Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 169  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 150, br. 11-12, str. 699-702
Holecistoduodenalna fistula i ileus izazvan žučnim kamenom - dijagnostika i hirurško lečenje
aOpšta bolnica Novi Pazar, Novi Pazar
bKlinički centar Srbije, Urgentni centar, Klinika za urgentnu hirurgiju , Beograd, Srbija + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija

e-adresadzemail.detanac@gmail.com
Ključne reči: ileus izazvan žučnim kamenom; holecistoduodenalna fistula; kompjuterizovana tomografija; magnetna rezonanca; hirurgija
Sažetak
Uvod Ileus izazvan žučnim kamenom je parcijalna ili kompletna mehanička opstrukcija creva nastala kao rezultat opstrukcije crevnog lumena, a najčešće nastaje posle migracije kamena kroz holecistoenteričnu fistulu. Prikaz bolesnika Prikazujemo bolesnika sa znacima bilijarnog ileusa posle migracije kamena kroz holecistoduodenalnu fistulu u duodenum sa hematemezom kao prvim simptomom. Započeto je konzervativno lečenje, na koje je bolesnik inicijalno dobro reagovao. Osmog dana od početka bolesti došlo je do pogoršanja stanja. Na urađenoj kompjuterizovanoj tomografiji i magnetnoj rezonanci abdomena identifikovani su znaci Riglerove trijade. Otvorenom hirurškom metodom uspešno je urađena enterolitotomija. Postoperativni oporavak je bio uredan, bez zabeleženih bilijarnih tegoba. Zaključak Fizikalni pregled, gornja endoskopija i radiološke dijagnostičke metode su komplementarne i neophodne u praćenju dinamike kretanja kamena i odlučivanju o tome kada će se izvršiti hirurški zahvat.
Reference
Țanco Mihaela,, Tofolean, I.T. (2022) A Rare and Unexpected Case of Intestinal Obstruction: Gallstone Ileus. Ultrasound in Medicine & Biology, 48(1): S60
Ferhatoglu, F.M., Kartal, A. (2019) Porcelain gallbladder: A case report. Sanamed, vol. 14, br. 1, str. 79-81
Gungor, F., Atalay, Y., Acar, N., Gur, E.O., Kokulu, I., Acar, T., Karasu, S., Dilek, O.N. (2022) Clinical Outcome of Gallstone Ileus: A Single-centre Experience of Case Series and Review of the Literature. Acta Chirurgica Belgica, 122(1): 7-14
Halabi, W.J., Kang, C.Y., Ketana, N., Lafaro, K.J., Nguyen, V.Q., Stamos, M.J., et al. (2014) Surgery for gallstone ileus: a nationwide comparison of trends and outcomes. Ann Surg, 259(2): 329-364
Lee, B.T., Mahamid, A., Ahmad, J., Tabrizian, P. (2021) Cholecystoduodenal Fistula Resulting in Gallstone Ileus: A Path Paved by Stone. Clin Case Rep, 9(4): 2479-80
Liisa, C., Minna, C., Hanna, M.C., Aina, I.C., Fuju, C. (2018) Clinical and Radiological Diagnosis of Gallstone Ileus: a Mini Review. Emerg Radiol, 25(2): 189-96
Mitrović, M., Stanišić, N., Perišić, Z., Lešević, I., Vasin, D., Doklestić, K. (2020) Emergency abdominal ultrasound as sufficient diagnostic modality in the diagnosis of biliary ileus. Sanamed, vol. 15, br. 3, str. 317-321
Nuño-Guzmán, C.M., Marín-Contreras, M.E., Figueroa-Sánchez, M., Corona, J.L. (2016) Gallstone Ileus, Clinical Presentation, Diagnostic and Treatment Approach. World Journal of Gastrointestinal Surgery, 8(1): 65-76
Ploneda-Valencia, C.F., Gallo-Morales, M., Rinchon, C., Muniz, N.E., Bautista-Lopez, C.A., de la Cerda-Trujillo, L.F., et al. (2017) Gallstone Ileus: An Overview of the Literature. Rev Gastroenterol Mex, 82(3): 248-54
Stinton, L.M., Shaffer, E.A. (2012) Epidemiology of Gallbladder Disease: Cholelithiasis and Cancer. Gut and Liver, 6(2): 172-187
Tran, A., Hoff, C., Polireddy, K., Neymotin, A., Maddu, K. (2022) Beyond Acute Cholecystitis-gallstone-related Complications and What the Emergency Radiologist Should Know. Emerg Radiol, 29(1): 173-86
Tsang, C.F. (2021) A Rare Case of Gallstone Ileus-the Unanswered Question. Journal of Surgical Case Reports, 2021(4)
Turner, A.R., Sharma, B. (2021) Gallstone Ileus. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, [Updated 2021 Sep 27], StatPearls [Internet], 2021 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih. gov/books/NBK430834
Vera-Mansilla, C., Sanchez-Gollarte, A., Matias, B., Mendoza-Moreno, F., Díez-Alonso, M., Garcia-Moreno, N.F. (2022) Surgical Treatment of Gallstone Ileus: Less Is More. Visc Med, 38(1): 72-7
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/SARH211222079D
primljen: 22.12.2021.
revidiran: 18.07.2022.
prihvaćen: 24.07.2022.
objavljen onlajn: 04.08.2022.
objavljen u SCIndeksu: 06.01.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka