Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 30  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 12, br. 13, str. 87-98
Slika svijeta, subjekt i priča ili - Na zapadu ništa novo
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

e-adresazelimir@fil.bg.ac.rs
Ključne reči: subjekt; kraj; spasenje; priča; svijet
Sažetak
Potisnuta drama subjekta je, u poznosti istorije Zapada, transformisana u društvenu krizu preko koje se uspostavlja novi poredak i radikalizuju sistemi bezbjednosti. Zato čežnja za istinskom zajednicom ostaje bitno iskustvo, u poznosti istorije ipak izvjesnog subjekta koji, potvrđen ispražnjenom društvenošću, bitiše u izolaciji ili u svojevrsnoj društvenoj dispoziciji u kojoj bi iznova mogao pronaći konkretnost egzistencije i vjerodostojnost svijeta života. To će nas, što je ključan aspekt ovoga rada, voditi razumijevanju narativne strukture identiteta kao horizonta za moguće razumijevanje istorijom promijenjenog subjekta. Ova interpretacija funkcije pripovijedanja ukazuje na subordinaciju subjekta i priče koja pruža priliku za reviziju našeg današnjeg, pragmatizmom redukovanog, poimanja prakse.
Reference
Derida, Ž. (1995) O apokaliptičnom tonu usvojenom nedavno u filosofiji. Podgorica: Oktoih, (prev. J. Miljanić)
Fuko, M. (2003) Hermeneutika subjekta. Novi Sad: Svetovi
Hajdeger, M. (2000) Šumski putevi. Beograd: Plato
Jaspers, K. (2008) Svetska istorija filozofije. Beograd: Fedon
Kant, I. (2004) Kritika moći suđenja. Beograd: Dereta
Liotar, Ž. (1991) Raskol. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Riker, P. (2004) Sopstvo kao drugi. Nikšić-Beograd: Jasen
Velš, V. (2000) Naša postmoderna moderna. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Vukašinović, Ž. (2016) Narrative identity and the metamorphoses of the subject: Is there a way to salvation?. Liceum, 16, Centar za naučnoistraživački rad SANU, Univerzitet u Kragujevcu, 133-142
Vukašinović, Ž. (2010) Pripovjedačka struktura subjekta i apokalipsa apokalipse ili - priča je ovdje izgubila kraj. Nasleđe, Kragujevac, vol. 7, br. 16, str. 65-74
Vukašinović, Ž. (2011) Hermeneutika subjekta i egzistencijalni smisao zajednice. Anali Filološkog fakulteta, vol. 23, br. 1, str. 213-222
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/reci2013087V
primljen: 24.08.2020.
prihvaćen: 03.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 06.03.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Privredna izgradnja (2002)
Globalizacija - laičko-pozitivna pohvala vremenu
Balj Branko

Anali Ekon fak Subotica (2002)
Protivurečja globalizacije
Balj Branko

Nasleđe Kragujevac (2010)
Pripovjedačka struktura subjekta i apokalipsa apokalipse ili priča je ovdje izgubila kraj
Vukašinović Želimir

prikaži sve [30]