Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 10  
Back povratak na rezultate
2000, vol. 42, br. 4, str. 543-564
Radništvo i modernizacija u Srbiji
Amsterdam
Sažetak
Položaj i uloga radništva u modernizacijskim procesima u zadnjih sto godina bitno se razlikuju prema fazi u kojoj se ovi procesi odvijaju. U članku se izdvajaju četiri takve faze: prva je od osnutka Srpske socijaldemokratske stranke (SSDP,1903) do Prvoga svjetskoga rata, u kojoj se SSDP kao modernizirajuća stranka obraća modernom radništvu, ali takvoga radništva tad još nema. Druga je faza period komunističke modernizacije (1945-1989) u kojem nastaje moderna industrijska radnička klasa. Ona će od osamdesetih godina - prateći globalna kretanja u industrijskim društvima - početi gubiti na značaju kao ekonomska i politička snaga, da bi ga u trećoj fazi postkomunističkog intermezza sasvim izgubila služeći u transformaciji kao objekt primarno nacionalne homogenizacije. Nakon smjene vlasti u Srbiji u jesen 2000, industrijska radnička klasa predstavlja samo još balast, dok se od novih srednjih slojeva očekuje presudna uloga u daljoj modernizaciji srpskoga društva.
Reference
*** (2001) Poreski šok. Danas, Komentar, 23. mar, internet
*** Programska izjava Socijaldemokratske unije
Arandarenko, M.G. (1995) Srbija devedesetih: Prvobitna akumulacija kapitala ili politički kapitalizam?. Srpska politička misao, vol. 2, br. 4, str. 33-50
Babović, M. (1997) Maratonci šetaju (po)časni krug. u: Babović Marija i dr. [ur.] 'Ajmo, 'ajde svi u šetnju! - građanski i studentski protest 96/97, Beograd: Medija centar
Boarov, D. (2001) Bolesno lenčarenje. Vreme, br. 523, 11. jan, str. 30
Bogdanović, M. (1989) Srpski radnički pokret 1903-1914 - naličje legende. Zagreb: Globus
Bogdanović, M. (1992) Mesto Nove Evrope u levičarskoj tradiciji. Tokovi revolucije, br. 1-2
Bogdanović, M. (1994) Modernizacijski procesi u Srbiji u XX veku. u: Perović Latinka, Obradović Marija i Stojanović Dubravka [ur.] Srbija u modernizacijskim procesima XX veka, naučni skup, 19-21.9., Beograd, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, str. 35-38
Bolčić, S.I. (1994) Tegobe prelaza u preduzetničko društvo - sociologija 'tranzicije' u Srbiji početkom devedesetih. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF
Bolčić, S.I. (1995) Izmenjena sfera rada. u: Bolčić Silvano [ur.] Društvene promene i svakodnevni život - Srbija početkom devedesetih, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja
Brkić, M. (2001) Zašto se vlada snebiva. Vreme, br. 530, 1. mar, str. 20-21
Goati, V.A. (1991) Ko poseduje političku moć. u: Popović Mihajlo V. i dr. [ur.] Srbija krajem osamdesetih: sociološko istraživanje društvenih nejednakosti i neusklađenosti, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja
Gustafson, T. (1999) Capitalism: Russian-style. Cambridge, itd: Cambridge University Press
Haupt, G. (1978) Un partito guida: L'influenza della socialdemocrazia tedesca nel Sudest Europeo. u: L'Internazionale Socialista della Comune a Lenin, Torino: Einaudi
Lapčević, D. (1922) Istorija socijalizma u Srbiji. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Mijatović, J. (2001) Biznis. Danas, 12.3., Internet
Milošević, S. (1989) Godine raspleta. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Mrkšić, D.M. (2000) Restratifikacija i promene materijalnog standarda. u: Lazić Mladen [ur.] Račji hod - Srbija u transformacijskim procesima, Beograd: Filip Višnjić
Novaković, N.G. (1997) Radništvo i modernizacija u post socijalističkom društvu - primer Jugoslavije. u: Vidojević Z., V.Tomanović, M.Janićijević [ur.] Promene postsocijalističkih društava iz sociološke perspektive, naučni skup, Beograd, 12-13. decembar, Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za sociološka istraživanja
Sassoon, D. (1997) One hundred years of socialism: The West European left in the twentieth century. London, itd: Fontana
Srpska socijaldemokratska stranka (1966) Beograd: Nolit, Građa
Stark, D. (1992) The great transformation: Social change in Eastern Europe. Contemporary Sociology, vol. 21, br. 3, str. 299-304
Šimleša, D. (2001) Korporacije premještaju tvornice u potrazi za jeftinijim radnicima. Jutarnji list, Zagreb, vol. 4, br. 1074, str. 51, 21.4
Therborn, G. (1995) European modernity and beyond: The trajectory of European societies 1945-2000. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Vlahović, A. (2001) Novac od privatizacije pretežno za investicije. Danas, 24-25., Internet
von Eynern, G. (1972) Grundriss der politischen Wirtschaftslehre I. Koln-Opladen: Westdeutscher Verlag
Zajić, G. (1998) Položaj i socijalna prava nezaposlenih. u: Milosavljević Milosav [ur.] Socijalna politika u tranziciji, Beograd: Centar za proučavanje alternativa
Županov, J. (2000) Lijepi naši oduzetnici. Feral Tribune, vol. 17, br. 779, 19. avgust
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.