Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 5 od 16  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 4, br. 8, str. 69-96
Suverenost država između krize međunarodnog prava i savremene političke realnosti
Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka, Republika Srpska, BiH
Sažetak
Od Bodenovog shvatanja državne vlasti kao suverene, tj. najviše, samostalne, neprekidne i nedjeljive, pravo, društvo i država sa svojim najbitnijim kvalitetom - suverenošću državne vlasti, do danas su prošli kroz velike promjene. Suverenost državne vlasti i nezavisnost država, je sve više relativan fenomen, kako iz unutrašnjeg, tako i sa spoljašnjeg aspekta. Međunarodna zajednica u cjelini, međunarodno pravo i volja zainteresovanih subjekata međunarodnih odnosa imaju sve veći uticaj na unutrašnji život države, dok se državi i njenoj vlasti u doktrini pripisuju posebni kvaliteti kao što su efektivnost, legalnost, legitimnost, demokratičnost itd. Savremena politička realnost je takva da se u doktrini sve češće suverenost dovodi u vezu sa posebnim - ekskluzivnim resursima i kapacitetima određenih država, a ne sa kvalitetom vlasti, elementima države, ili pak, voljom naroda. Međutim, državna suverenost predstavlja mnogo više od osnovne agregatne procjene resursa i proste deregulacije, jer bez zdrave državne organizacije i njenog suvereniteta ne može postojati, danas međunarodno prihvaćen sistem koordinacije, niti bilo kakav supranacionalni suverenitet, ili pak opšti pravni poredak, koji bi države međusobno mogle uspostaviti.
Reference
*** Povelja Organizacije Ujedinjenih Nacija (engl. Charter of the United Nations)
*** Konvencija o pravima i dužnostima država iz Montevidea (engl. Montevideo Convention on the Rights and Duties of States)
*** Deklaracija Generalne skupštine OUN u Skladu sa Poveljom (engl. Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations)
Avramov, S. (1997) Postherojski rat zapada protiv Jugoslavije. Veternik
Bartoš, M. (1954) Međunarodno javno pravo. Beograd, I knjiga
Bodin, J. (1576) Le six livres de la republique. Paris, I
Bžežinski, Z. (2001) Velika Šahovska tabla. Podgorica-Banja Luka
Bžežinski, Z. (2013) Amerika - Kina i sudbina sveta. Beograd: Strateška vizija
Degan, V.Đ. (2000) Međunarodno pravo. Rijeka
Dugin, A. (2009) Geopolitika postmoderne. Beograd
Etinski, R. (2010) Međunarodno javno pravo. Novi Sad
Fukujama, F. (2002) Kraj istorije i poslednji čovek. Podgorica
Halloway, S. (2000) U.S. Unilateralism at the UN: Why Great Powers Do Not Make Great Multilateralists. Global Governance
Hegel, G.V.F. (1964) Osnovne crte filozofije prava. Sarajevo
Heller, H. (1983) Staatslehre 6. Tubingen
Higgins, R. (1993) The new United Nations and former Yugoslavia. International Affairs, 69(3): 465-483
Hinsli, F.H. (2001) Suverenost. Beograd
Hobs, T. (1961) Levijatan. Beograd
Kecmanović, N. (2010) Politika, država i moć. Beograd: Čigoja
Kelzen, H. (1951) Opšta teorija prava i države. Beograd
Kuper, R. (2007) Raspad nacija. Beograd
Lapaš, D. (1999) Međunarodne nevladine organizacije kao subjekti međunarodnog prava. Zagreb
Locke, J. Two treatises of government. II
Mandić, O., Sokol, S. (1977) Država. Zagreb
Maritain, J. (1992) Čovjek i država. Zagreb: Globus
Mearsheimer, J.J. (2014) Why the Ukraine Crisis Is the West's Fault, The Liberal Delusions That Provoked Putin. Foreign Affairs, Article, 10/14
Milne, S. (2012) The End of the New World Order. Guardian, Article
Milojević, M. (2002) Internacionalizam i pacifizam Đorđa Tasića. Beograd
Mitrović, D.M. (2009) Država, pravo, pravda, pravnici. Beograd: Pravni fakultet
Neumann, F.L. (1978) Rechtsstaat, Gewaltenteilung und Sozialismus. u: Neuman Franz L. [ur.] Wirtschaft, Staat, Demokratie, Frankfurt a/M: Suhrkamp
Ofe, K. (1999) Modernost i država. Beograd
Račić, O. (2010) Ujedinjene nacije između moći i prava. Beograd
Ruso, Ž.Ž. (1949) Društveni ugovor. Beograd
Savić, S. (2013) Važenje i efikasnost prava, pozitivitet prava i stupanje na snagu pravnih akata. Pravna riječ, Banja Luka, 35
Savić, S. (2005) Osnove prava. Banja Luka: Komesgrafika
Simmel, G. (1922) Zur Philosophie der Kunst. Postdam
Spektorski, E.V. (2000) Država i njen život. Beograd
Tadić, Lj. (1996) Filozofija prava. Beograd, str
Tasić, Đ. (2002) Međunarodna pravna svest. Beograd
Vladisavljević, M. (1934) Država i međunarodna zajednica. Beograd
Vrban, D. (2003) Država i pravo. Zagreb
Vukadinović, G. (2006) Teorija države i prava. Novi Sad, II
Weiss, T.G. (1995) The UN and Civil War at the Down of the Twenty First Century: The UN and Civil War. London
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.7251/POL1408069S
objavljen u SCIndeksu: 24.02.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka