Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 8 od 48  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 4, br. 1, str. 161-170
Strategije suprotstavljanja svetskoj ekonomskoj krizi
aUniverzitet za poslovne studiјe, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
cStanojević Auditing, Belgrade

e-adresacollective.action1234@gmail.com
Sažetak
Ekonomska istorija pokazuje da se privreda (društvena reprodukcija) ne razvija pravolinijski, uravnoteženo i bez zastoja. Naprotiv, počev od 1825. godine prisutni su usponi i padovi u tokovima društvene reprodukcije. Nakon ubrzanog rasta bruto društvenog proizvoda, porasta investiranja u proizvodnju, uvećanja profitne stope, zaposlenosti, stepena korišćenja kapaciteta, odjednom dolazi do smanjenja bruto društvenog proizvoda, bankrotstva firmi, smanjenja zaposlenosti, pada profitne stope i sl. Tako društvena reprodukcija iz uspona ili ekspanzije ubrzano ulazi u pad ili kontrakciju, iz pada u uspon, tj. ona se kreće u cik-cak liniji, pa to nazivamo cikličnim kretanjem društvene reprodukcije (privrede). U privredi se, dakle, vrši kontinuirano smenjivanje jednog ekonomskog (privrednog) ciklusa drugim.
Reference
Davies, K. (2009) While Global FDI Falls, China's Outward FDI Doubles. Transnational Corporations Review, 1(4): 20-23
Ilić, B. (2003) Informatičko društvo i nova ekonomija. Beograd
Ilić, B., Praća, N. (2014) Održivi razvoj u uslovima informaciono komunikacionih tehnologija. Beograd: Apollo
International Monetary Fund (2009) Global financial stability report. April
Keynes, M.J. (1956) Opšta teorija zaposlenosti, kamate i novca. Beograd: Kultura
Kovačević, M. (2012) Katastrofalne posledice najveće zablude ekonomske nauke - neoliberalizma. u: Globalna kriza i ekonomska nauka, Neoliberalizam i alternative, Zbornik radova, Beograd: Ekonomski fakultet
Krugman, P. (2008) Povratak ekonomije depresije i svetska kriza 2008. Beograd: IP Heliks
Krugman, P. (2012) Okončajte ovu depresiju. odmah!. Smederevo, Beograd: Heliks
Mihajlović, M., Imamović, N., Dragović, N. (2017) Uloga i značaj antimonopolske politike u savremenim uslovima poslovanja. Oditor, vol. 3, br. 2, str. 87-99
Milojević, I., Mihajlović, M., Cvijanović, M. (2012) Impact of organizational failure of relevance consolidated budget. Ekonomika poljoprivrede, vol. 59, br. 1, str. 63-71
NDES, Ekonomski fakultet (2012) Evropska unija i Srbija - od tranzicije do pridruživanja
Stiglitz, J.E. (2012) Cena nejednakosti - kako današnje podeljeno društvo ugrožava našu budućnost. Vashington DC
Vukša, S., Anđelić, D., Kolarski, I. (2015) Uloga ekonomske politike u ekonomskim krizama. Oditor, br. 12, str. 13-21
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1801161B
objavljen u SCIndeksu: 19.07.2018.