Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 9 od 163  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 9, br. 17, str. 143-157
Osnovni aspekti secesije u slučaju Crne Gore
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH

e-adresahelena.krnetic@yahoo.com
Sažetak
U ovoj analizi pokušaćemo da sagledamo relevantne aspekte slučaja nezavisnosti Crne Gore, istorijske pretpostavke, relevantne političke faktore, sa naročitim naglaskom na analizu godine u kojoj se održao referendum. Secesija Crne Gore predstavljala je završni čin njenog statusa u okviru jugoslovenske države. Protivrječnost prisajedinjena Crne Gore Srbiji odlukama Podgoričke skupštine iz 1918. godine imala je za posljedicu nastanak secesionističkog pokreta u Crnoj Gori. Narod Crne Gore, građani na različite načine iskazivali su svoje pravo samoopredjeljenja, jer jedan dio se opredjeljivao za ujedinjenje sa Srbijom, a drugi za uspostavljanje Crne Gore kao nezavisne države. Secesionistički pokret izraz je negativnog samoopredjeljenja dijela građana Crne Gore prema državnom jedinstvu sa Srbijom. Cilj NAM je da u ovom radu spoznamo osnovne elemente koji su uticali na secesiju Crne Gore, posebno u aspektima legitimiteta i legaliteta. Slučaj secesije Crne Gore kao predmet analize specifičan je zbog toga što je ona ranije bila samostalna država, sa priznatim međunarodnim subjektivitetom. Politička i naučna dilema jeste u tome što se ovaj problem može posmatrati u nekoliko paradigmi. Jedno je polazište da se Crna Gora ujedinila kao država sa državom Srbijom; drugo je da se narod Crne Gore opredijelio svojom slobodnom voljom da živi u zajedničkoj državi Srbiji; i treće da je država Srbija prisajedinila Crnu Goru ne uvažavajući njen ustavno-pravni poredak.
Reference
*** (1966) Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima. 16. decembar, http://www.mhrr.gov.ba/PDF/Medunarodni-Pakt%20B.pdf, posjećeno 22. 05. 2018
*** (1966) Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima. 16. decembar, http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/05bosniak/BIntCovEcSocCulRights.pdf, posjećeno 22.05.2018
*** (2011) U susret integracijama - brošura Škole evroatlantskih integracija. Herceg Novi: Biro kont
*** (1921) Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 28. jun, posjećeno 30. 06. 2018
*** (1943) Odluka o izgradnji Jugoslavije na federativnom principu. 29-30. novembar, http://www.znaci.net/00001/138_60.pdf, posjećeno 30. 06. 2018
*** (1990) Odluka o proglašenju Ustavnog zakona za provođenje Amandmana LXIV. do LXXIV. na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske. 28. jul, posjećeno 23. 05. 2018
*** (1905) Ustav Knjaževine Crne Gore. 19. decembar, http://www.montenegrina.net/pages/pages1/istorija/dokumenti/Ustav%20Crne%20Gore%20iz%201905.pdf, posjećeno 04. 05. 2019
*** (1992) Ustav Savezne Republike Jugoslavije. 27. april, http://mojustav.rs/wp-content/uploads/2013/04/SRB-FRY-Constitution-1992-SRB.pdf, posjećeno 23. 05. 2018
*** (2003) Ustavna povelja Državne zajednice Srbija i Crna Gora. 4. februar, http://mojustav.rs/wp-content/uploads/2013/04/ustavna_povelja_scg.pdf, posjećeno 23.05.2018
*** (1918) Odluka Velike Narodne Skupštine Srpskog Naroda u Crnoj Gori. 13. novembar, http://www.njegos.org/past/act.jpg, posjećeno 22.05.2018
*** (2006) Deklaracija nezavisne Republike Crne Gore. 3. jun, http://www.montenegrina.net/pages/pages1/politika/deklaracija_nezavisne_cg.htm, posjećeno 04. 06. 2018
*** (2006) Ukaz o proglašenju Zakona o referendumu o državno-pravnom statusu Republike Crne Gore. 2. mart, https://senat.me/wp-content/uploads/Zakon-o-referendumu-o-dr%c5%beavno-pravnom-statusu-Crne-Gore.pdf, posjećeno 30.06.2018
*** (1960) Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. 14. decembar, https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Independence.aspx, posjećeno 23.05.2018
*** (2006) Izvještaj o rezultatima glasanja na referendumu o državno-pravnom statusu Republike Crne Gore. 31. maj, http://www.montenegrina.net/pages/pages1/politika/konacni_rezultati_referenduma.htm, posjećeno 04. 06. 2018
*** (1975) Helsinški završni akt. 1. avgust, http://www.crnakutija.babe.hr/attach/_h/helsinski_zavrsni_akt.pdf, posjećeno 23. 05. 2018
Baer, J. (2011) Who, why and how: Assessing the legitimacy of secession. Swiss Political Science Review, 6(3): 45-69
Buchanan, A.E. (1991) Secession: The morality of political divorce from Fort Sumter to Lithuania and Quebec. Boulder, CO-San Francisco: Westview Press
Đurović, G. (2016) Evropska unija i Crna Gora. Podgorica: EU Info centar
Friedrich, C.J. (1974) Limited government: A comparison. New York
Javna ustanova Muzej II zasjedanja AVNOJ-a Crna Gora 1943. http://www.muzejavnoj.ba/virtuelna-tura/sala/crna-gora-2/, posjećeno 30. 06. 2018
Kreća, M., Avramov, S. (2008) Međunarodno javno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Krnetić, H. (2017) Teorija secesije - studija slučaja - Katalonija i Škotska. https://fedora.unibl.org/fedora/get/o:168/bdef:Content/get, posjećeno 23.05.2018
Lehning, P.B. (1998) Theories of secession. New York: Routledge
Mowat, R.B. (1915) Select treaties and documents to illustrate the development of the modern European states-system. Oxford: Oxford University Press
Perović, L. (2015) Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca (1918-1929) / Kraljevina Jugoslavija (1929-1941) - nastanak, trajanje i kraj. http://yuhistorija.com/serbian/doc/LP%20-%20Kraljevina%20SHS%20-%20Jugoslavija.pdf, posjećeno 23.05.2018
Radio-televizija Republike Srpske (2017) Crna Gora izglasala ulazak u NATO - na Cetinju protest. https://lat.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=251276, posjećeno 29. 05. 2019
Radojević, V. (2015) Đukanović - referenduma o NATO nema, odluka u skupštini. http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:581430-Djukanovic-Referenduma-o-NATO-nema-odluka-u-skupstini, posjećeno 29.05.2019
Radušić, E., Katz, V., Smiljanić, A., i dr. (2010) Političko predstavljanje Bosne i Hercegovine u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca / Kraljevini Jugoslaviji (1918.-1941.). Sarajevo: Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine (PSBiH), str. 38-48
Savanović, A. (2019) Teorija republike. Banja Luka: Fakultet političkih nauka
Savanović, A. (2018) 'Venexit': Venice secession movement. Politeia, vol. 8, br. 15, str. 32-49
Šuković, M. Podgorička skupština, crnogorski narod i njegova kultura još trpe posljedice Podgoričke skupštine. http://www.montenegrina.net/pages/pages1/istorija/cg_izmedju_1_i_2_svj_rata/podgoricka_skupstina.htm, posjećeno 06. 06. 2018
Veljković, B., Ambrož, M. (2010) Pravo na samoopredjeljenje i otcjepljenje. Svarog, 1(1): 11-26
Vujović, Z. (2006) Pitanje nezavisnosti i etničkog identiteta u Crnoj Gori. u: Keiichi K. [ur.] Referendum u Crnoj Gori 2006, Podgorica: Centar za monitoring CE, str. 33-49
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/politeia0-21934
objavljen u SCIndeksu: 13.02.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (1994)
Secesionističko samoopredeljenje: slučajevi Slovenije i Hrvatske
Radan Peter

Gl Adv komore Vojvodine (2005)
Džon Rols i pravda - povodom godišnjice smrti Džona Rolsa, 1921-2002
Đurđić Sanja

Belgrade Philosop Ann (2003)
Kolektivni interesi i kolektivna prava
Newman Dwight G.

prikaži sve [11]