Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 16  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 5, br. 5, str. 265-291
Rani radovi Slobodana Jovanovića
Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Balkanološki institut, Beograd, Srbija

e-adresaborismiloss@gmail.com
Projekat:
Istorija političkih ideja i institucija na Balkanu u XIX i XX veku (MPNTR - 177011)

Sažetak
U radu se razmatra koliko su u ranim radovima Slobodana Jovanovića već prisutne osnovne postavke njegovog političkog učenja. Jovanovićevi rani radovi ukazuju da je njegovo izvorno teorijsko interesovanje vezano pre svega za politiku i političko. U radu se pokazuje da se upravo u ranim radovima mogu tražiti odgovori na pitanja o razvoju njegove misli. Dok se u najranijim spisima mogu pratiti određene promene u Jovanovićevim gledištima, u narednom periodu njegove naučne delatnosti, koji je obeležen učenjem o državi, nema posebnih novina, već je pre reč o produbljivanju i razvijanju već usvojenih osnovnih pretpostavki vlastite teorije države koje su sistematizovane u njegovom glavnom delu, Država.
Reference
*** (2009) Đorđević Jovan 'Sociolog'. u: Trkulja J., Vučinić M. [ur.] Savremenici o Slobodanu Jovanoviću, Beograd: Pravni fakultet, 228-230
Caspar, J.B. (1895) The theory of the state. Oxford: The Clarendon press, Authorised English translation from the sixth German edition, trans. D. Richie, str. Matheson, R. Lodge
de Monteskje, Š. (1989) O duhu zakona. Beograd: Filip Višnjić, tom 1
de Tokvil, A. (2002) O demokratiji u Americi. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Hinsli, F.H. (2001) Suverenost. Beograd: Filip Višnjić
Jellinek, G. (1914) Allgemeine Staatslehre. Berlin: O. Häring
Jovanović, S. (1990) O društvenom ugovoru. u: Samardžić R., Stojković Ž. [ur.] Sabrana dela, Beograd: BIGZ, 12, 175-208
Jovanović, S. (1990) Benžamen Konstan. u: Sabrana dela, Beograd: BIGZ, SD 9, 359-365
Jovanović, S. (1990) Ljubomir Nedić. u: Sabrana dela, Beograd: BIGZ, SD 11, 665-700
Jovanović, S. (1990) Pavle Marinković. u: Sabrana dela, Beograd: BIGZ, 11, 267-296
Jovanović, S. (1990) Ravnoteža na Jadranskom moru od Šarla Loazoa. u: Sabrana dela, Beograd: BIGZ, 12, 389-393
Jovanović, S. (1990) Toma Karlajl. u: Sabrana dela, Beograd: BIGZ, 2, 655-672
Jovanović, S. (1990) O demokratiji. u: Samardžić R., Stojković Ž. [ur.] Sabrana dela, Beograd: BIGZ, 12, 795-811
Jovanović, S. (1990) Bismarkovo doba. u: Primeri političke sociologije, Engleska, Francuska, Nemačka 1815-1914, Beograd, SD 10, 234-249
Jovanović, S. Vladimir Jovanović. u: Istorija i književnost, Sabrana dela, 11, 81-117
Jovanović, S. (1867) Bagehot Walter: English constitution. London: Chapman and Hall
Jovanović, S. (2005) Nepoznati radovi 1892-1902. Beograd: 'Filip Višnjić'
Jovanović, S. Artur Balfur. u: Samardžić R., Stojković Ž. [ur.] Sabrana dela, Beograd: BIGZ
Jovanović, S. Džon Morli. u: Sabrana dela, tom 2, 682-687
Jovanović, S. (1996) O suverenosti. Niš: Gradina
Jovanović, S. (1990) Bismark. u: Samardžić R., Ž. Stojković [ur.] Sabrana dela, Beograd: BIGZ, 12, 209-214
Lok, Dž. (1978) Dve rasprave o vladi. Beograd: Mladost, II
Monev, Lj. (1990) Žan-Žak Ruso kod Srba. Belgrade: SANU
Pavković, A., Jovanović, S. (2008) Jedan nesentimentalan pristup politici. Beograd: Pravni fakultet, drugo izmenjeno izdanje
Ruso, Ž. (1993) Društveni ugovor. Beograd: 'Filip Višnjić'
slepljene reference I uparena, Jovanović, S. (1906) Osnovi pravne teorije o državi. Beograd: Dositej Obradović
Stanovčić, V. (1998) Apsolutna vladarska vlast, birokratija, demokratija i ustavna vlada. u: Jovičić M. [ur.] Slobodan Jovanović, Ličnost i delo, Beograd: SANU, 619-649
Stojković, Ž. (1990) Slobodan Jovanović 1869-1958 - biografski podaci i prilozi. u: Sabrana dela, Beograd: BIGZ, 12, 719-794
Willoughby, W. (1896) An examination of the nature of the state: A study in political philosophy. New York - London: Maxmilan & Co
Woodrow, W.T. (1893) Government under the Constitution. u: An old master and other political essays, New York: Charles Scribner's Sons
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 11.10.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka