Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 7 od 16  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 47, br. 2, str. 431-447
Sveta Gora - između autonomnosti i državnosti
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: Sveta Gora; 'Ustav' Svete Gore; Autonomija; Suverenost; Ljudska prava
Sažetak
Pravni status Svete Gore odlikuju brojne specifičnosti, koje je čine jedinstvenim svetskim pravnim režimom. U ovom radu autor analizira specifičnosti svetogorskog teritorijalnog statusa, položaja stanovnika i posetilaca, kao i organizacije svetogorskih vlasti. Autor zaključuje da Svetu Goru karakteriše poseban oblik parasuvereniteta. Njena autonomija podrazumeva ne samo unutrašnju organizaciju, autonomno vršenje vlasti i versku samostalnost, već da ona obuhvata i mnoge elemente sekularnog života laika koji se na njoj nalaze. Sveta Gora poseduje svoju sopstvenu, posebnu zakonodavnu, upravnu i sudsku vlast, a Statut Svete Gore ima veću pravnu snagu od svih drugih zakona grčke države, jer država ne može jednostrano da menja njegove odredbe. S obzirom na širinu samouprave koja je ostavljena crkvenim vlastima, kao i na specifičnosti života na Svetoj Gori, autor stoji na stanovištu da Sveta Gora predstavlja 'monašku državu', ali bez državnosti. Takođe, autor ukazuje i na brojne izazove koji stoje pred Svetom Gorom u kontekstu širenja asimilujuće univerzalne koncepcije ljudskih prava.
Reference
*** (2008) Principles and guidelines for the management of sacred natural sites located in legally recognized protected areas. UNESCO, http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAG.-016.pdf
*** (1979) Ugovor o pristupanju Grčke EU. Official Journal of the European Communities, 291/19.11.1979, p. 186
Angelopulos, A. (1997) Monaška zajednica Svete Gore. Manastir Hilandar
Antić, O.B. (1999) Nasledno pravo. Beograd
Ćorović, V. (1985) Sveta Gora i Hilandar. Sveta Gora Atonska-Solun-Beograd: Manastir Hilandar
Ferrari, S. (2002) The religious significance of Jerusalem in the middle east peace process: Some legal implications. u: Breger M., Ahimeir O. [ur.] Jerusalem: A city and its future, Syracuse, NY, 228-229
Janković, I. (2004) Međunarodnopravni položaj Svete Gore Atonske. Beograd: Društvo prijatelja Svete Gore Atonske, http://www.hilandar.org/ pdf/mppolozaj.pdf
Konidaris, I. (2000) The Mount Athos Avaton. Revue hellénique de droit international, 53(1): 215-226
Laguna project (2006) Projet de régime juridique pour les lieux saints en Terre Sainte. Patrimoine Commun de lHumanité, http://www.fund-culturadepaz.org/spa/03/DOCUMENTOS/SANTOS_LUGARES_2006.pdf
MacCormick, N. (1993) Beyond the Sovereign State. Modern Law Review, 56(1): 1-18
Maksimović, Lj. (1995) Svetogorska uprava kroz vekove, Kazivanja o Svetoj Gori. Beograd: Prosveta, 41-42
Mitrović, D.M. (2013) Uvod u pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje
Mitrović, D.M. (2012) Ecclesiastical law and State law. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 3, str. 243-264
Mitrović, D.M. (2010) Teorija države i prava. Beograd: Dosije
Papastathis, Ch. (2001) Religious self-administration in the Hellenic Republic. u: Robbers G. [ur.] Church Autonomy: A Comparative Survey, Frankfurt am Main: Peter Lang, http://www.academia.edu/2953750/Religious_Self-Administration_In_The_Hellenic_Republic
Papastathis, Ch. (2000) The legal status of the monks of non-Greek origin in Mount Athos. u: Korać V. [ur.] Osam vekova Hilandara: Istorija, duhovni život, književnost, umetnost i arhitektura, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, 179-185
Papastathis, Ch. (1993) The status of Mount Athos in Hellenic public law. u: Mount Athos and the European Community, Thessaloniki
Papastatis, H. (2012) Država i crkva u Grčkoj. u: Robers Gerhard [ur.] Država i crkva u Evropskoj uniji, Beograd: Pravoslovni bogoslovski fakultet
Papastatis, H.K. (2004) Savremeni pravni status Svete Gore. Zbornik radova Vizantološkog instituta, br. 41, str. 525-538
Talbot, A.M. (1996) Women and Mt Athos. u: Bryer A., Cunningham M. [ur.] Mount Athos and Byzantine Monasticism, Hampshire: Variorum, 67-81
Tamanha, B.Z. (2000) A Non-Essentialist Version of Legal Pluralism. Journal of Law and Society, 27(2): 296-321
Troicki, S.V. (2011) Crkveno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Vukadinović, G. (2012) Vrste autonomnog prava i shvatanja pravnog pluralizma. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 4, str. 45-54
Vukadinović, G. (2007) Teorija države i prava. Novi Sad, knj. II
Walker, N. (2002) The Idea of Constitutional Pluralism. Modern Law Review, 65(3): 317-359
Živković, M. (2003) Osnovi teorije države i prava. Beograd: Policijska akademija, 95-96
Živojinović, M. (1995) Počeci svetogorskog monaštva (Od kraja VIII do druge polovine X veka), Kazivanja o Svetoj Gori. Beograd: Prosveta, 12-14
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns47-4130
objavljen u SCIndeksu: 05.12.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka