Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 62, br. 2, str. 304-317
Percepcija kvaliteta i zadovoljstvo inicijalnim obrazovanjem nastavnika srednjih stručnih škola
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet

e-adresadjuricigor1@gmail.com
Sažetak
U radu se razmatra problem inicijalnog obrazovanja nastavnika sred- njih stručnih škola. Cilj empirijskog dela istraživanja je da se ispita mišljenje nastavnika ovih škola o kvalitetu njihovog inicijalnog obrazovanja. Uzorak je obuhvatio 416 nastavnika iz 17 srednjih stručnih škola iz Beograda, Kragujevca i Kosovske Mitrovice. Uzorak je biran po principu verovatnoće, tzv. jednostavni slučajni uzorak. Za prikupljanje podataka korišćene su dve tehnike: anketiranje i skaliranje. U obradi podataka primenjeno je više tehnika: aritmetička sredina, standardna devijacija, Hi-kvadrat test, faktorska analiza i analiza varijanse. Rezultati istraživanja svedoče o postojanju neusklađenosti između kompetencija stečenih tokom inicijalnog obrazovanja i profesionalnih potreba nastavnika. Na osnovu dobijenih rezultata možemo zaključiti da kod ispitanika koji su učestvovali u našem istraživanju postoji potreba za poboljšanjem kvaliteta inicijalnog obrazovanja, kao i da je takva potreba naročito izražena u onim područjima nastavničkog rada koje su nastavnici najlošije procenili.
Reference
Buchberger, F. (2005) The teaching practice component of initial teacher education as a powerful learning environment. http://www.tntee.umu.se/publications/../arneworleans.PD
Buchberger, F., Campos, D.K., Stephenson, J. (2000) Green paper on teacher education in Europe: High quality teacher education for high quality education and training. Umea: TNTEE
Eliot, D. (2006) Profesionalno obrazovanje nastavnika i razvijanje kompetencija - da li je moguć srećan brak?. Pedagogija, vol. 61, br. 4, str. 431-440
Ingvarson, L. (2002) Development of a national standards framework for the teaching profession. u: Teaching Standards and Teaching Evaluation, http://research.acer.edu.au/teaching_ standards/7
Klašnje, S. (2006) Profesionalni razvoj nastavnika u evropskim zemljama. u: van Balkam V.D., Mijatović S. [ur.] Stručno usavršavanje: iskustva edukatora za edukatore, Kanadska agencija za međunarodni razvoj / CIDA, 19-36
Korthagen, F.A.J. (2004) In search of the essence of a good teacher: towards a more holistic approach in teacher education. Teaching and Teacher Education, 20(1): 77-97
Palekčić, M. (2008) Uspješnost i/ili učinkovitost obrazovanja nastavnika. Odgojne znanosti, (2): 403-423
Rajović, V., Radulović, L. (2007) Kako nastavnici opažaju svoje inicijalno obrazovanje - na koji način su sticali znanja i razvijali kompetencije. Nastava i vaspitanje, vol. 56, br. 4, str. 413-434
Savićević, D.M. (2003) Put ka društvu učenja. Beograd: Đuro Salaj
Špijunović, K. (2010) Neki problemi didaktičko-metodičkog obrazovanja i usavršavanja nastavnika. u: Špijunović Krstivoje [ur.] Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - didaktičko-metodički pristup, Užice: Učiteljski fakultet, 15-28
Vizek-Vidović, V. (2005) Cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika - višestruke perspektive. Zagreb: Institut za društvena istraživanja
Zgaga, P. (2006) Obrazovanje nastavnika u zemljama jugoistočne Evrope - trenutno stanje i pogled u budućnost. http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/workshop/tesee/dokumenti/RegionalPrijevodHrv.pdf
Zindović-Vukadinović, G. (2010) Kritički osvrt na profesionalni razvoj nastavnika. u: Polovina N., J.Pavlović [ur.] Teorija i praksa profesionalnog razvoja nastavnika, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 85-105
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka