Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 21, br. 77, str. 24-29
Primenjeni menadžment u reformi srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu, Beograd

e-adresaljiljana.jovcic@yahoo.com
Sažetak
U izgrađivanju savremenijeg sistema obrazovanja, kao temeljna polazišta mogu nam poslužiti njegove osnovne funkcije, sažete u sledećem: osposobljavanje svakog mladog čoveka, a i odraslih, za društvenu praksu, za uključivanje u društvenu podelu rada i društveni život, i doprinos što potpunijem ispoljavanju ljudske ličnosti. Time je obuhvaćena ekonomska, socijalna i humana funkcija obrazovanja. Ovo nalaže realizaciju osnovnih ciljeva obrazovanja i vaspitanja: stvoriti kulturnog čoveka, produktivnog radnika, omogućiti svakome da pronađe svoje mesto u društvenoj zajednici i da postane aktivan i koristan član društva u kome živi. Tako koncipiran sistem obrazovanja obuhvata sva polja, sve nivoe i oblike institucionalnog, a i neinstitucionalnog obrazovanja. Jedna od osnovnih karakteristika tog sistema će biti: fleksibilnost i adaptibilnost, moć brzog i efikasnog prilagođavanja novim društvenim potrebama i očekivanjima u skladu sa zahtevima naučno-tehnološkog razvoja. Rad komparira srednje stručno obrazovanje u Srbiji sa istim nivoom u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama, te apostrofira neophodnost reformi. Implicira značaj primene postulata menadžmenta kao društvene tehnologije koja omogućava postizanje efikasnosti i efektivnosti institucija i poduhvata.
Reference
*** A memorandum on lifelong learning. http://arhiv.acs.si/dokumenti/Memorandum_on_Lifelong_Learning.pdf (pristup 10.11.2017. godine)
Aggarwal, R., Darzi, A. (2006) Technical-Skills Training in the 21st Century. New England Journal of Medicine, 355(25): 2695-2696
Barrows, H.S., Tamblyn, B. (1980) Problem-based learning: An approach to medical education. New York: Springer publishing company
Collin, A. (1997) Learning and development. u: Beardwell I.; Holden L. [ur.] Human resource management: a contemporary perspective, London: Pitman, p. 282-344; 2nd ed
Corradi, C., Evans, N., Valk, A., ur. (2006) Recognising experiental learning. Tartu University Press, https://www.bvekennis.nl/Bibliotheek/06-0432_Experiental_Learning.pdf#page=17 (pristup 10.11.2017. godine)
Davis, R.G. (1980) Planning education for development. Cambridge, Massachusetts: Harvard University-Center for Studies in Education and Development
Europa White paper on education and training: Teaching and learning: Towards the learning society. dostupna: http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com95_590_en.pdf (pristup 10.11.2017. godine)
Frank, J.R., Mungroo, R., Ahmad, Y., Wang, M., de Rossi, S., Horsley, T. (2010) Toward a definition of competency-based education in medicine: a systematic review of published definitions. Medical Teacher, 32(8): 631-637
GAA Velika Britanija, http://www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure/apl/guidance.asp (pristup 10.11.2017. godine)
Klieme, E. (2004) The development of national educational standards: An expertise. Berlin: BundesministeriumfürBildung und Forschung
Le, D.F.D., Winterton, J. (2004) What is competence and does it matter. u: Fifh Conference on HRD Research and Practice: International Comparative and Cross Cultural Dimensions of HRD, Limerick, 27-28 May, 2004
Maksić, S., Ševkušić, S. (2007) Priprema nastavnika za realizaciju izbornih predmeta. Nastava i vaspitanje, vol. 56, br. 2, str. 162-173
Milisavljević, M. (2012) Strategijski menadžment - analiza, izbor, promena. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta u Beogradu
National Agency for Education (2000) Lifelong learning and lifewide learning. Stockholm, January
Riegler, K. (2010) Qualitätssicherung: Unde venis et quo vadis?. Zeitschrift für Hochschulrecht, Hochschulmanagement und Hochschulpolitik: zfhr, 9(6): 157-167
Sandberg, J. (2000) Competence: The basis for a smart workforce. u: Gerber R.; Lankshear C. [ur.] Training for a smart workforce, London: Routledge, 47-72
Ševkušić, S., Šefer, J. (2006) Akciono istraživanje novog pristupa nastavi poznavanja društva u četvrtom razredu osnovne škole. Nastava i vaspitanje, vol. 55, br. 3, str. 269-282
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/SestRec1877024J
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2019.
Creative Commons License 4.0