Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:33
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21

Sadržaj

članak: 9 od 124  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 8, br. 16, str. 28-39
Kineske strane direktne investicije u evropskim zemljama
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac

e-adresajanackovic.marko@gmail.com, spasictanja7@gmail.com
Sažetak
Kineske strane direktne investicije u svetu imaju dugu i uspešnu tradiciju. Tokom protekle decenije, Kina je postala jedan od najvećih izvoznika stranih investicija u svetu, uključujući i Evropske zemlje. Kini, ulaganja u Evropu donose mnogobrojne koristi koje se ispoljavaju u pribavljanju tehnologije, know-how, poboljšanju reputacije svojih brendova, uspostavljanju logističkog uporišta na evropskom tržištu. Posmatrajući sa aspekta zemalja domaćina, priliv kineskih investicija doneo je nove ekonomske prilike, naročito u onim Evropskim zemljama koje su imale slab ekonomski rast, suočene sa visokom nezaposlenošću nakon krize evra. U radu su prikazani globalni trendovi kineskih direktnih investicija, motivi koji su pokrenuli kineske investitore da ulažu u Evropske zemlje, potrebe EU za kineskim investicijama, kao i dobar primer privlačenja kineskih investicija u Srbiji.
Reference
Antevski, M., Filipović, S. (2014) Inostrane investicione aktivnosti kineskih kompanija. Međunarodni problemi, vol. 66, br. 3-4, str. 231-248
Babić, B.S. (2010) Odnosi Kine i Evropske unije - geoekonomska osovina u razvoju. Međunarodni problemi, vol. 62, br. 3, str. 418-462
Cero, H. (2018) Kineske investicije u Evropi - može li se ponoviti Ruski scenarij?. preuzeto sa sajta: http://balkans.aljazeera.net/vijesti/kineske-investicijeu-evropi-moze-li-se-ponoviti-ruski-scenarij
Chen, E.K.Y., Lin, P. (2006) Emerging TNCs from East Asia: Mainland China and Hong Kong. mimeo
Cui, L., Jiang, F. (2009) FDI entry mode choice of Chinese firms: A strategic behavior perspective. Journal of World Business, 44(4): 434-444
Dunning, J.H. (1993) Multinational Enterprises and the Global Economy. England: Addison-Wesley Publishing Company Inc. Wokingham
Ernst and Young (2017) China Go Abroad 5th Issue. preuzeto sa sajta: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-china-overseas-investment-reportissue-5-en/$FILE/EY-china-overseas-investment-report-issue-5-en.pdf
Gao, C., Hanemann, T. (2016) China's Global Outbound M&A in 2015. Rhodium Group, preuzeto sa sajta: https://rhg.com/research/chinas-globaloutbound-ma-in-2015
Gavrić, S. (2018) Kinezi su već sad među najjačim ulagačima u Srbiji, sa više od dve milijarde investicija. preuzeto sa sajta: https://www.blic.rs/biznis/privreda-ifinansije/kinezi-su-vec-sad-medu-najjacim-ulagacima-u-srbiji-sa-vise-od-dvemilijarde/v4dlzwx
Guerero, D. (2017) Chinese Investment in Europe in the Age of Brexit and Trump. TNI Working Papers
Liu, L., Tian, Y. (2008) The internationalisation of Chinese enterprises: The analysis of the UK case. International Journal of Technology and Globalisation, Vol. 4, No. 1, pp. 87-102
Ma, Y., Overbeek, H. (2015) Chinese foreign direct investment in the European Union: Explaining changing patterns. Global Affairs, Vol. 1, Issue 4-5, pp. 441-454
Martin, A. (2014) Chinese Investments Soar in Crisis-Hit Europe. preuzeto sa sajta: http://www.euractiv.com/section/euro-finance/news/chinese-investmentssoar-in-crisis-hit-europe
McKenzie, B. (2017) Bird's Eye View: Comparing Chinese Investment in North America and Europe. Rhodium Group, preuzeto sa sajta: http://www.conventuslaw.com/report/birds-eye-view-comparing-chineseinvestment-into
Novović, M., Dugalić, N. (2017) Konkurentnost privreda nerazvijenih zemalja u uslovima slobodne trgovine. Ekonomski izazovi, br. 11, str. 92-107
Rui, H., Yip, G.S. (2008) Foreign acquisitions by Chinese firms: A strategic intent perspective. Journal of World Business, 43(2): 213-226
Seaman, J., Huotari, M., Iglesias, M.G. (2017) Chinese Investment in Europe: A Country Level Approach. French Institute of International Relations
Tartar, A., Rojanasakul, M., Diamond, J.S. (2018) How China Is Buying Its Way into Europe. preuzeto sa sajta: https://www.bloomberg.com/graphics/2018-chinabusiness-in-europe
UN Conference On Trade And Development Unctad (2006) World investment report 2006: FDI from developing and transition economies: Implications for development. New York-Geneva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov1916028J
objavljen u SCIndeksu: 09.06.2020.