Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 11  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 60, br. 4, str. 379-384
Uticaj brzine depozicije i mikrostrukture substrata na gasnu osetljivost Te - tankih filmova
Technical University of Moldova, Chisinau, Moldova

e-adresadoleaster@gmail.com
Ključne reči: brzina taloženja; osetljivost na gas; vreme odziva; supstrat; tanki film
Sažetak
Telur tanke folije pripremljene su korišćenjem različitih brzina (0,1 ÷ 30 nm/s) fizičkim taloženjem u vakuumu na staklu, sinterovanoj glinici i elektrohemijski nanostrukturnim Al2O3 supstratima. Osetljivost proizvedenih filmova na gas azot-dioksid testirana je na sobnoj temperaturi. Pokazano je da brzina taloženja snažno utiče na mikrostrukturu filmova o kojima je reč kao i na njihova senzorna svojstva prema gasu. Povećanje brzine taloženja rezultira transformacijom mikrokristalne strukture filma u amorfnu. Istovremeno se smanjuje i osetljivost na gas i vreme odziva. Rezultati su objašnjeni u smislu interakcije između molekula gasa i usamljenih elektrona atoma telura.
Reference
Bhandarkar, V., Sen, S., Muthe, K.P., Kaur, M., Kumar, S.M., Deshpande, S.K., Gupta, S.K., Yakhmi, J.V., Sahni, V.C. (2006) Effect of deposition conditions on the microstructure and gas-sensing characteristics of Te thin films. Materials Science and Engineering: B, 131(1-3): 156-161
Cabala, R., Meister, V., Potje-Kamloth, K. (1997) Effect of competitive doping on sensing properties of polypyrrole. Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions, 93(1): 131-137
Sen, S., Gupta, S., Sahni, V. (2007) Telurrium Thin Films Based Gas Sensor. u: Aswal, D., Gupta, S. [ur.] Science and Technology of Chemiresistor Gas Sensors, New York: Nova Science Publishers Inc, 257-296
Sen, S., Bhandarkar, V., Muthe, K.P., Roy, M., Deshpande, S.K., Aiyer, R.C., Gupta, S.K., Yakhmi, J.V., Sahni, V.C. (2006) Highly sensitive hydrogen sulphide sensors operable at room temperature. Sensors and Actuators B: Chemical, 115(1): 270-275
Siciliano, T., di Giulio, M., Tepore, M., Filippo, E., Micocci, G., Tepore, A. (2008) Tellurium sputtered thin films as NO2 gas sensors. Sensors and Actuators B: Chemical, 135(1): 250-254
Tsiulyanu, D., Marian, S., Liess, H.D. (2002) Sensing properties of tellurium based thin films to propylamine and carbon oxide. Sensors and Actuators B: Chemical, 85(3): 232-238
Tsiulyanu, D. (2006) Chalcogenide Semiconductor Based Gas Sensors. u: Grims C.A. [ur.] Encyclopedia of Sensors, USA: American Scientific Publishers, 2, 113-124
Tsiulyanu, D., Marian, S., Miron, V., Liess, H.D. (2001) High sensitive tellurium based NO2 gas sensor. Sensors and Actuators B: Chemical, 73(1): 35-39
Tsiulyanu, D., Moraru, A. (2014) Nanocrystalline Tellurium films: Fabrication and gas sensing properties. u: Nanoscience Advances in CBRN Agents Detection, Information and Energy Security, Sozopol: Springer, 389-409
Tsiulyanu, D., Mocreac, O. (2013) Concentration induced damping of gas sensitivity in ultrathin tellurium films. Sensors and Actuators B: Chemical, 177: 1128-1133
Tsiulyanu, D. (2011) Tellurium Thin Films in Sensor Technology. u: Reithmaier J. [ur.] Nanotechnological Basis for Advanced Sensors, Berlin: Springer, 363-380
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/zasmat1904379M
objavljen u SCIndeksu: 25.12.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci