Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 31, br. 1, str. 95-112
Srednja klasa i njene odlike u Srbiji novijeg doba
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

e-adresaolja64@EUnet.yu, biljasp@hotmail.com
Sažetak
Predmet rada su istorijski razvoj i karakteristike srednje klase društva, uz poseban osvrt na razvitak i transformacije srednjih slojeva u Srbiji tokom poslednjih decenija. U razmatranju o srednjoj klasi u Srbiji danas, ispituje se održivost i domet jedne od relativno čestih konstatacija u javnom diskursu o novijoj istoriji srpskog društva, one koja se odnosi na "propast srednje klase". Centralna tema u radu jeste pitanje da li je tektonska društvena kriza tokom poslednjih petnaestak godina dovela do nestanka potpunog materijalnog i socijalnog sloma srednjih slojeva, odnosno da li je nezaustavljivo bogaćenje pripadnika vladajućih političkih i birokratskih struktura iz prethodnog režima dovela do ekstremne polarizacije društva, uz marginalni ostatak. Zaključci rada jesu da je srednja klasa u Srbiji tek "okvirno" preživela 90-e, da je tokom intenzivne društvene krize delimično ozleđena, dekomponovana i diferencirana, te da su navedeni procesi i način na koji su se odvijali eventualno ostavili i neke nepoželjne posledice na njen "konstruktivni potencijal". U tom smislu razmatrana teza ostaje samo delimično potvrđena.
Reference
Antonić, S. (2002) Zarobljena zemlja - Srbija za vlade Slobodana Miloševića. Beograd: Otkrovenje
Arandarenko, M.G. (2000) Ekonomska stvarnost Srbije / Serbian economic reality. u: Lazić Mladen [ur.] Račji hod - Srbija u transformacijskim procesima, Beograd: Filip Višnjić, 367
Bell, D. (1973) The coming of post-industrial society. New York-Oxford: Basic Books
Burris, V. (1986) The discovery of the new middle class. Theory and Society, vol. 15, 3, 317-349
CeSID (2005) Političke podele u Srbiji u kontekstu civilnog društva - mogućnost bazičnog konsensusa i mogućnost konstituisanja demokratskog bloka. Beograd, www.cesid.org/programi/istrazivanja
Cvejić, S.P. (2000) Opadanje društva u procesu dualnog strukturiranja. u: Lazić Mladen [ur.] Račji hod - Srbija u transformacijskim procesima, Beograd: Filip Višnjić
Gouldner, A. (1979) The future of the intellectuals and the rise of the new class. Continuum
Gouldner, A.W. (1976) The dialectic of ideology and technology: The origin, grammar, and future of ideology. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Gredelj, S.S. (1994) Dominantne vrednosne orijentacije / Dominant value orientations. u: Lazić Mladen [ur.] Razaranje društva: jugoslovensko društvo u krizi 90-ih, Beograd: Filip Višnjić
Hobsbaum, E.J. (2002) Doba ekstrema - istorija Kratkog Dvadesetog veka 1914-1991. Beograd: Dereta
Lazić, M. (2004) Class, civil society and liberal values in Serbia. u: CiSoNet, Konferencija, 23-25 septembar, Madrid, http://www.asp-research.com/seminarsconferences.asp
Lazić, M.B., Mrkšić, D.M., Vujović, S.Đ., Kuzmanović, B.R., Gredelj, S.S., Cvejić, S.P., Vuletić, V. (1994) Razaranje društva - jugoslovensko društvo u krizi 90-ih. Beograd: Filip Višnjić
Madžar, L.D. (1998) Putevi i bespuća privatizacije u Jugoslaviji. Ekonomski anali, vol. 42, br. 139, str. 11-88
Meyer, G. (2003) Values, small life worlds and communitarian orientations: Ambivalent legacies and democratic potentials in post-communist political cultures. u: Detlef Pollack i dr. [ur.] Political culture in post-communist Europe, Aldershot: Ashgate
Mihailović, S. (2005) Kako građani Srbije vide i doživljavaju tranziciju. u: Mihailović Srećko [ur.] Pet godina tranzicije u Srbiji, Beograd: Socijaldemokratski klub
Mills, C.W. (1979) Bijeli ovratnik - američke srednje klase. Zagreb: Naprijed
Mimica, A.M. (1983) Ogled o srednjoj klasi - pregled razvoja jednog sociološkog pojma. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Mrkšić, D.M. (2000) Restratifikacija i promene materijalnog standarda. u: Lazić Mladen [ur.] Račji hod - Srbija u transformacijskim procesima, Beograd: Filip Višnjić
Ofe, K. (1999) Modernost i država. Istok, Zapad. Beograd: Filip Višnjić
Perović, M. (1989) Svijest malograđanina - vrijednosni sistem i moralna svijest malograđanstva. Zagreb: August Cesarec
Pešić, V.D. (1977) Društvena slojevitost i stil života. u: Popović Mihailo V., Bolčić Silvano I., Pešić Vesna D., Janićijević Milosav M. i Pantić Dragomir J. [ur.] Društveni slojevi i društvena svest, Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za sociološka istraživanja
Sil, R., Cheng, C. (2004) State legitimacy and the (in)significance of democracy in post-communist Russia. Europe-Asia Studies, vol. 56, 3, 347-368
Sorensen, J.S. (2003) War as social transformation: Wealth, class, power and liberal economy in Serbia. Civil Wars, vol. 6, 4, 55-82
Szelenyi, I., Martin, B. (1988) The three waves of new class theories. Theory and Society, vol. 17, 5, 656
Vujačić, V. (2001) Godina dana kasnije - neki problemi konsolidacije demokratskog poretka u Srbiji. Prizma, CLDS, Beograd, Decembar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 28.02.2008.

Povezani članci

Sociologija (2002)
Promena sastava stranačkih pristalica
Mihailović Srećko M.

Sociologija (2013)
Promene vrednosnih orijentacija srednje klase u periodu post-socijalističke transformacije u Srbiji
Petrović Irena

Sociologija (2005)
Srbija i (anti)heroji
Pavićević Olivera, i dr.

prikaži sve [108]