Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 4 od 16  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 11, br. 4, str. 405-416
Desuverenizacija nacionalne države, ekonomije i bezbednosti u uslovima globalizacije
Institut za političke studije, Beograd, Srbija

e-adresarakicmile@hotmail.com
Projekat:
Demokratski i nacionalni kapaciteti političkih institucija Srbije u procesu međunarodnih integracija (MPNTR - 179009)

Sažetak
U savremenim uslovima globalizacije i globalizma u svetu desuverenizacija nacionalne države i ekonomije je opšti proces. Nacionalna država suočena je sa mnogobrojnim izazovima i permanentno se nalazi u stanju krize. Bogate enklave nacionalnih država u procesu globalizacije najčešće nastoje da se integrišu u neoliberalni kapitalistički sistem, dok se zaostale i siromašne enklave odbacuju, a nacionalne države dezintergišu. Uzroke etno-religioznih konflikata i anacionalnih separatizama prevashodno treba tražiti u ekonomiji. Stari entiteti, nacionalna država, nacionalna ekonomija i nacionalna bezbednost, u uslovima globalizacije dobijaju potpuno nova značenja. Metodom uporedne analize sadržaja dokumenata, ustavne i političke prakse došlo se do zaključka da se danas veliki broj nacionalnih država, među koje se svrstala i Republika Srbija, nalazi u stanju permanentne krize, a državna kriza je pre svega kriza državne suverenosti. Država se razara iznutra i spolja na razičite načine. Kvalitativnom analizom je potvrđeno da u državi dolazi do prekoračenja ustavnih odredbi koja se odnose, pre svega, na pitanja nacionalne ekonomije i nacionalne bezbednosti, a posebno oduzimanjem ekonomske suverenosti.
Reference
Bodrožić, Đ. (2014) Globalizam i nacionalni suverenitet. u: Milosević Zoran, Đurić Živojin [ur.] (Dez)integracija država i identitet, Beograd: Institut za političke studije, str. 13-33
Boniface, P. (1998) The proliferation of states. Washington Quarterly, 21(3): 109-127
Brdar, M.M. (2002) Globalizacija i desuverenizacija - problem regionalizacije Srbije u aktuelnom geopolitičkom kontekstu. Sociološki pregled, vol. 36, br. 1-2, str. 57-80
Bulatović, M. (2011) Ekonomija i demokratija držati glavu iznad. Podgorica: Jumedia Mont
Chossudovsky, M. (1997) The globalization of poverty, impacts of IMF and World bank reforms. London: Zed books
Čavoški, K.S. (1989) O neprijatelju. Beograd, itd: Prosveta
Čomski, N. (2011) Pečat, Beograd, br. 150
Danilevski, N.J. (1994) Rusija i Evropa. Beograd: Službeni list SRJ
Dučić, J. (1993) Verujem u Boga i u srpstvo. Beograd: Dereta
Jovanović, V. (2011) Diplomatija i sah - ni konfrontacija ni kapitulacija. Beograd: JP Službeni glasnik
Kuper, R. (2007) Raspad nacija. Beograd: Filip Višnjić
Marković, J. (2012) Diplomatija i sah - ni konfrontacija ni kapitulacija. Beograd: Institut za političke studije, Nacionalni interes, god. VIII, vol 13, No 1/2012
Milosević, Z. (2014) Budućnost nacionalne države. Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske
Milosević, Z., Đurić, Ž., ur. (2014) (Dez)integracija država i identitet - (Dez)integracija država i nacionalni identitet na početku 21. veka. Beograd: Institut za političke studije
Mitrofanova, V.A. (2012) Kriza nacionalne države u epohi globalizacije. Nacionalni interes - časopis za nacionalna i državna pitanja, vol. 8, br. 1, str. 9-28
Proroković, D. (2012) Geopolitika Srbije - položaj i perspektive na početku XXI veka. Beograd: JP Službeni glasnik, Geopolitika
Rakić, M., Budžak, G. (2014) Odnos između zakonodavne i izvrsne vlasti na primeru Ustava Republike Srbije iz 1990. i 2006. godine. Beograd: Institut za političke studije, Srpska politička misao br. 2
Rejnert, E.S. (2010) Spontani haos - ekonomija u doba vukova. Beograd: Čigoja štampa
Smit, A. (2010) Nacionalni identitet. Beograd: Biblioteka XX vek
Sol, D.R. (2011) Propast globalizma i preoblikovanje sveta. Beograd: Arhipelag
Stanković, V. (2014) Načini desuverenizacije savremenih država/nacija - politički, pravni, ekonomski i drustveni pristupi. u: Milosević Zoran, Đurić Živojin [ur.] (Dez)integracija država i identitet, Beograd: Institut za političke studije
Šmit, K. (2001) Pojam političkoga. u: Đuretić Jagoš, Samardžić Slobodan [ur.] Norma i odluka - Karl Šmit i njegovi kritičari, Beograd: Filip Višnjić
Zinovjev, A. (2002) Zapad - fenomen zapadnjaštva. Beograd: Naš dom
Žunjić, S.R., ur. (1992) Martin Hajdeger i nacionalsocijalizam. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/MegRev1404405R
objavljen u SCIndeksu: 17.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka