Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 45, br. 2, str. 171-177
Komponente prinosa semena lucerke u zavisnosti od sistema kosidbe
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 0412

Sažetak
Da bi se osiguralo postizanje visokih i stabilnih prinosa semena potrebno je sprečiti suviše bujan rast i poleganje lucerke. Najefikasnija mera kojom se utiče na bujnost lucerke je kosidba useva. Takođe, kosidbom se određuje kalendarski rok početka i dužina trajanja faze cvetanja semenskog useva, kako bi se cvetanje podudarilo sa maksimalnom aktivnošću insekata oprašivača, što je od presudnog značaja za prinos semena lucerke. U cilju utvrđivanja komponenti prinosa, prinosa i kvaliteta semena lucerke u zavisnosti od sistema kosidbe semenskog useva izvršena su četvorogodišnja ispitivanja na Rimskim Šančevima. Ispitivana su četiri sistema kosidbe: rani sistem - kosidba krmnog otkosa 05. maja (u fazi butonizacije), srednje rani sistem - kosidba 15. maja (u fazi početka cvetanja), kasni sistem - kosidba 25. maja (u fazi punog cvetanja) i proizvodnja semena iz trećeg otkosa (kosidba 05. maja i 05. juna). Ispitivanje je izvršeno na sedam najrasprostranjenijih sorti lucerke u Srbiji, šest domaćih i jedna francuska.
Reference
Bolanos-Aguilar, E.D., Huyghe, C., Ecalle, C., Hacquet, J., Julier, B. (2002) Effect of cultivar and environment on seed yield in alfalfa. Crop Sci, 42, str. 45-50
Erić, P. (1988) Uticaj načina i gustine setve na prinos i kvalitet semena lucerke (Medicago sativa (L.) em Wass.) sorte NS 'Banat' ZMS-II na zemljištu černozem. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Galilov, A.A. (1988) Semenaja produktivnost ljucerni želtoj v zavisimosti od sposoba poseva i normi viseva semjan. Nekatorie aspekti semenovodstva lucerni. Selekcija i semenovodstvo, br 3, 51-53
Goloborodko, S.P., Bodnarčuk, L.I. (1998) Semenovodstvo ljucerni. Kiev: Fitocentr
Huyghe, C., Julier, B., Bolanos-Aguilar, E.D., Ecalle, C. (2001) Effect of cultivar and environment on seed yield in alfalfa: Quality in lucerne and medics for. animal production. u: Proceedings of the EUCARPIA Medicago ssp. Group Meeting (XIV), Zaragoza, Spain, 37-40
Iannucci, A., di Fonzo, N., Martiniello, P. (2002) Alfalfa (Medicago sativa L.) seed yield and quality under different forage management systems and irrigation treatments in a Mediterranean environment. Field Crops Research, 78(1): 65
Kalu, B.A., Fick, G.W. (1981) Quantifying morphological development of alfalfa for studies of herbage quality. Crop Science, 21, str. 267-271
Karagić, Đ. (2004) Komponente prinosa, prinos i kvalitet semena lucerke u zavisnosti od sistema kosidbe. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Karagić, Đ., Katić, S., Mihajlović, V., Vasiljević, S., Milić, D. (2003) Correlations between alfalfa seed yield and ecological factors. u: Symposium of the European Grassland Federation, Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment. Pleven, Bulgaria, vol. 8, str. 372-376
Stjepanović, M. (1998) Lucerna. Osijek: Nova Zemlja
Žarinov, V.I., Kljuj, V.S. (1990) Ljucerna. Kiev: Urožaj, 2. Izdanie, pererabotano i dopolnenoe
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2008.

Povezani članci

Nema povezanih članaka