Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
1997, vol. 28, br. 2, str. 79-83
Strategijska analiza kao osnova strategijskog menadžmenta
Ključne reči: strategijski menadžment; strategijska analiza; PTT sistem
Sažetak
Sadašnje uslove privređivanja karakteriše dinamičnost okruženja, a jedino su u njemu promene konstantne. Promene u makroekonomskom globalnom okruženju i pozitivni trendovi u privrednom sistemu naše zemlje uslovljavaju da se sve firme prestrukturiraju u poslovne sisteme sa konceptom tržišne orijentacije koji može odgovoriti zahtevima relevantnih steikholdera i izazovima tržišnog načina privređivanja. Rad se bavi problematikom PTT sistema. Da bi strategijski menadžment PTT sistema uspešno ostvarivao ciljeve i strategije rasta i razvoja, potrebno je pronaći najpovoljniji strategijski izbor posredstvom strategijske SWOT analize okruženja, omogućavajući širi horizont predviđanja i produbljivanje uvida u infrastrukturu PTT sistema u cilju usklađivanja odnosa između strategije i okruženja.
Reference
Certo, S.C., Peter, P.J. (1991) Strategic management: Concepts and applications. New York, itd: McGraw-Hill
Jović, M.B. (1997) Međunarodni marketing - od izvoznog ka globalnom konceptu. Beograd: TrimSoft Trade
Milanović, M. (1995) Strategija marketinga u pošti i telekomunikacijama. Beograd, itd: Prosveta
Milisavljević, M. (1996) Strategijski menadžment. Beograd: Poslovna škola 'Megatrend'
Thompson, J. (1995) Strategy in action. London, itd: Chapman and Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Marketing (2001)
Marketing i strategijska kontrola
Jović Mile B., i dr.

Marketing (1998)
Poslovne strategije i marketing okruženje
Milanović Milašin, i dr.

Hrana i ishrana (2003)
Menadžment u ishrani
Živković Radmila

prikaži sve [68]