Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 4, br. 1, str. 15-25
Vannastavne aktivnosti - pogled u budućnost
aSveučilište Jurja Dobrile u Puli, Muzička akademija u Puli, Republika Hrvatska
bSveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet u Rijeci, Republika Hrvatska

e-adresasvidulin@unipu.hr
Ključne reči: aktualizacija aktivnosti; postojeće stanje; perspektiva; predlozi; slobodno vreme; škola; učenici
Sažetak
U radu se razmatraju mogućnosti kvalitetnog ispunjavanja slobodnog vremena učenika u okviru vannastavnih aktivnosti. Putem individualnih i zajedničkih aktivnosti učenici stiču znanja, razvijaju svoje sposobnosti, postaju kreativni i inovativni. Vannastavne aktivnosti obezbeđuju svestrano potvrđivanje ličnosti učenika i ostvarivanje njihovog maksimuma, a nastavniku daju mogućnost proširenog obrazovnog uticaja na mlade. Autorice posebnu pažnju daju revalorizaciji vannastavne aktivnosti i u vezi s tim predlažu četiri etape: sistematizaciju trenutnih praktičnih dostignuća, istraživanje fenomena vannastavnih aktivnosti, generisanje novog teorijskog modela, kao i njegovu praktičnu proveru. Predlozi i smernice izvedeni su na osnovu detaljne analize zatečenog stanja vannastavnih aktivnosti u hrvatskim osnovnim školama, a vođeni su, jednim delom, karakteristikama uspešno organizovanih vannastavnih aktivnosti, njihovim pozitivnim rezultatima i iskustvima iz međunarodne zajednice, a drugim delom relevantnom literaturom i rezultatima istraživanja o pozitivnim uticajima uključivanja učenika u vannastavne aktivnosti.
Reference
*** (2006) Nastavni plan i program za osnovnu školu. Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
*** (2011) Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje. Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
*** (2013) Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije. [Internet], https: //vlada. gov. hr/strategija-obrazovanjaznanosti-i-tehnologije/151 Preuzeto: 31. 5. 2015. godine
Arbunić, A. (1998) Interesi djece za slobodne aktivnosti. Napredak, br. 139(2), 186-192
Broh, B.A. (2002) Linking Extracurricular Programming to Academic Achievement: Who Benefits and Why?. Sociology of Education, 75(1): 69
Cindrić, M. (1992) Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika osnovne škole. Život i škola, br. 41(1), 49-68
Cooper, H., Valentine, J.C., Nye, B., Lindsay, J.J. (1999) Relationships between five after-school activities and academic achievement. Journal of Educational Psychology, 91(2): 369-378
Eccles, J.S., Barber, B.L., Stone, M., Hunt, J. (2003) Extracurricular activities and adolescent development. Journal of Social Issues, 59(4), 865-889
Fave, D.A., Bassi, M. (2000) The quality of experience in adolescents daily lives: Development perspectives. Genetic. Social and General Psichology Monographs, No. 126(3), 347-367
Fitzgerald, M., Joseph, A.P., Hayes, M., o`Regan Myra (1995) Leisure activities of adolescent schoolchildren. Journal of Adolescence, 18(3): 349-358
Garton, A.F., Pratt, C. (1991) Leisure activities of adolescent school students: predictors of participation and interest. Journal of Adolescence, 14(3): 305-321
Gilman, R., Meyers, J., Perez, L. (2003) Structured extracurricular activities among adolescents: Findings and implications for school psychologists. Psychology in the Schools, 41(1): 31-41
Ilišin, V., Radin, F. (2002) Mladi uoči trećeg milenija. Zagreb: Institut za drustvena istrazivanja u Zagrebu
Janković, V. (1973) Slobodno vrijeme u suvremenoj pedagoškoj teoriji i praksi. Zagreb: PKZ
Jelavić, A., Jergović, T. (2000) Djeca traže vrijeme. Split: Osnovna škola 'Gripe'
Jerbić, V. (1973) Funkcija slobodnog vremena djece i omladine. Zagreb: CVO
Leburić, A., Relja, I. (1999) Kultura i zabava mladih u slobodnom vremenu. Napredak, br. 140(2), 175-184
Marsh, H., Kleitman, S. (2002) Extracurricular School Activities: The Good, the Bad, and the Nonlinear. Harvard Educational Review, 72(4): 464-515
McHale, S.M., Crouter, A.C., Tucker, C.J. (2001) Free-Time Activities in Middle Childhood: Links with Adjustment in Early Adolescence. Child Development, 72(6): 1764-1778
Mlinarević, V., Nemet, B.M. (2012) Izvannastavne aktivnosti u školskom kurikulumu. Osijek: Sveučilište J.J. Strossmayera - Učiteljski fakultet u Osijeku
Pejić, P.P., Vidulin-Orbanić, S. (2011) Stimulating active learning in extracurricular activities through contemporary work strategies. u: Kadum V. [ur.] Suvremene strategije učenja i poučavanja, Pula: Sveučilište Jurja Dobrile - Odjel za odgojne i obrazovne znanosti, str. 227-244
Pejić, P.P., Vidulin, S. (2016) Izvannastavne aktivnosti u suvremenoj školi. Zagreb: Školska knjiga
Previšić, V. (1987) Izvannastavne aktivnosti i stvaralaštvo. Zagreb: IGRO 'Školske novine'
Previšić, V. (2012) Novi obzori izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. u: Bučar M., Ličina B. [ur.] Dječji istraživački centar Petrinjčica mjesto učenja, razvoja i radosti, Petrinja: Udruga za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje 'Petrinjčica', str. 126-137
Prlić, N., Ilić, A. (2000) Slobodno vrijeme mladih u školi - kako ga vide mladi?. Napredak, br. 141(4), 458-467
Puževski, V. (1988) Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u funkciji suvremenih tokova odgoja i obrazovanja. u: Rosić V. [ur.] Nastavnik u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima - znanstveni skup Nastavnik u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, Rijeka: Pedagoški fakultet, 17-29
Shaw, S.M., Caldwell, L.L., Kleiber, D.A. (1996) Boredom, Stress and Social Control in the Daily Activities of Adolescents. Journal of Leisure Research, 28(4): 274-292
Vidulin-Orbanić, S. (2007) Organizirano provođenje slobodnog vremena u okviru izvannastavnih glazbenih aktivnosti. u: Previšić V., Šoljan N.N., Hrvatić N. [ur.] Pedagogija - prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja, Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, str. 733-743
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/artefact4-17214
objavljen u SCIndeksu: 06.12.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka