Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 6 od 20  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 6, br. 12, str. 19-31
U susret promjenama poreskog sistema u Crnoj Gori
aFakultetu za Turizam Univerziteta Mediteran, Podgorica, Crna Gora
bFirst Financial Bank Societe Generale Montenegro Banka AD Podgorica, Crna Gora
cInternacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

e-adresamiroblecic@t-com.me, mvzizic@gmail.com, a.ahmatovic@uninp.edu.rs
Sažetak
Porezi predstavljaju glavni izvor prihoda jedne države. Poreska politika odnosno poreski sistem oslikava konzistentnost, efikasnost tog sistema, a efikasan poreski sistem može da predstavi čak i stratešku politiku odnosno viziju napretka jedne države. Kreiranje efikasnog poreskog sistema je izazov svake Vlade u savremenom svijetu, a savremena tehnologija i digitalizacija traže nova znanja i temelje na kojima će biti postavljeni. Velike korporacije kao generatori velikog izvora prihoda za državu 'balansiraju' između starih pravila i novih načina poslovanja ostavljajući sve manje novčanih sredstava u zemljama sa klasičnim obilježjima poreskih sistema, dok se mali zbog 'uštede' sredstava odmah orjentišu ka poreskim rajevima. Sve to omogućava virtuelna, digitalna stvarnost u kojoj leži i problem i rješenje. Poreski sistem neminovno mora biti dio novih tehnologija, faktor stabilnosti ubrzanja procesa i progresa, a može pak ostati najveća prepreka i razlog alokacije kapitala u bolje, brže i isplativije krajeve. Savremenoj ekonomiji su potrebna savremena rješenja, a jedan od savremenih rješenja treba biti i efikasan poreski sistem koji će se oslanjati na korišćenje modernih digitalnih rješenja.
Reference
Arsić, M., Pejić, M. (2011) Nova fiskalna pravila za unapređenje kontrole javnog duga u EU-OSVRTI. Kvartalni monitor, Br. 27; oktobar-decembar
Grmuša, M., Ministarstvo finansija - Fiskalni sektor (2016) podaci za 2016. godinu su preliminarni, http://www.frontal.ba
Grujić-Kalkan, M. (2011) Doktorska disertacija Poreski sistem Republike Srpske u svjetlu približavanja Evropskoj Uniji. Beograd
Jeličić, B. (1990) Nauka o finansijama i finansijsko pravo. Zagreb
Ngai, V. (2012) Stability and growth pact and fiscal discipline in the Eurozone. May 4
Popović, D. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Beograd: Savremena administracija
Prokopijević, M. (2009) Evropska unija. Beograd
Ristić, Ž. (2010) Finansijski menadžment i ekonomija javnog sektora. Beograd
Šabić, A. Reforma Pakta o stabilnosti i rastu. Zagreb: Hrvatska narodna banka
Šimović, H. Fiskalna politika u Europskoj uniji i Pakt o stabilnosti i rastu
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov1712019B
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2018.

Povezani članci

Ekonomski izazovi (2019)
Konkurentnost kompanija kao rezultat efikasnog troškovnog sistema
Žižić Milena, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
Poreskopravni tretman hibridnih finansijskih instrumenata
Bosankić Dragan

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
The legal nature of the Slovenian special tax on undeclared income
Podlipnik Jernej

prikaži sve [23]