Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 7 od 19  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 7, br. 13, str. 74-83
Rasprava o rešavanju socijalnih razlika u društvu oporezivanjem celokupe imovine
Ključne reči: imovina; oporezivanje; blagostanje
Sažetak
U ovom radu autori razmatraju koncept imovine sa aspekta oporezivanja i povezuju ga sa principima pravednosti i ravnopravnosti građana koji čine jednu zajednicu. Rad se oslanja na raspravu o društvenom ugovoru kao in a dela Loka i Hobsa koji su razmatrali formiranje društvene zajednice, teoriju prirodnog prava i distinkcije između ravnopravnosti i slobode i na osnovu njihovih smernica autori pokušavvajju definisati put prema društvenom blagostanju. Taj put prema društvenom blagostanju treba da se zasniva na adekvatnoj raspodeli bogatstva kao i oporezivanju istog. Jedino uz pravedan tretman, i to onaj gde se Pravda zasniva na teoriji prirodnog prava može se govoriti o društvu blagostanja. Autori kreću od stave da se pravednim oporezivanjem ne može uticati na rešavanje socijalnih razlika u društvu i u radu su došli to opovrgavanja to stava i istovremenog potvrđivanja alternativne hipoteze da postoje barem neki aspekti u kojima se rešavanje socijalnih razlika može ostvariti oporezivanjem celokupne imovine, kako fizičkih tako i pravnih lica.
Reference
Bećirović, S., Plojović, Š., Ujkanović, E. (2012) Uticaj investicija sa fiksnim prihodom na razvoj preduzetništva # Impact of investments with a fixed income on the development of entrepreneurship. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 27, str. 187-199
Bećirović-Alić, M. (2017) Lokova politička teorija. Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, br. 16, str. 168-175
Borota-Tišma, A. (2007) Menadžment porodičnog biznisa. Beograd: Beogradska poslovna škola visoka škola strukovnih studija, 2007
Jovanov, I.D. (2015) John Locke and the right to resistance. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 3, str. 1389-1401
Lok, D. (2002) Dve rasprave o vladi. Utopija, Nazifa Savčić, Kosta Čavoški (prevod), 2. Izdanje
Lok, Dž. (2002) Pismo o toleranciji. Beograd: Utopija
Pavlović, D. (1994) Hobsovo shvatanje suvereniteta kao apsolutne vlasti. Srpska politička misao, vol. 1, br. 1-4, str. 177-193
Plojović, S., Ujkanović, E., Bećirović, S., Plojović, Š. (2016) Tax on assets as a factor of increasing economic activities. u: International Conference of Socio-economic Researchers ICSR 2016, Conference Proceedings, p. 95-101
Radonjić, R. (2010) Političke doctrine. Cetinje: Fakultet političkih nauka UCG, Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija
Savanović, A. (2011) Lokova teorija društvenog ugovora i criteria vlade. Filozofski godišnjak, 8/8, str. 83-114
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov1813074P
objavljen u SCIndeksu: 26.06.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka