Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 89  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 44, br. 2, str. 1-12
Hidraulički simboli - deo II - pumpe i izvršni organi
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Odsek/institut za poljoprivrednu tehniku
bUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

e-adresaepetrodr@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda (MPNTR - 31051)

Ključne reči: hidraulika; sistem; simbol; šema; pumpa; izvršni hidraulički organ
Sažetak
Na sadašnjem nivou tehnološkog razvoja, opšte je prihvaćeno mišljenje da savremena poljoprivredna tehnika, između ostalog, svoj napredak zasniva na širokoj primeni elektronski kontrolisanih hidrauličkih sistema, podržanih mehaničkim elementima prenosa snage i upravljanja. Ovaj rukopis predstavlja logičan nastavak prvog dela rada, pod nazivom "Hidraulički simboli - deo I: opšti simboli i oznake mernih instrumenata i indikatora", posvećenog pripadajućoj tematici. Zato je drugi deo rada posvećen prikazu i opisu hidrauličkih simbola pumpi i različitih tipova izvršnih hidrauličkih organa i to: linearnih, rotacionih i oscilatornih. Takođe su predstavljeni i simboli uređaja kombinovane namene, koji opciono mogu funkcionisati u dva različita radna režima, kao hidrauličke pumpe ili hidraulički motori. Simboli svih grupa hidrauličkih komponenata, koje su u fokusu ovog rada, standardizovani su i definisani ISO industrijskim standardima.
Reference
Anonimous (2017) ISO 1219-1:2012: Fluid power systems and components: Graphical symbols and circuit diagrams -Part 1: Graphical symbols for conventional use and data-processing applications. Technical Committee, 3 -rd ed., p. 178. Reviewed and confirmed: ISO/TC 131 Fluid power systems. Link: https://www.iso.org/standard/60184.html
Anonimous (2018) ISO 1219-2:2012: Fluid power systems and components: Graphical symbols and circuit diagrams - Part 2: Circuit diagrams. Technical Committee, 2 -nd ed., p. 42. Reviewed and confirmed. ISO/TC 131 Fluid power systems. Link: https://www.iso.org/standard/51200.html
Anonimous Fluid power systems and components: Graphical symbols and circuit diagrams - Part 3: Symbol modules and connected symbols in circuit diagrams. Technical Committee, 1 - st ed., p. 23: ISO/TC 131/SC 1 Symbols, terminology and classifications. Link: https://www.iso.org/standard/62614.html
Barać, S., Petrović, D., Vuković, A., Biberdžić, M., Đikić, A., Đokić, D. (2017) Rezultati ispitivanja ratarskih prskalica u uslovima centralne Srbije. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 43, br. 1, str. 17-26
Cerović, V., Petrović, V.D., Radojević, L.R. (2016) Simulacije procesa raspršivanja. u: Zbornik radova 18. naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem 'Aktuelni problemi mehanizacije poljoprivrede', Beograd, 9. Decembar 2016., Srbija, pp. 14-21
Cerović, V.B., Petrović, D.V. (2018) Hidrostatički sistemi prenosa snage poljoprivrednih mašina - zapreminske pumpe. Poljoprivredna tehnika, vol. 43, br. 1, str. 12-21
Cerović, V.B., Petrović, D.V. (2018) Ventili kao upravljačke komponente hidrostatičkih sistema. Poljoprivredna tehnika, vol. 43, br. 3, str. 11-25
Dragan, P.V., Vera, C.B. (2019) Hidraulički simboli - deo I - opšti simboli i oznake mernih instrumenata i indikatora. Poljoprivredna tehnika, vol. 44, br. 1, str. 45-56
Majdič, F. (2013) Hidravlični Simboli - Povzeto po standardu ISO 1219-1 (2006-10-15). Laboratorij za pogonsko-krmilno hidravliko (LPKH), Link: http://lab.fs.uni-lj.si/lft/img/material/SWHidra-simboli-vse.pdf
Miodragović, M.R., Petrović, V.D., Mileusnić, I.Z., Dimitrijević, Ž.A., Radojević, L.R. (2012) Water distribution uniformity of the traveling rain gun. African Journal of Agricultural Research, 7(13), pp. 1988-1996. Link: https://academicjournals.org/journal/AJAR/article-full-textpdf/326F84638540
Miodragović, R., Petrović, D., Mileusnić, Z., Dimitrijević, a. (2011) Energy and distribution parameters of the mobile wheel line sprinkler system. u: Proceedings of the 39 -th International symposium on agricultural engineernig 'Actual Tasks on Agricultural Engineering', pp. 299-305, 22-25 Februar, 2011, Opatija, Hrvatska, pp. 299-305
Petrović, D.V., Urošević, M., Radojević, R.L., Mileusnić, Z.I., Petrović, S. (2017) Razvoj hidrauličko-mehaničkog sistema automatske nivelacije berača maline i kupine. Poljoprivredna tehnika, vol. 42, br. 2, str. 1-10
Petrović, V.D., Radojević, L.R., Vukša, P., Golubović, Z.Z. (2012) Droplet size distributions of conventional and air-induced nozzles. u: Proceedings of the das-29, 29 -th Danubia-Adria Symposium, 26 -th -29 -th , pp. 166-169, September, University of Belgrade, pp. 166-169
Trinkel, E. (2017) Fluid Power Basics. Penton Media, Inc, 1 -st eBook e, https://www. hydraulicspneumatics.com/, 2017
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PoljTeh1902001P
objavljen u SCIndeksu: 31.05.2019.

Povezani članci

Poljoprivredna tehnika (2019)
Hidraulički simboli - deo III - ventili
Petrović Dragan V., i dr.

Poljoprivredna tehnika (2019)
Hidraulički simboli - deo I - opšti simboli i oznake mernih instrumenata i indikatora
Petrović Dragan V., i dr.

Poljoprivredna tehnika (2018)
Ventili kao upravljačke komponente hidrostatičkih sistema
Cerović Vera B., i dr.

prikaži sve [10]