Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 114  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 73, br. 4, str. 66-72
Izokrenuta učionica - novi pristup učenju za studente medicine
aUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za medicinsku statistiku i informatiku, Srbija

e-adresanina94rajovic@gmail.com
Sažetak
Uvod: Pandemija izazvana koronavirusom inicirala je razvoj i implementaciju digitalnih tehnologija u obrazovnom procesu svih nivoa edukacije. S obzirom na to da je nastava u vanrednim uslovima bila neprihvatljiva, obrazovne institucije bile su prinuđene da uvedu kombinovani sistem nastave ili isključivo digitalnu komunikaciju sa studentima. U cilju postizanja visokokvalitetne edukacije "na daljinu", uveden je metod "izokrenute učionice", kako za studente, tako i za nastavni kadar. "Izokrenuta učionica" predstavlja tip kombinovanog učenja koji ima za cilj da poveća angažovanje učenika na dva načina, najpre pripremom materijala za proces učenja kod kuće i rešavanjem problema uživo tokom časa. Cilj: Cilj rada je procena aktuelnih stavova i percepcije studenata medicine o novouvedenom metodu učenja - "izokrenutoj učionici". Materijal i metode: Sprovedena je studija preseka među studentima na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu tokom januara 2022. godine korišćenjem onlajn upitnika. Upitnik korišćen u ovoj studiji sastojao se od 34 pitanja i bio je podeljen na šest glavnih sekcija: demografske podatke, opšte stavove, komunikaciju, nezavisnost u učenju, pripremljenost i motivaciju, kreativno razmišljanje i timski rad. Rezultati: U istraživanje je uključeno ukupno 60 studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Više od polovine učenika bilo je ženskog pola (75,0%), prosečne starosti 23,48 ± 1,53 godine. Većina ispitanika su bili studenti pete i šeste godine. Rezultati ove studije pokazuju da postoje značajne razlike u percepciji studenata prema izokrenutoj učionici kao novom metodu učenja prema polu i starosti. Učenici ženskog pola i mlađi učenici imali su pozitivnije stavove prema izokrenutoj učionici od učenika muškog pola i starijih učenika. Zaključak: Metod učenja po tipu izokrenute učionice odgovara zahtevima studenata medicine, razvijajući njihove veštine rešavanja problema i apstraktno razmišljanje. Imajući u vidu da su mlađi učenici imali pozitivne percepcije i stavove prema metodi učenja po tipu izokrenute učionice, kreatori kurikuluma i nastavni kadar trebalo bi da prilagode nastavu i strategije nastavnih metoda kako bi pomogli studentima da ostvare svoj puni akademski potencijal.
Reference
Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Torda A. How COVID-19 has pushed us into a medical education revolution. Intern Med J. 2020;50(9):1150-3.
Basilaia G, Kvavadze D. Transition to online education in schools during a SARS-CoV-2 coronavirus (COVID-19) pandemic in Georgia. Pedagogical Res. 2020;5(4):em0060
Ahmady S, Shahbazi S, Heidari M. Transition to virtual learning during the coronavirus disease-2019 crisis in Iran: opportunity or challenge? Disaster Med Public Health Prep. 2020;14(3):e11-2.
Adedoyin OB, Soykan E. Covid-19 pandemic and online learning: the challenges and opportunities. Interact Learn Environ. 2020;1-13.
Camargo CP, Tempski PZ, Busnardo FF, Martins MdA, Gemperli R. Online learning and covid-19: a meta-synthesis analysis. Clinics. 2020;75: e2286.
Ma G. The effectiveness of synchronous online flipped learning in college EFL reading course during the covid-19 epidemic. 2020.
Tucker B. The flipped classroom. Education Next. 2012;12(1): 82-3
Bates JE, Almekdash H, Gilchrest-Dunnam MJ (2017) The Flipped Classroom: A Brief, Brief History. In: Santos Green L., Banas J., Perkins R. (eds) The Flipped College Classroom. Educational Communications and Technology: Issues and Innovations. Springer, Cham.
Merrill JE (2015). The flipped classroom: An examination of veteran teachers' practices when flipping their classrooms for the first time. Doctoral Dissertation, Texas A&M University, College Station, TX.
Harris B, Harris J, Reed L, Zelihic M. Flipped classroom: Another tool for your pedagogy tool box. Developments in Business Simulation and Experiential Learning. 2016;1(43):325-33.
AlJaser A. Effectiveness of using flipped classroom strategy in academic achievement and self-efficacy among education students of Princess Nourah Bint Abdulrahman University. Canadian Center of Science and Education. 2017;10(14):67-77.
Aljaraideh Y. Students' perception of flipped classroom: A case study for private universities in Jordan. JOTSE: Journal of Technology and Science Education. 2019;9(3):368-77.
Farrah M, Qawasmeh A. English student's attitudes towards using flipped classrooms in language learning at Hebron University: Research in English Language Pedagogy. 2018;6(2):275-94.
Davies RS, Dean DL, Ball N. Flipping the classroom and instructional technology integration in a college-level information systems spreadsheet course. Educational Technology Research and Development. 2013;61(4):563-80.
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/mp73-39285
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2023.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka