Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 60, br. 4, str. 759-773
Srednje stručno obrazovanje u funkciji ekonomskog rasta i razvoja društva
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za pedagogiju
bVisoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

e-adresadjuricigor1@gmail.com, ddjuric971@gmail.com, pedjazvk@gmail.com
Ključne reči: srednje stručno obrazovanje; investiranje u znanje; obrazovanje; razvoj ljudskog kapitala; ekonomska vrednost obrazovanja
Sažetak
Ubrzane društveno-političke i ekonomske promene, sa kojima se evropska društva tokom poslednjih nekoliko decenija suočavaju, bitno utiču na promene u obrazovanju i ističu zahteve za reformom obrazovnih sistema i njihovim prilagođavanjem novim potrebama privrede i društva. Stoga se u savremenoj stručnoj literaturi sve više pažnje posvećuje pitanjima reformskih procesa koji se tiču područja srednjeg stručnog obrazovanja. Takva praksa je uslovljena činjenicom da modernizacija ovog važnog segmenta obrazovnog sistema, s obzirom na njegovu direktnu povezanost sa privredom i svetom rada, predstavlja bitnu pretpostavku ukupnog društvenog i ekonomskog razvoja svake zemlje. Iz pomenutih razloga, u radu se bavimo problemima reforme sistema stručnog obrazovanja u Republici Srbiji, i pritom stručno obrazovanje posmatramo u kontekstu ekonomskog rasta i razvoja društva. Cilj rada je da ukaže na značaj ekonomske vrednosti obrazovanja kao i na značaj investicija u ljudski kapital. Teorijska elaboracija i postavljeni zadaci nametnuli su potrebu da u radu koristimo deskriptivnu, komparativno-istorijsku i analitičko-sintetička metodu, kao i analizu sadržaja. Rezultati analize, međutim, pokazuju da iako ekonomska vrednosti obrazovanja danas nije nimalo sporna, sistem stručnog obrazovanja u našoj zemlji se i dalje suočava sa brojnim problemima i izazovima savremenog društva.
Reference
*** (2002) Copenhagen Declaration. available at: www.europa.eu.int/comm/education/copenhagen/copenhagendeclaration_en.pdf
Deissinger, T. (2004) Germany's system of vocational education and training: Challenges and modernisation issues. International Journal of Training Research, 2(1): 76-99
Despotović, M., Maksimović, I., Dimov, J., Šećibović, R., Žugić, M. (2002) Okvir za strategiju stručnog obrazovanja u Srbiji - reforma srednjeg stručnog obrazovanja, od razgovora do realizacije. Begrad: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije
Despotović, M. (2010) Razvoj kurikuluma u stručnom obrazovanju: Pristup usmeren na kompetencije. Beograd: Filozofski fakultet
Đurić, I. (2012) Obrazovanje i usavršavanje nastavnika srednjih stručnih škola. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici, doktorska disertacija
Evropska Komisija (2003) Implementacija radnih programa - Obrazovanje i obuka 2010. Brisel: Radna grupa Osnovne veštine, preduzetništvo i strani jezici
Kovačević, B., Gajić, T., Penić, M. (2012) Zadovoljstvo poslom među zaposlenima u turističkim agencijama Novog Sada. Ekonomika poljoprivrede, vol. 59, br. 2, str. 217-228
Kulić, R. (2008) Reforma srednjeg profesionalnog obrazovanja u uslovima tranzicije. Andragoške studije, br. 1, str. 62-76
Kulić, R. (2007) Reforma obrazovanja u nekim zemljama u tranziciji. Andragoške studije, br. 2, str. 111-127
Kulić, R.I. (2012) Neka shvatanja ljudskog kapitala kao razvojnog resursa. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 42-1, str. 97-112
Leonidovič-Andrejev, A. (2006) Kompetentnosna paradigma u obrazovanju: Iskustvo filozofsko-metodološke analize. Pedagogija, vol. 61, br. 3, str. 269-277
Miletić, V., Milosavljević, D., Kostić, B. (2012) Institutional investment policy frameworks for the agriculture of the Republic of Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 59, br. 3, str. 363-373
Ministarstvo finansija (2011) Izveštaj o razvoju Srbije 2010. Beograd
Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije (2005) Politika i strategija razvoja stručnog obrazovanja u Srbiji: nacrt. Beograd
Savićević, D.M. (2000) Put ka društvu učenja. Beograd: Đuro Salaj
Simonenko, V.D., ur. (2006) Obščaja professionalnaja pedagogika: Učebnoe posobiedljastudentovpe dagogičeskih vuzov. Moskva: Izdatelskij centr Ventana - Graf
Slastënin, V.A., ur. (2006) Pedagogika professionalnogo obrazovanija. Moskva: Meždunarodnaja akademija nauk pedagogičeskogo obrazovanija
Spector, J.M., Klein, J.D., Reiser, R.A., Sims, R.C., Grabowski, B.L., Teja, I. (2006) Competencies and standards for instructional design and educational technology. Invited discussion paper for ITFORUM, Available at: http://itforum.coe.uga.edu/paper89/ITForumpaper89.pdf
Zeer, E.F. (2003) Psihologija profesionaljnogo obrazovanija. Moskva - Voronjež: Moskovskij psihologo-socijaljnij institut
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka