Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:40
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:39

Sadržaj

članak: 1 od 16  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 12, br. 2, str. 71-89
Nacionalni subjekti međunarodnih odnosa i ograničeni suverenitet
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK, Srbija

e-adresaslobneskovic@gmail.com
Ključne reči: nacionalni subjekti; međunarodni odnosi; država; suverenost; ograničeni suverenitet
Sažetak
Postmoderna društvena teorija i nauka o međunarodnim odnosima pozicioniraju nacionalne subjekte za prvorazredne učesnike međunarodne zajednice, tako i međunarodne politike. Država pri tome ostaje esencijalni akter međunarodnih odnosa, uz uvažavanje ostalih tradicionalnih subjekata i savremenih činilaca. Nacionalne organizacije, posebno secesionistički pokreti podržani terorističkim grupacijama označavaju najveću pošast čovečanstva. Takođe, određene verske grupe u sprezi sa organizovanim kriminalom i terorizmom ozbiljno ugrožavaju ljudsku egzistenciju u mnogim delovima sveta. Klasična obeležja državnih tvorevina ostaju ključna za svako društvo, naročito stanovništvo, teritorija i suverena vlast. Globalni trendovi pojačavaju važnost ostalih karakteristika države, naročito ekonomski resursi i vojni efektivi. Suverenost ostaje aksiom u međunarodnoj konstelaciji, gde fenomen ograničenog suvereniteta postaje konstanta u objektivnim relacijama na planetarnom nivou.
Reference
Carić, S., Vitez, M., Mrkšić, D. (2003) Privredno pravo. Novi Sad: Centar za privredni consulting, str. 253
Dudić, B., Smoleň, J., Milošovičová, P., Dudić, Z. (2018) Advantages and Disadvantages of the Membership of the Republic of Serbia in the European Union. u: Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe, Springer Nature-Springer International Publishing, 113-121
Dudić, B., Dudić, Z., Smoleň, J., Mirković, V. (2018) Support for foreign direct investment inflows in Serbia. Economic Annals, Kyjev (Ukrajina), XXI 169(1-2), 4-11
Dudić, Z., Dudić, B., Drahošová, M., Smoleň, J. (2018) The project of European capitals of culture promotes innovation and tourism development. u: Breslauer, Nevenka [ur.] Innovation, technology, education and management
Đelic, T.A., Nešković, S., Ketin, S., Lutovac, M. (2019) Economic and Environmental Context of Organic Agriculture and Farms in Serbia: Case Study. Fresenius Environmental Bulletin - FEB, 28(1): 88-88
Jovanov, I. (2015) Povratak ka izvornom značenju pojma suvereniteta. Nauka, bezbednost, policija, vol. 20, br. 1, str. 149-161
Jovičić, D. (2011) Suverenitet kao strukturalni element države u 21. veku. u: 8. Naučni skup sa međunarodnim učešćem 'Singerija', str. 193
Kostadinović, S., Račić, M. (2009) Poslovno pravo. Novi Sad: Futura, str. 120
Nešković, S. (2014) Industrial intelligence and information warfare, with special emphasis on security companies. u: 14th International Conference RaDMI 2014 Research and Development in Mechanical Industry, 18-21. September 2014, Topola, Serbia, Scientific and Technical Center for Intellectual Property, Proceedings, Vol. 1
Nešković, S. (2014) Ekonomska diplomatija i zakonodavstva država Jugoistočne Evrope u kontekstu evropskih integracija / Economic diplomacy and legislation of Southeast European countries in the context of European integration. u: Zbornik radova 10. Međunarodna konferencija 'Pravni i ekonomski aspekti koncepta integracije zemalja Jugoistočne Evrope u EU sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu' 18-19. decembar 2014, Internaci, str. 14
Nešković, S. (2018) Reforme visokog obrazovanja država Zapadnog Balkana sa implikacijama na saobraćaj, ekologiju i održivi razvoj. u: 17. Međunarodno savjetovanje Internacionalni Univerzitet Travnik i Rezekne Univerzitet Latvija, Univerzitet Janusz Korczak Poljska, Univerzitet Udine Italija, Ekološki istraživački institut Italija, ', str. 33
Nešković, S., Ketin, S., Šećerov, P., Đelic, T.A. (2018) International Politics and Ecology: A Focus on Environmental Protection. Frensenius Environmental Bulletin - FEB, Vol. 27. No 11/2018, p. 19
Nešković, S. (2018) Postmoderno obrazovanje i digitalna ekonomija u kontekstu razvoja zemalja Zapadnog Balkana. u: XVIII Međunarodna konferencija Internacionalni Univerzitet Travnik i Univerzitet DEPOK Indonezija, 'Trendovi razvoja zemalja Zapadnog Balkana zasnovani na znanju sa posebnim osvrtom na BiH u procesu p, str. 65
Nešković, S. (2019) Dihotomy of Economic Diplomacy and Spiegeling from Angle of Social Development. u: Društveno-ekonomski razvoj i bezbednost zajednice sa akcentom na Grad Valjevo i Kolubarski okrug - Tematski Zbornik radova knjiga, Beograd: Centar za strateška istraživanja nacionalne bezbefnosti - CESNA B, 27, 46-46
Nešković, S. (2013) Sredstva međunarodne politike sa posebnim osvrtom na ekonomske resurse. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu, str. 98
Radenković-Jocić, D. (2007) Privredno pravo - kompanijsko pravo sa osnovama prava. Niš: Ekonomski fakultet, str. 3
Savić, M. (2015) Suverenost, nezavisnost i jednakost u kontekstu osnovnih prava (i dužnosti) država u savremenim izazovima međunarodnog prava. Godišnjak pravnog fakulteta univerziteta u Banja Luci, No. 37/2015, str. 206
Stefanović, Z. (2011) Međunarodno privredno pravo. Beograd: Univerzitet Union-Pravni fakultet, str. 87
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/etp190271N
objavljen u SCIndeksu: 15.10.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka