Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 89  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 13, br. 2, str. 25-39
Iskustva pravosudnih sistema 'novih' ekonomija EU i Srbije u susret Standardu 23 EU
Visoka ekonomska škola strukovnih studija Peć, Leposavić

e-adresamatovic.ana@gmail.com
Ključne reči: monitoring; pravosuđe; standard 23; sistem; Evropska unija
Sažetak
Poglavlje 23 EU predstavlja veliki izazov za Srbiju ali i 'nove' države EU Bugarsku i Rumuniju koje su u procesu monitoringa, iako su postale članice EU davne 2007. godine. Poglavlje 23 je u neku ruku novo, uvedeno nakon petog i šestog talasa proširenja Evropske unije 2004. i 2007. godine. Prethodno je postojalo jedno poglavlje za oblast pravosuđa i unutrašnjih poslova koje je razdvojeno u slučaju pristupnih pregovora sa Hrvatskom. Cilj ovog predstavljanja je da se ukaže na pojedinačna iskustva 'novih' ekonomija EU i Srbije kako da se stvori sistem koji bi omogućio efikasnu primenu zakona, smanjio broj nerešenih predmeta, odredio jasan broj nosioca pravosudnih funkcija i time ojačao pravnu sigurnost građana.
Reference
*** (2016) EU 2016 Justice Scoreboard: Bulgarians with Lowest Levels of Faith in Convicting Corrupt Officials. Anti-corruption newsletter, 30 (May), Dostupno na internet strani: Seldi.Net
*** Justice and Home Affairs discussed at EU-Western Balkans Ministerial Forum. podaci i informacije dostupni: www.roc.int/news/243/justice - and-home-affairs-discussed, dostupno dana 31.12.2016
*** Rumunska pravosudna reforma - studija slučaja za buduće članice EU. Podaci i informacije preuzeti sa sajta http-//www.euractiv.com/section/central.europe/news/ro manias/judici, dostupno dana 25.12.2016. godine, Podaci preuzeti iz studije Andrei Schwartz, Peopleis Pala
*** Hrvatsko pravosuđe i dalje pri dnu EU, a imamo dvostruko više sudaca od Austrije. podaci i informacije dostupni na adresi http //www.vecernji.hr/hrvatsk a/hrvatsko-pravosuđe-dalje-pridnire. dostupno dana 2.1.2017. godine. Podaci preuzeti iz analize Evropske komisije EU za 2014. god
Evropska komisija za efikasnost pravosuđa (CEPEJ) (2016) Evropski pravosudni sistemi - izveštaj CEPEJ. 23, 8, podaci su dostupni na adresi http://www.coe.int/cepe
Fagan, A. (2017) Judical reform in Serbia and Bosnia and Herzegovina: Is EU Support and Assistance Augmenting Independence?. u: Bez radikalne reforme pravosuđa nema izlaza iz višeslojne krize, Berlin: Freie Universitat Berlin, N24, Podaci i informacije dostupni na adresi http://creative.net/?-p=54338, dostupno dana 1.1.2017. godine
Pring, C. (2016) People and corruption: Europe and Central Asia: Barometar Corruption. Brisel: European Commission, November, 8
Reljanović, M., Knežević, B.A. (2014) Pravni zapisi. Beograd: Univerzitet Union - Pravni fakultet, (Vol. 1) 243
Stoica, F. (2016) The evolution of Romanian judical system seen through the last monitoring report. Challenges of the Knowledge Society, Bucharest, Public law, Nicolae Titulescu University of Bucharest, (Vol.6) 497-502
World Bank (2015) Serbia's Judicial System Needs to Address Under-Performance, says World Bank. podaci i informacije dostupni na adresi http-//www.worldbank.org/en/N EWS/press/release/2015/02/03/serbia-j. February 3. 2015, dostupno dana 25.12.2016
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonsig1802025M
objavljen u SCIndeksu: 04.06.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka