Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 53, br. 2, str. 115-120
Uticaj gustine i temperature razblažene suspenzije kao i vrste rastvora u kome se priprema emulzioni flokulant na brzinu taloženja crvenog mulja i kvalitet aluminatnog rastvora
aKAP - Fabrika za proizvodnju glinice, Podgorica, Crna Gora
bMetalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, Crna Gora
Sažetak
Ovaj rad predstavlja nastavak industrijskih istraživanja primjene emulzionog flokulanta (hidroksamatnog poliakrilamida-HX 300), koja su obuhvatala praćenje brzine taloženja crvenog mulja sa postojećim flokulantima i brzine taloženja sa emulzionim flokulantom, kao i karakteristike istaloženog crvenog mulja sa stanovišta granulacije i sadržaja suvih materija dobijenih nakon primjene gore navedenih flokulanata. U ovom radu istraživanja su imala za cilj da se na bazi eksperementalnih rezultata, utvrde efekti pripreme emulzionog flokulanta u različitim rastvorima, kao i uticaj temperature i gustine razblažene suspenzije u koju se dodaje emulzioni flokulant na efekte taloženja crvenog mulja. Dobijeni rezultati pokazuju da priprema emulzionog flokulanta HX 300 u alkalnim rastvorima daje znatno bolje rezultate u pogledu brzine taloženja crvenog mulja i bistrine preliva (rastvora aluminata) u odnosu na pripremu istog flokulanta u industrijskoj vodi. Sa povećanjem temperature razblažene suspenzije u kojoj se dodaje emulzioni flokulant HX 300, povećava se brzina taloženja crvenog mulja i poboljšava kvalitet (bistrina) aluminatnog rastvora, dok povećanje gustine razblažene suspenzije u koju se dodaje emulzioni flokulant negativno utiče na efekte taloženja crvenog mulja. Takođe sa povećanjem razblaženja suspenzije nakon procesa luženja boksita u kojoj se dodaje emulzioni flokulant HX 300, povećava se brzina taloženja crvenog mulja i poboljšava kvalitet (bistrina) aluminatnog rastvora.
Reference
Blecic, D., Adzic, M. (1990) Analysis of the results obtained by experimental investigation of aluminate solution from red mud. u: 6th Yugoslav International Symposium on Aluminium. I. Bauxites and Extractive Metallurgy, Yugoslavia, 1990, p. 113-123
Jones, F. (1998) The mechanism of bayer residue flocculation. Curtin University of Technology School of Applied Chemistry, May
Perušić, M., Filipović, R., Škundrić-Penavin, J., Živković, Ž. (2009) Analiza jednog kinetičkog modela luženja boksita natrijum-hidroksidom. Zaštita materijala, 50(2): 105-108
Phillips, E.C., Obrien, K.L. (2006) Development of new polyacrylate flocculants for red mud clarification. Light metals, Volume 1, pp 5-11
Richardson, J.F., Zaki, W.N. (1954) Sedimentation and Fluidization, Part I. Trans I Chem Eng, 32, 1, pp 35-50
Smolović, D., Vukčević, M., Blečić, D. (2010) The influence of adding emulsion flocculants on the effects of red-mud sedimentation. Materiali in Technologije, 423, 403-406; 44 (6); 293
Spitzer, D., Dai, Q. (2006) Effect of flocculant molecular weight on rheology. Light Metals, Volume 1, pp 11-15
Toby, M. (1998) Settling characteristics of QAL Red mud. Department of Chemical Engineering, Supervisor: dr Tony Howes. Submitted, October, E1445 Thesis
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka