Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 10 od 55  
Back povratak na rezultate
Upotreba testa asocijacija, testa tablice atributa pojmova i testa definicija za unapređivanje kulture pismenog izražavanja učenika
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače, 'Mihailo Palov', Vršac

e-adresaivanacurcin@yahoo.com
Sažetak
Polazeći od istraživanja koja ukazuju na nedovoljni razvitak naučnih pojmova u okviru sistema naučnih znanja u našem nastavnom procesu, u ovom radu donosimo tri metodičke aplikacije namenjene srednjoškolskoj nastavi pravopisa. Osmišljene su tako da zahtevaju (misaona) angažovanja učenika koja su u osnovi koncepcije testova za ispitivanje usvojenosti (naučnih) pojmova: Testa asocijacija (Test A), Testa tablica atributa pojmova (Test C) i Testa definicija (Test D). Osnovni cilj kojem smo težili je unapređenja nastave pravopisa, kao i kulture pismenog izražavanja učenika srednjeg obrazovanja. Ponuđene aplikacije se mogu modelovati, te realizovati u različitim fazama časa (u celosti ili parcijalno) kako redovne tako i dodatne nastave, a pojednostavljene se mogu upotrebljavati i na časovima dopunske nastave.
Reference
Ignjatović-Savić, N.M. (1990) Pedagoške implikacije teorije Vigotskog. Psihologija, vol. 23, br. 1, str. 145-153
Ilić, P. (1998) Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi - metodika nastave. Novi Sad: Zmaj
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2003) Aktivno učenje 2: priručnik za primenu metoda aktivnog učenja/nastave. Beograd: Institut za psihologiju
Klausmeier, H.J., Allen, P.S. (1978) Cognitive development of children and youth: A longitudinal study. New York: Academic Press
Klikovac, D. (2004) Metafore u mišljenju i jeziku. Beograd: Biblioteka XX vek
Lazarević, D.A. (1999) Od spontanih ka naučnim pojmovima - razvoj naučnih pojmova kroz nastavu i školsko učenje. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Marinković, S. (2000) Metodika kreativne nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Kreativni centar
Milanović-Nahod, S. (1973) Ispitivanje poznavanja osnovnih pojmova iz društvenih nauka kod učenika završnog razreda osnovne škole. Beograd: Naučna knjiga ER
Pešić, J. (2008) Kritičko mišljenje i naučno saznanje. Srpska politička misao, br. 1-2, str. 11-33
Pešikan, M., Jerković, J., Pižurica, M. (2010) Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska
Šaranović-Božanović, N., Milanović-Nahod, S.S. (1997) Usvajanje pojmova u nastavi maternjeg jezika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 29, str. 189-199
Vygotsky, L.S. (1977) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit, preveo Jovan Janićijević
Woodworth, R.S. (1959) Eksperimentalna psihologija. s engleskog preveli Borislav Stevanović, Živorad Vasić i Miloš Jovičić; registar prevela i sastavila Lidija Pavlović
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: rasprava/članak
DOI: 10.5937/sinteze0-8502
objavljen u SCIndeksu: 28.07.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman