arhitektura i urbanizam (2012)
Potencijali za održivi razvoj turizma na Dunavu kroz Srbiju
Maksin Marija, i dr.

prikaži sve [8]