Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 56, br. 75, str. 255-264
Povreda prava na suđenje u razumnom roku - slučaj Ristić protiv Srbije
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresafilip@prafak.ni.ac.rs
Sažetak
Pravo na suđenje u razumnom roku je sastavni deo prava na pravično suđenje koje je proklamovano članom 6 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Najveći broj postupaka koji je vođen pred Evropskim sudom za ljudska prava imao je za svoj predmet upravo naknadu štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Od mnoštva sličnih slučajeva u radu je analiziran slučaj Ristić protiv Srbije (predstavka br. 32181/08 iz 2008. godine), koji ilustruje svu pogubnost predugog trajanja sudskih postupaka u slučajevima izvršenja krivičnog dela nedavanje izdržavanja na štetu maloletnih lica. Ovaj slučaj je interesantan i iz razloga što je Evropski sud za ljudska prava pravo na suđenje u razumnom roku sagledavao iz ugla žrtava krivičnih dela, a ne iz ugla okrivljenih, kako se to obično čini.
Reference
*** (2016) Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji - prijave, optuženja, osude 2015. Republički zavod za statistiku, Preuzeto 24.04.2017. http://www.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/02/35/82/SB- 617-Punoletni2015.pdf
Ilić, G.P. (2012) O položaju oštećenog u krivičnom postupku. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 1, str. 137-158
Ilić, I. (2012) Putevi i stranputice prava na pravično suđenje. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 59, str. 211-228
Knežević, S. (2004) Pravo na pravično suđenje. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 44, str. 207-235
Konstantinović-Vilić, S., Nikolić-Ristanović, V., Kostić, M. (2012) Kriminologija. Niš: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Petrušić, N., Konstantinović-Vilić, S. (2012) Pravo na zakonsko izdržavanje - krivično delo nedavanje izdržavanja. Vranje: JU Narodni univerzitet Vranje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: komentar sudske prakse
DOI: 10.5937/zrpfni1775255M
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci