Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 215  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 52, br. 2, str. 235-251
Karakteristike i problemi profesionalnog i stručnog usavršavanja nastavnika u zemljama Balkana
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za pedagogiju, Srbija

e-adresadragisa.vucinic@pr.ac.rs, igor.djuric@pr.ac.rs, aleksandra.andric@pr.ac.rs
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200184)

Sažetak
Opšte je prihvaćeno stanovište da kvalitet nastave u značajnoj meri doprinosi kvalitetu celokupnog obrazovnog procesa. Jedan od ključnih činilaca kvaliteta nastave jeste nastavnik, čije osobine, uloge, stil nastavnog rada, ali i profesionalni razvoj i usavršavanje predstavljaju uvek aktuelni predmet istraživanja, ne samo u pedagogiji već i u drugim društvenim i humanističkim naukama. U ovom radu predstavljene su karakteristike i problemi profesionalnog i stručnog usavršavanja nastavnika u nekoliko zemalja Balkana. Komparativno-kritičkom analizom upoređivani su programi stručnog i profesionalnog usavršavanja nastavnika u našoj zemlji sa programima u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, BiH, Hrvatskoj, Bugarskoj, Grčkoj i Albaniji. Cilj analize bio je da se utvrde karakteristike pomenutih programa, njihove međusobne sličnosti i razlike, kao i eventualni problemi u njihovoj organizaciji i realizaciji, što bi pomoglo unapređivanju programa profesionalnog i stručnog usavršavanja nastavnika u našoj zemlji.
Reference
*** (2019) Strategija razvoja stručnog obrazovanja u Crnoj Gori (2020-2024). Podgorica
Abadžija, M. (2015) Inicijalno obrazovanje predmetnih nastavnika u BiH. Sarajevo: Centar za politike i upravljanje, http://www.cpu.org.ba/media/30657/Inicijalne-kompetencije-nastavnika.pdf
Alimehmeti, M., Danglli, L. (2013) Criteria Related to Processes of Teachers' Successful Professional Development and Qualification Improvement. Problems of Education in the 21st Century, 51(1): 7-17
Beara, M., Petrović, D. (2020) Study on Teacher Education and Training (Continuous Professional Development) Needs Analysis Systems in South Eastern Europe. Belgrade: Education Reform Initiative of South Eastern Europe
Branković, N. (2016) Continuing Professional Development for Vocational Teachers and Trainers in Bosnia and Herzegovina. European Training Foundation
Đurić, I. (2017) Obrazovanje i usavršavanje nastavnika srednjih stručnih škola. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Grandić, R., Stipić, M. (2011) Profesionalni razvoj nastavnika - put do kvalitetnog obrazovanja. Pedagoška stvarnost, vol. 57, br. 3-4, str. 198-209
Gyoreva, R. (2019) The Qualification of Teachers in Bulgaria: Necessity or Obligation. u: Proceedings IFTE-2019, 251-262
Marušić, M. (2013) Sistemi obrazovanja nastavnika i modeli njihovog profesionalnog razvoja - komparativna analiza Srbije i Grčke. Beograd: Filozofski fakultet, (odbranjena doktorska disertacija)
Mickovska, G., Kondik-Mitkovska, V., Georgieva, L., Stamboliev, A., Reci, B. (2013) Policy and Practice Analysis of the Teacher Professional and Career Development in the Republic of Macedonia. Skopje: USAID, http://www.mcgo.org.mk/wp-content/uploads/2013/12/Policy-and-Practice-Analysis-of-the-Teacher-Professional-and-Career-Development.pdf (4. 4. 2021)
NAVET (2016) Vocational Education and Training in Europe: Bulgaria. u: Cedefop ReferNet VET in Europe Reports 2016, http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/.pdf (4. 4. 2021)
Nikolić-Vučinić, A., Mrvaljević, I., Nikolić, O., Tomić, V., Bulatović, V., Durković, N., Vujović, A., Paljević-Šturm, D., Backović, S., Vučinić, I., Šćekić, D. (2019) Rezultati studije PISA 2015. i preporuke za obrazovne politike. Podgorica: Predstavništvo UNICEF-a u Crnoj Gori
Nikolova, N. (2019) V podkrepa na profesionalnoto obučenie za razvivaneto na kompetencii na učitelite po STEM učitelite v B'lgariâ. https://www.learning-in-teaching.eu/docs/EN/IO3/Bulgaria_final_BG.pdf
OECD (2014) Education at a Glance 2014: OECD Indicators. Paris, 235-251
OECD (2019) Review of Evaluation and Assessment in Education in North Macedonia: Assessment and Recommendation. Skopje: UNICEF
Petrovska, S., Sivevska, D., Runceva, J. (2018) Establishment and Functionality of the System of Professional Development of Teachers in Republic of Macedonia. KNOWLEDGE: International Journal, 2(26): 421-426
Popić, B. (2019) Unapređenje sistema kontinuiranog profesionalnog razvoja nastavnika u Bosni i Hercegovini. u: Dobracik J. [ur.] Promjenjiva priroda obrazovanja nastavnika -praksa i potrebe u Bosni i Hercegovini, Sarajevo: Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, 149-192
Popović, D., Subotić, Lj., Bešović-Ivanović, A. (2017) Profesionalni razvoj na nivou škole/vrtića - priručnik za nastavnike u školama, predškolskim ustanovama i domovima učenika. Podgorica: Zavod za školstvo
Reid, E., Horváthová, B. (2016) Teacher Training Programs for Gifted Education with Focus on Sustainability. Journal of Teacher Education for Sustainability, 18(2): 66-74
Stamatović, J. (2006) Stručno usavršavanje kao segment profesionalnog razvoja nastavnika - proces i potrebe. Nastava i vaspitanje, vol. 55, br. 4, str. 473-482
Suzić, N. (2008) Model doživotnog usavršavanja i napredovanja nastavnika. u: Marinković S. [ur.] Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - oblici i modeli, Užice: Učiteljski fakultet, 43-58
Terzis, N., Moutsios, S. (2000) The Greek Educational System. u: Terzis N. [ur.] Educational Systems of Balkan Countries: Issues and Trends, Thessaloniki: Balkan Society for Pedagogy and Education, 99-132
Vlahović-Štetić, V., Vizek-Vidović, V. (2005) Obrazovanje učitelja i nastavnika u Hrvatskoj. u: Vizek-Vidović V. [ur.] Cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika - višestruke perspektive, Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 101-115
Vučinić, D., Antonijević, R. (2020) Uloga nastavnika u ostvarivanju kvalitetnog obrazovnog procesa. Teme, 3, 723-744
Vučinić, D. (2018) Uloga nastavnika i uspeh učenika u nastavi matematike. Beograd: Filozofski fakultet, (neobjavljena doktorska disertacija)
Zrno, J. (2012) Obrazovanje strukovnih nastavnika u Hrvatskoj i europskim zemljama. Andragoški glasnik, 1(16): 43-54
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrffp52-37053
primljen: 19.03.2022.
prihvaćen: 30.06.2022.
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka