Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
Huserlova kritika pojma evropskih nauka
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za filozofiju

e-adresabrankicapopovic69@gmail.com
Ključne reči: iskustvo; metod; subjekat; kritika; nauka; saznanje
Sažetak
Rad se prvenstveno oslanja na Huserlovu kritiku evropskih nauka na koju on gleda unutar glavnog konteksta metafizike i istorije zapadne filozofije a kroz prizmu evropske kulture uopšte. Glavna nataložena tradicija nauke, prema Huserlu, ima svoje jezgro u teoriji koju je inaugurisao Galilej, koja postaje filozofski eksplicitna sa Dekartom i afirmisana delima Njutna, Lajbnica i Kanta. Takvu tradiciju nauke Huserl naziva 'Galilejeva nauka' dok svoju kritiku kartezijanskog duha izvodi iz shvatanja filozofske centralnosti pojma 'sveta - života' kao punovažne osnove i izvora celokupnog znanja iz stvarnosti. Implicit u ovoj kritici jeste okretanje prema iskustvu, pri čemu Huserlov intuitivno-refleksivni metod traži svoje dokaze unutar kontura ljudskog iskustva tj. aktivnosti subjekta kao živog tela, čime je saznajni dualizam nadvladan.
Reference
Huserl, E. (1991) Kriza evropskih. nauka i transcendentalna fenomenologija. Gornji Milanovac: Dečije novine
Husserl, E. (1954) Die Krisis der Europaischen Wissenschaften und die transzendentale phanomenologie. Eine Einleitung in die phanomenologicshe Philosophie. Haag: Martinus Nijhoff
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 29.01.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka