Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 11  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 39, br. 4, str. 245-252
Potencijali i mogućnosti korišćenja kukuruzovine kao supstrata za proizvodnju biogasa u APV Vojvodini
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresadjordjedjatkov@uns.ac.rs
Projekat:
Razvoj i unapređenje tehnologija za energetski efikasno korišćenje više formi poljoprivredne i šumske biomase na ekološki prihvatljiv način, uz mogućnost kogeneracije (MPNTR - 42011)

Ključne reči: kukuruzovina; supstrat; biogas; Vojvodina
Sažetak
Kukuruz je dominantna ratarska biljna vrsta u AP Vojvodini, te su značajne i količine žetvenih ostataka koje su na raspolaganju. Zbog visoke cene energetskog bilja, ali i težnje da se za proizvodnju biogasa koriste supstrati koji ne predstavljaju hranu ili krmivo, kukuruzovina ima perspektivnu primenu za proizvodnju biogasa. Cilj ovog rada je da se odrede potencijali i mogućnosti korišćenja kukuruzovine kao supstrata za proizvodnju biogasa u Vojvodini. Analizirane su karakteristike, ukupne količine kukuruzovine, kao i ograničenja za njeno prikupljanje i primenu. Razmotrena su tri različita scenarija za određivanje potencijala, u odnosu na potencijale za proizvodnju biogasa iz stajnjaka, koji je osnovni supstrat u proizvodnji biogasa. Dobijeno je da instalirane električne snage kogenerativnih postrojenja, koja bi koristila biogas proizveden korišćenjem kukuruzovine kao supstrata, iznose, za tri scenarija, 10, 20 i 45 MWe. Za to su potrebne površine od 50, 100 i 225 hiljada ha, koje predstavljaju 6, 13 i 30 % od ukupnih površina pod kukuruzom. Rezultati istraživanja pokazali su da korišćenjem kukuruzovine na potencijalnim poljoprivrednim biogas postrojenjima u Vojvodini može u potpunosti da se zameni energetsko bilje. Korišćenjem ovog supstrata mogla bi da se generiše električna energija kojom može da se pokrije više od 4 % konzuma u Vojvodini. U budućim istraživanjima potrebno je da se ispita prinos i sastav biogasa kukuruzovine najzastupljenijih hibrida u Vojvodini, kao i da se detaljno analiziraju i ocene postupci za ubiranje, transport, skladištenje i pripremu kukuruzovine kao supstrata za proizvodnju biogasa.
Reference
*** (2013) Uredba o merama podsticaja za povlašćene proizvođače električne energije. Sl. glasnik RS, br. 08
*** (2013) Poljoprivreda i ribarstvo, biljna proizvodnja. Republički zavod za statistiku, http:////webrzs. stat. gov. rs/WebSite/Public/PageView. aspx?pKey=139, pristupljeno 10. 07
*** (2009) Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC. Official Journal of the European Union
*** (2009) redba o uslovima za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije i kriterijumima za ocenu ispunjenosti tih uslova. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72
*** (2009) Uredba o merama podsticaja za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije i kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije. Službeni glasnik RS, br. 99
*** (2007) Memorandum of understanding on the regional energy market in south east europe and its integration into the european community internal energy market. www.stabilitypact.org/energy
Chen, G., Zheng, Z., Yang, S., Fang, C., Zou, X., Luo, Y. (2010) Experimental co-digestion of corn stalk and vermicompost to improve biogas production. Waste management (New York, N.Y.), 30(10): 1834-40
Golub, M., Bojic, S.J., Djatkov, D.M., Mickovic, G., Martinov, M.L. (2012) Corn Stover Harvesting for Renewable Energy and Residual Soil Effects. Ama-Agricultural Mechanization in Asia Africa and Latin America, vol. 43, br. 4, str. 72-79
Hu, Z., Yu, H. (2005) Application of rumen microorganisms for enhanced anaerobic fermentation of corn stover. Process Biochemistry, 40(7): 2371-2377
Li, Y., Zhu, J., Wan, C., Park, S.Y. (2011) Solid-State Anaerobic Digestion of Corn Stover for Biogas Production. Transactions of the ASABE, 54(4): 1415-1421
Li, Y., Zhang, R., Chen, C., Liu, G., He, Y., Liu, X. (2013) Biogas production from co-digestion of corn stover and chicken manure under anaerobic wet, hemi-solid, and solid state conditions. Bioresource technology, 149: 406-12
Martinov, M., Đatkov, Đ., ur. (2012) Biogas postrojenje - uputstvo za izradu prethodnih studija opravdanosti sa primerom za jedno biogas postrojenje. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka
Martinov, M., Đatkov, Đ., Krstić, J., Vujić, G., Tešić, M., Dragutinović, G., Golub, M., Bojić, S., Brkić, M., Ogrizović, B. (2011) Studija o proceni ukupnih potencijala i mogućnostima proizvodnje i korišćenja biogasa na teritoriji AP Vojvodine. Novi Sad: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine
Shi, J., Wang, Z., Stiverson, J.A., Yu, Z., Li, Y. (2013) Reactor performance and microbial community dynamics during solid-state anaerobic digestion of corn stover at mesophilic and thermophilic conditions. Bioresource technology, 136: 574-81
Tešić, M., Stipić, Z., Malagurski, B., Mesaroš, Lj., Rađenović, I. (2013) Studija potencijala i mapiranja biomase za proizvodnju i korišćenje biogasa u Vojvodini. Subotica: RC za razvoj MSPP
Xu, F., Shi, J., Lv, W., Yu, Z., Li, Y. (2013) Comparison of different liquid anaerobic digestion effluents as inocula and nitrogen sources for solid-state batch anaerobic digestion of corn stover. Waste management (New York, N.Y.), 33(1): 26-32
Xu, F., Li, Y. (2012) Solid-state co-digestion of expired dog food and corn stover for methane production. Bioresource technology, 118: 219-26
Zhong, W., Zhang, Z., Luo, Y., Qiao, W., Xiao, M., Zhang, M. (2012) Biogas productivity by co-digesting Taihu blue algae with corn straw as an external carbon source. Bioresource technology, 114: 281-6
Zhong, W., Zhang, Z., Luo, Y., Sun, S., Qiao, W., Xiao, M. (2011) Effect of biological pretreatments in enhancing corn straw biogas production. Bioresource technology, 102(24): 11177-82
Zhou, S., Zhang, Y., Dong, Y. (2012) Pretreatment for biogas production by anaerobic fermentation of mixed corn stover and cow dung. Energy, 46(1): 644-648
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2014.

Povezani članci