Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2001, vol. 5, br. 2, str. 53-58
Space matrica - instrument strategijskog menadžmenta za identifikovanje strategijske pozicije preduzeća
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
Sažetak
Vrednost SPACE metoda je što šire zahvata objekt analize i to preko dve interne dimenzije (finansijska snaga i konkurentska snaga) i dve eksterne dimenzije (stabilnost okruženja i snaga grane). Na osnovu seta faktora koji pokrivaju svaku dimenziju, kvantitativno se vrednuje svaki faktor i dimenzija, te na osnovu toga proračunava vektor pravca kojim se u SPACE matrici-dijagramu identifikuje strategijski položaj preduzeća kao: agresivni, konkurentski, konzervativni i defanzivni. Za svaki od položaja nude se odgovarajuće strategijske opcije. U radu se detaljno prikazuje metodika SPACE-a, te ođezbeđuje edukacija za praktičnu primenu ovog instrumenta strategijskog menadžmenta.
Reference
Bobek, S., Hauc, A., Semolič, B., Treven, S. (1991) Strateški menadžment i projekti. Zagreb: Informator
Hunt, S.D., Morgan, R.M. (1995) The resource-advantage theory of competition: Dynamics path dependencies, and evolutionary dimensions. Journal of Marketing, vol. 60, Oct, str. 107-114
Radder, L., Louw, L. (1998) The space matrix: A tool for calibrating competition. Long Range Plann, vol. 31, br. 4, str. 549-559
Segev, E. (1995) Corporate strategy: Portfolio models. London, itd: International Thomson Business Press
Taylor, B. (1997) The return of strategic planning: Once more with feeling. Long Range Plann, vol. 30, No. 3, p. 334-344
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2009.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2003)
Primena space matriksa kao portfolio tehnike za identifikovanje strategijske pozicije preduzeća
Boljević Agneš

Ekonomika preduzeća (2004)
Kreiranje konkurentske prednosti novog sektora
Stanković Ljiljana V.

Ekonomika preduzeća (2009)
Konkurentnost u uslovima krize
Stanković Ljiljana

prikaži sve [7]