Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 49, br. 3, str. 1001-1016
Suđenje u razumnom roku - pravna sredstva kojima se štiti pravo na suđenje u razumnom roku
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresamsalma@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Uticaj evropskog i precedentnog prava na razvoj građanskog materijalnog i procesnog prava u Srbiji i Vojvodini, za 2015. godinu

Ključne reči: Suđenje u razumnom roku; pravna sredstva za suđenje u razumnom roku (prigovor; žalba; zahtev za obeštećenje)
Sažetak
U radu su analizirani zakonski propisi Republike Srbije vezani za suđenje u razumnom roku. Konstatuje se da je suđenje u razumnom roku pravo stranaka obezbeđeno samostalnim pravnim sredstvima, o kojima rešava neposredno viši sud. Viši sud ne rešava pravnu stvar u meritumu, već samo ukazuje na razloge zbog kojih je povređeno pravo stranke i nalaže sudiji da u određenom roku preduzme radnje koje će ubrzati postupak. Takođe, novi Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku Republike Srbije predviđa pravo na naknadu štete onoj strani u postupku koja je oštećena zbog neosnovanog odugovlačenja postupka. Za ovu naknadu, na koju zakon obavezuje Republiku Srbiju, je potreban uslov da je odugovlačenje nastalo zbog postupka suda, a ne stranke. U radu su raspravljena i pitanja vezana za shodnu primenu Zakona o parničnom odn. vanparničnom postupku. Autor se zalaže za shodnu primenu pravila parničnog postupka, ukoliko je u pitanju zahtev za naknadu štete, a ako je u pitanju zahtev za ubrzanje, za primenu pravila o vanparničnom postupku, umesto važećeg rešenja Zakona koji u svakom slučaju predviđa shodnu primenu Zakona o vanparničnom postupku. Razloge autor nalazi u kontencioznosti zahteva za ubrzanje i u kontradiktornosti zahteva za naknadu štete. Autor osporava zakonsku limitaciju naknade štete budući da ona ne služi cilju blagovremenog suđenja.
Reference
*** (2015) Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku. Sl. glasnik RS, br. 40
*** (2006) Ustav RS. Sl. glasnik RS, br. 98
*** (2003) Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava. Službeni list SCG, Međunarodni ugovori, br. 9
*** (2013) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova-ZUS. Službeni Glasnik RS, br. 101
*** (1989) Zakon o redovnim sudovima. Sl. Glasnik SRS, br 45 i 57/89 u čl. 48, tač. 2
*** (1991/1992) Zakon o sudovima RS. Sl. Glasnik RS, br46, 60/91, 18/92i 71 u čl.28,29 i 36
*** (2007) Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku Republike Crne Gore. Sl. list RCG, br. 11, čl. 3
Brkić, S. (2004) Pokazatelji efektivnosti krivičnog postupka. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 38, br. 3, str. 267-283
Cigler, S. (1987) Držanje procesnih subjekata kao determinanta trajanja krivičnog postupka. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 1-3, 279-295
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-9495
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka