Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 31  
Back povratak na rezultate
2018, br. 45, str. 201-212
Unipolarizam i međunarodno pravo
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresaavramovic.n@pravni-fakultet.info, drmarkostankovic
Sažetak
Sa krajem epohe Hladnog rata međunarodni odnosi ulaze u fazu unipolarne dominacije jedine svetske velesile - Sjedinjenih Američkih Država. Ekspanzionistička politika i nametanje globalnih rešenja i sferi ekonomije i geopolitike koje odgovaraju hegemonu i zapadnim saveznicima neretko su u suprotnosti sa osnovnim načelima međunarodnog prava. U cilju ostvarivanja sopstvenih nacionalnih interesa donose se odluke koje dezavuišu međunarodno pravo ili ga 'tumače' kroz novokomponovane institute. U tom kontekstu vrši se instrumentalizacija međunarodnih organizacija i njihovih organa. Tipičan primer su oružane intervencije koje se pravdaju 'promocijom demokratije', 'zaštitom ljudskih prava' i sl. Humanitarna intervencija na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine je eklatantan primer NATO intervencionizma suprotan međunarodnom pravu, koji je za posledicu imao narušen teritorijalni integritet i nezavisnost zemlje, ali i stvaranje opasnog presedana koji je postojeći nekonzistentan međunarodni pravni poredak učinila, kroz Savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde, još nesigurnijim.
Reference
Avramović, N. (2006) Diplomatsko i konzularno pravo. Novi Sad: Privreda akademija
Avramović, N., Marković, M. (2017) Neke kontroverze međunarodnog pravnog poretka i međunarodnog sudovanja. u: Nezavisnost pravosuđa, XIV Međunarodnog naučnog skupa 'Pravnički dani - Prof. dr Slavko Carić', Zbornik radova, Novi Sad, 437-450
Charneu, J.I. (1999) The impact on the international legal system of the growth of international courts and tribunals. NYU Journal of International Law & Policy, 31, 697, 698
Čavoški, K. (2018) Sudska sofistika u MSP. Pečat, 31. 07. 2010, . [20. 09. 2018]
Dupuy, P. (2000) The place and role of unilateralism in contemporary international law. European Journal of International Law, 11(1): 19-29
Đajić, S. (2012) Međunarodno pravosuđe. Beograd: Službeni glasnik
Đajić, S. (2004) Međunarodni i nacionalni sudovi od sukoba do saradnje. Novi Sad: Centar za izdavačku delatnost, Pravni fakultet
Đorđević, B., Trapara, V. (2017) Instrumentalizacija međunarodnih institucija u uspostavljanju novog svetskog poretka. Srpska politička misao, 1, 33
Gowlland-Debbas, V. (2000) The limits of unilateral enforcement of community objectives in the framework of UN peace maintenance. European Journal of International Law, 11(2): 361-383
Hejvud, E. (2004) Politika. Beograd: Klio
Koljević, B. (2018) Ukrajina i 'kosovski presedan' - sila prava i pravo sile. Nova srpska politička misao, 18. 03
Krivokapić, B. (2010) Enciklopedijski rečnik međunarodnog prava i međunarodnih odnosa. Beograd: Službeni glasnik
Merriam, J.J. (2001) Kosovo and the Law of Humanitarian Intervention. Case Western Reserve Journal of International Law Re. Iew, vol. 33, no. 1, pp. 152, 1743-1787
Vukadinović, R., Vukadinović, M.J. (2017) Uticaj Globalizacije na novi svetski poredak. Srpska politička misao, 113; 1
White, N. D. (2000) The Legality Of Bombing In The Name Of Humanity. Journal of Conflict and Security Law, 5(1): 27-43
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1845201A
objavljen u SCIndeksu: 14.03.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2005)
Ontološka struktura ustava
Kubinjec Janko

Gl Adv komore Vojvodine (2009)
Manifestacija suštine prava u institutu šefa države
Kubinjec Janko

Kultura (2010)
Teorijski pristupi religijskoj toleranciji
Vasić Slobodan

prikaži sve [54]