Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 6 od 16  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 3, br. 6, str. 141-154
Likovi globalizovanja
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Srbija
Ključne reči: globalizovanje; imperija; svetska uprava; demokratija; država; suverenost; kultura; nacija; Evropa; Balkan
Sažetak
Izgleda da savremeni svet ne može da izbegne globalizovanje. Postojeći likovi globalizovanja ugrožavaju veći deo ljudskog roda. Pojedinci se sve teže probijaju ka ličnosti, državama se odronjava suverenost, nacionalni identiteti slabe. Da li se stvara svetska imperija bez legitimnosti, sve udaljenija od demokratije, oslonjena na silu i globalizovanje kulture? Možda je još uvek moguće ojačati kosmopolitske težnje i oblikovati humane likove globalizovanja, civilno svetsko društvo i dobru svetsku upravu? Kakav je odnos evropeizovanja i balkanizovanja prema globalizovanju.
Reference
*** (2002) Der Spiegel, Hamburg, XI
Beck, U. (1986) Risikogesellschaft. Frankfurt/M: Suhrkamp
Beck, U., Grande, E. (2006) Kozmopolitska Europa - društvo i politika u drugoj moderni. Zagreb: Školska knjiga
Bek, U. (2011) Svetsko rizično društvo - u potrazi za izgubljenom sigurnošću. Novi Sad: Akademska knjiga
Fukuyama, F. (1992) The End of History an the last Man. New York: Free Press
Giddens, A., Hutton, W. (2000) Global Capitalism. New York: The New Press
Gidens, E. (2005) Odbegli svet - kako globalizacija preoblikuje naše živote. Beograd: Stubovi kulture
Gidens, E. (2009) Evropa u globalnom dobu. Beograd: Clio
Gilbert, A. (1999) Must global politics constrain democracy? Great-power realism, democratic peace, and democratic internationalism. Princeton: Princeton University Press
Hardt, M., Negri, A. (2000) Empire. Paris: Exils Editeur
Held, D. (2002) Cosmopolitanism. Cambridge, Mass: Polity Press
Held, D. (1997) Demokratija i globalni poredak. Beograd: Filip Višnjić
Held, D., Mcgrew, A., ur. (1999) The Global Transformation Reader. Cambridge: Polity Press
Henis, V. (1983) Politika i praktička filozofija. Beograd: Nolit
Jovan, P.I. Crossing the Treshold of Hope / Enciklike Centesimus Annus, Evangelium vitae, Fides et ratio, Veritas Splendor. u: Acta apostolicae sedis
Mandelbaum, M. (2006) Treba li svetu Golijat kako Amerika deluje kao svetska vlada u 21. veku. Beograd: 'Filip Višnjić'
Mann, M. (2003) Die ohnmächtige Supermacht: Warum die USA die Welt nicht regieren können. Frankfurt/M: Campus
Minkler, H. (2009) Imperije - logika vladavine svetom. Beograd: Albatros plus
Polanji, K. (2003) Velika transformacija - politička i ekonomska ishodišta našeg vremena. Beograd: Filip Višnjić
Telebaković, B. (2012) Filozofija politike - čovek i sloboda. Beograd: Zavod za udžbenike, I
Telebaković, B. (2011) Balkanizovanje. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 5, br. 6, str. 149-158
Telebaković, B. (2011) Problemi globalizovanja. Filozofija i društvo, vol. 22, br. 2, str. 51-74
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.7251/POL1306141T
objavljen u SCIndeksu: 21.03.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka