Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 7 od 20  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 50, br. 1, str. 55-69
Razvoj poreskog sistema Srbije do Drugog svetskog rata
aUniverzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet
bČasopis 'Finansije i porezi'

e-adresaG.Milosevic@pf.uns.ac.rs, mirkokulic@hotmail.com
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi

Sažetak
Radi potpunijeg sagledavanja poreskog sistema jedne zemlje, potrebno je ustanoviti kako je, posmatrano kroz istoriju bilo regulisano pitanje pojedinih oblika javnih prihoda. U pogledu izvora prihoda, može se reći da su oni uvek bili isti, ali ne i podjednako zastupljeni. Posmatranjem poreskog sistema Srbije kroz istoriju mogu se uočiti razlike i sličnosti, prednosti i nedostaci, značaj i zastupljenost pojedinih poreskih oblika. U radu se daje osvrt na razvoj poreskog sistema Srbije od srednjeg veka do drugog svetskog rata.
Reference
*** (1922) Zakon o porezu na poslovni promet. Član 12 i 13
*** (1928) Zakona o neposrednim porezima. Službene novine, Član 142, broj 29-VII, 28.02.1928
*** (1997) Zakonik Cara Stefana Dušana. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Knjiga III, prevod prizrenski
*** (1901) Finansijski pregled, list za finansijska znanja i finansijsku službu, Beograd, str. 252
Gavrilović, M. (1908) Miloš Obrenović - 1827-1835. Beograd: Nova štamparija Davidović
Gnjatović, D.E. (1998) Dobri i zli dinari. Beograd: Jugoslovenski pregled
Janković, D. (1958) Istorija države i prava Srbije XIX veka. Beograd
Jelačić, B. (1983) Nauka o finansijama i finansijsko pravo. Zagreb: Informator
Jovanović, S. (1912) Ustavobranitelji i njihova vlada - 1838-1858. Beograd: Srpska kraljevska akademija
Kulić, M. (1999) Poreska utaja i krijumčarenje. Beograd
Lončarić, J. (1908) Krivična dela po carinskom zakonu. Beograd: Pravni fakultet, Doktorska teza
Milojević, Drag.M. (1925) Neposredni porezi Srbije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Beograd
Petrović, J. (1930) Okućje ili zaštita zemljoradničkog minimuma. Beograd
Popović, D. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Beograd
Stojančević, V., Milićević, J., Popov, Č., Jovanović, R., Ekmečić, M. (1994) Istorija Srpskog naroda. Beograd, 6. Knjiga, I tom, str. 20
Stojančević, V., Milićević, J., Popov, Č., Jovanović, R., Ekmečić, M. (1994) Istorija Srpskog naroda. Beograd, 5. knjiga, I tom, str. 20
Šarkić, S.N. (2015) Ruski projekti državnog uređenja ustaničke Srbije (Treći deo - saveti kneza Prozorovskog). Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 2, str. 417-430
Valčić, J. (1926) Upustvo za sastav i pregled računa, kasa i materijala. Beograd, str. 231
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns50-10718
objavljen u SCIndeksu: 06.10.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2011)
Teorijske osnove i praktična iskustva prevaljivanja poreza sa osvrtom na poljoprivredu
Milošević Goran, i dr.

Nauka bezbednost policija (2006)
Evazija poreza
Milošević Goran B.

Bezbednost, Beograd (2002)
Saradnja državnih organa u postupku utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda
Milošević Goran

prikaži sve [77]