Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 8 od 433  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 61, br. 96, str. 45-77
Izazovi visokog obrazovanja kao javne službe u vrijeme trajanja pandemije KOVID-19 iz perspektive studenata
aUniverzitet u Osijeku, Pravni fakultet, Republika Hrvatska
bVeleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, Republika Hrvatska

e-adresabbakota@pravos.hr, jdujmovi@pravos.hr, dromic@vevu.hr
Projekat:
The paper was the result of participation in an internal project: New trends in the development of public services on local and regional level, (no. IP-PRAVOS-16), financially supported by the Faculty of Law, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek

Sažetak
Autori u radu nastoje prikazati ključne izazove u području visokog obrazovanja kao javne službe za vrijeme trajanja pandemije KOVID-19. Cilj je rada ispitivanje stajališta redovitih i izvanrednih studenata vezanih uz organizaciju nastavnog procesa u vrijeme pandemije. Temeljna hipoteza postavljena u tekstu rada glasi: Visokoobrazovna ustanova osigurava učinkovito djelovanje nastavnog procesa i zadržava primjeren odnos nastavnik-student u vrijeme pandemije KOVID-19. Samo istraživanje provedeno je u okviru stručnih upravnih studija na dvama odabranim institucijama, Pravnom fakultetu u Osijeku te u okviru Upravnog studija Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru, a njime su obuhvaćeni redoviti i izvanredni studenti prve, druge i treće godine. Nalazima istraživanja nastoji se doći do potvrđivanja odnosno opovrgavanja temeljne hipoteze rada. Za potrebe rada korištena je deskriptivna statistika. Doprinos izučavanju nauke o upravi ogleda se u cjelinama kojima autori pružaju teorijsku podlogu za provedbu empirijskog istraživanja u okviru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru, analiziranju ključnih izazova stavljenih pred nastavnike i studente, donošenju zaključaka te prijedloga za poboljšanje organizacije nastavnog procesa u budućim izvanrednim situacijama.
Reference
*** (2020) Odluka o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom Sars-CoV-2 / Decision on declaring the epidemic of the COVID-19 disease caused by Sars-CoV-2 virus. Zagreb: Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske, 11. 03.; https://zdravlje.gov.hr/UserDocsImages//2020%20CORONAVIRUS//ODLUKA%20O%20PROGLA%C5%A0ENJU%20EPIDEMIJE%20BOLESTI%20 COVID-19.pdf
*** (2020) Odluka Vlade Repubike Hrvatske o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama, te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu / Decision of the Government of the Republic of. Narodne novine, bro. 29/20 and 32/20, https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Vijesti/2020/Uputa%20-%20visoka%20ucilista%20-%2019.%203.%202020..pdf
*** (2020) Preporuke visokim učilištima vezano za organizaciju obrazovnog procesa na daljinu / Recommendations to higher education institutions regarding the organization of distance learning. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, 11.03; https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Vijesti/2020/Preporuke%20visokim%20ucilistima%20vezano%20uz%20organizaciju%20obrazovnog%20procesa%20na%20daljinu%20te%20dostava%20 povratnih%20inform
*** (2022) Nacionalni plan razvoja javne uprave za razdoblje od 2022. do 2027. God. / National Plan for the Development of Public Administration in the period 2022-2027. Ministarstvo pravosuđa i uprave, ožujak. https://mpu.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Strategije,%20planovi,%20izvje%C5%A1%C4%87a/Nacionalni%20plan%20razvoja%20javne%20uprave%20za%20razdoblje%20od%202022_2027.pdf
*** (2014) Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije RH / Strategy for Education, Science and Technology. Narodne novine Republike Hrvatske, br. 124, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_124_2364.html (accessed 12 03. 2022)
*** (2005/2013) Uredba Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Veleučilišta 'Lavoslav Ružička' U Vukovaru / Regulation of the Government of the Republic of Croatia on establishing the College of Applied Sciences Lavoslav Ružička in Vukovar. Narodne Novine, 92, 119; https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_07_92_1839.html (accessed 12.8.2022)
*** (2022) Statut Pravnog Fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku / The Statute of the Faculty of Law, JJ Strossmayer University in Osijek. Pravni Fakultet u Osijeku, https://www.pravos.unios.hr/download/2022-statut-pravos-16-05-2022.pdf (accessed 12.8.2022)
*** (2020) Statut Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru / The Statute of the College of Applied Sciences Lavoslav Ružička in Vukovar. Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, https://vevu.hr/wp-content/uploads/2021/08/49StatutVEVUprociscenitekst.pdf (12.8.2022)
*** (2013) Pravilnik o mentorskom radu nastavnika 2013 / General Rules for Mentors, College of Applied Sciences in Vukovar, 2013. Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, 4. prosinac, (accessed 26 August 2022) http://www.vevu.hr/uploads/50Pravilnik%20o%20mentorskom%20radu%20nastavnika.pdf
*** (2022) Pravilnik o mentorskom radu nastavnika 2022 / General Rules for Mentors' Work, College of Applied Sciences in Vukovar, 2022. 11. travnja; https://www.vevu.hr/wp-content/uploads/2022/04/Pravilnik-o-mentorskom-radu-nastavnika-2022.pdf (accessed 26 August 2022)
*** (2020) Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 uz primjenu protuepidemijskih mjera / Recommendations for University Instruction during the COVID-19 pandemic and the application of anti-epidemic measures. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, August 2020, 31.08.; (28.8.2022) https://www.srednja.hr/app/uploads/2020/09/PREPORUKE_visoka_ucilista_31_08_2020.pdf
J.J. Stossmayer University of Osijek-Faculty of Law Osijek (2022) Council of Mentors, Appointment of mentors. https://www.pravos.unios.hr/doktorski-studij/appointment-of-mentors#; https://www.pravos.unios.hr/doktorski-studij/council-of-mentors; (accessed on 28.10.2022)
Koprić, I., Marčetić, G., Musa, A., Đulabić, V., Lalić-Novak, G. (2021) Upravna znanost - javna uprava u suvremenom europskom kontekstu / Administrative Science: Public Administration in the contemporary European context. Zagreb: University of Zagreb-Faculty of Law-Study Center for Public Administration and Public Finances
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (2020) Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 - pedagoška/školska godina 2020./2021. kolovoz; https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Modeli%20i%20preporuke%20za%20provedbu%20nastave%20u%202020-2021%2029.8.2020.pdf
Pusić, E. (2002) Nauka o upravi / Administrative Science. Zagreb: Školska knjiga
University of Zagreb (2020) University Computing Centre (SRCE - Sveučilišni računski centar, Sveučilište u Zagrebu). https://www.srce.unizg.hr/en/about-srce (accessed 20.10.2022)
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfn1-40454
primljen: 30.09.2022.
prihvaćen: 25.10.2022.
objavljen u SCIndeksu: 24.12.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka