Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
Metodička funkcionalnost komponenata udžbeničkih definicija subjekta i predikata u prvom ciklusu obrazovanja
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresavisnja.micic@uf.bg.ac.rs
Ključne reči: termin; školska definicija; obeležje pojma; subjekat; predikat; lingvometodički predložak
Sažetak
U radu se analizira definisanje bazičnih sintaksičkih pojmova - subjekat i predikat, koji predstavljaju osnovu izučavanja gramatike maternjeg, a time i gramatike stranih jezika. Osim zbog nesporne bazičnosti, ovi pojmovi su relevantni za proučavanje i zbog svoje zastupljenosti u nastavnim programima, jer se obrađuju kroz tri uzastopna razreda u okviru prvog ciklusa osnovne škole, a njihovo izučavanje se nastavlja i kroz naredne cikluse. Cilj rada je da se temeljnom ekscerpcijom udžbeničkih definicija rasvetle njihove komponente i funkcija tih komponenata u razvojnom konceptu nastavne interpretacije osnovnih sintaksičkih termina - subjekat i predikat, kao i funkcionalnost rečeničnih primera koji ih ilustruju. Izdvojene komponente (termin, hijerarhijsko obeležje, sastav, semantički plan i tako dalje) nisu propisane nastavnim programima, te se u udžbeničkoj literaturi javljaju neujednačeno, i to na nivou istog razreda u udžbenicima različitih autorskih timova, ali i kroz uzastopne razrede. Stoga bi preciziranje ovih komponenata u budućim nastavnim programima moglo da doprinese kvalitetnijoj udžbeničkoj literaturi i nastavi sintakse.
Reference
*** (2016) Katalog udžbenika za osnovnu školu odobrenih za školsku 2016/17, 2017/18. i 2018/19. godinu (KUZOŠ). Posećeno 10. 6. 2017. godine na: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2016/05/katalogudzbenika.pdf
*** (2004) Pravilnik o nastavnom planu i programu (PNPP) za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Prosvetni glasnik, 53 (10), 2-10
*** (2006) Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Prosvetni glasnik, PNPP, 55 (3), 4-13
*** (2005) Pravilnik o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Prosvetni glasnik, PNPP, 54 (1), 2-9
Antonijević, R.M. (2000) Razvoj pojmova u nastavi. Nastava i vaspitanje, vol. 49, br. 3, str. 311-325
Antonijević, R.M. (2001) Nastavni sadržaji i razvoj sistema pojmova kod učenika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 33, str. 293-306
Aranđelović, M. (2016) Srpski jezik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: BIGZ Publishing
Cvetković, M., Prvulović, B. (2017) Pouke o jeziku za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Eduka
Cvetković, M., i dr. (2007) Žubor reči - pouke o jeziku za treći razred osnovne škole. Beograd: Eduka
Ćuk, M. (2013) Srpski jezik - gramatika, pravopis, jezička kultura za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Nova škola
Ćuk, M. (2011) Srpski jezik - gramatika, pravopis, jezička kultura, udžbenik za 2. razred osnovne škole. Beograd: Nova škola
Ćuk, M. (2012) Srpski jezik - gramatika, pravopis, jezička kultura za treći razred osnovne škole. Beograd: Nova škola
Dragićević, R. (2015) Srpski jezik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike
Dragićević, R. (2012) Leksikologija i gramatika u školi - metodički ogledi. Beograd: Učiteljski fakutet
Drezgić, V., Cvetković, A. (2007) Pouke o jeziku za treći razred osnovne škole. Beograd: Eduka
Ivić, M. (1983) Lingvistički ogledi. Beograd: Biblioteka XX vek - Prosveta
Jovanović, S. (2015) Srpski jezik za drugi razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike
Juzbašić, M., Trkulja, N. (2008) Srpski jezik - gramatika za drugi razred osnovne škole. Beograd: BIGZ Publishing
Lazarević, D. (1999) Od spontanih ka naučnim pojmovima: razvoj naučnih pojmova kroz nastavu i školsko učenje. Beograd: Zavod za udžbenike
Lazarević, D. (2001) Formiranje sistema pojmova, razvoj pojmovnog mišljenja i udžbenik. u: Trebješanin B., D. Lazarević [ur.] Savremeni osnovnoškolski udžbenik Teorijsko-metodološke osnove, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Marinković, S. (2016) Zabavna gramatika 4. Beograd: Kreativni centar
Marinković, S. (2016) Srpski jezik za treći razred osnovne škole. Beograd: Kreativni centar
Marinković, S. (2016) Zabavna gramatika 2 - za drugi razred osnovne škole. Beograd: Kreativni centar
Mićić, V. (2016) Sintaksa proste rečenice u razrednoj nastavi. Beograd: Učiteljski fakultet
Mićić, V. (2010) Obrada glavnih delova rečenice (subjekta i predikata) u udžbenicima za srpski jezik za mlađe razrede osnovne škole. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 23, br. 4, str. 43-55
Milatović, V. (2011) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti u razrednoj nastavi. Beograd: Učiteljski fakultet
Milatović, V., Jovanović, S. (2007) Srpski jezik za treći razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike
Mrkalj, Z. (2016) Maša i Raša. Jezička riznica - srpski jezik i jezička kultura u trećem razredu. Beograd: Klett
Nikolić, M. (2006) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Nikolić, M., Nikolić, M. (2012) Srpski jezik i kultura izražavanja za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Zavod za udžbenike
Nikolić, M., ur. (2007) Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska, RSJ
Pejović, A. (2008) Srpski jezik 3 za treći razred osnovne škole. Beograd: BIGZ Publishing
Pešić, J. (1998) Novi pristup strukturi udžbenika (teorijski principi i konstrukcijska rešenja). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pešić-Matijević, J. (1995) Razvoj pojmova na ranom osnovnoškolskom uzrastu. Psihologija, vol. 28, br. 3-4, str. 283-302
Petrović, G. (2011) Logika. Beograd: Zavod za udžbenike
Pijanović, P., ur. (2014) Leksikon obrazovnih termina. Beograd: Učiteljski fakultet, LOT
Popović, Lj. (2008) Sintaksa. u: Stanojčić Ž., Popović Lj. [ur.] Gramatika srpskoga jezika za gimnazije i srednje škole, Beograd: Zavod za udžbenike, 204-407
Prćić, Lj. (2017) Jezičke pouke za drugi razred osnovne škole. Beograd: Eduka
Purić, D. (2004) Ispeci pa reci srpski jezik za drugi razred osnovne škole. Požega: Epoha
Purić, D. (2004) Kaži, reci, napiši srpski jezik za 3. razred osnovne škole. Požega: Epoha
Ružić, V. (2005) Prosta rečenica kao sintaksička celina. u: Ivić M. [ur.] Sintaksa savremenoga srpskog jezika - prosta rečenica, Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 477-571
Srdić, J. (2017) Dar reči 2 - gramatika za drugi razred osnovne škole. Beograd: Novi Logos
Srdić, J. (2017) Dar reči 3 - gramatika za treći razred osnovne škole. Beograd: Novi Logos
Srdić, J. (2017) Dar reči 4 - gramatika za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Novi Logos
Trnavac, M. (2008) Kuća u razredu - srpski jezik i kultura izražavanja za četvrti razred osnovne škole. Požega: Epoha
Vigotski, L.S. (1996) Mišljenje i govor. u: Vigotski L.S. [ur.] Problemi opšte psihologije, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, tom drugi
Woolfolk, A., Hughes, M., Walkup, V. (2008) Psychology in Education. Harlow, England: Longman - Pearson Education Limited
Zeljić, G. (2006) Sadržaji iz sintakse u nižim razredima osnovne škole. Inovacije u nastavi, 19 (1): 45-54
Žeželj-Ralić, R. (2017) Maša i Raša. O jeziku - gramatika za drugi razred osnovne škole. Beograd: Klett
Žeželj-Ralić, R. (2016) Maša i Raša. O jeziku - gramatika za treći razred osnovne škole. Beograd: Klett
Žeželj-Ralić, R. (2017) Maša i Raša. O jeziku - srpski jezik za četvrti razred osnovne škole. Beograd: Klett
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije1703012M
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka