Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:41
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:23

Sadržaj

članak: 4 od 215  
Back povratak na rezultate
Individualizacija u nastavi - konceptualno-metodološki izazov za didaktičku teoriju i nastavnu praksu
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, Srbija

e-adresavera.radovic@uf.bg.ac.rs
Projekat:
Koncepcije i strategije obezbeđivanja kvaliteta bazičnog obrazovanja i vaspitanja (MPNTR - 179020)

Ključne reči: individualizacija; individualizovana nastava; Časopis / Inovacije u nastavi; učenik; nastavnik
Sažetak
U radu su prikazani rezultati teorijske analize naučnih (originalnih naučnih, preglednih i kratkih naučnih priloga) i stručnih radova koji tretiraju problem individualizacije u nastavi, objavljenih u časopisu Inovacije u nastavi od 1983. godine, kada je izašao prvi broj Časopisa, do poslednjeg objavljenog broja 4, u 2020. godini. Cilj istraživanja bio je da se kritički sagleda kako je istraživački tretiran problem individualizacije u nastavi, te da se izvuku pouke o konceptualnim i metodološkim pristupima i implikacije za nastavnu praksu u savremenim uslovima. Jedinice za teorijsku analizu bile su: broj radova u odnosu na ukupan broj radova po godinama izdanja Časopisa, karakter radova prema trenutno važećoj kategorizaciji radova u Časopisu, teorijski aspekti sa kojih autori razmatraju problem individualizacije u nastavi i metodološki pristup. Rezultati istraživanja pokazuju da su tokom 33 godine izlaženja Časopisa objavljena 63 rada u kojima se tretira problem individualizacije u nastavi, da je najviše stručnih radova, da preovlađuje analitički pristup u istraživanjima (analiza literature i analiza konkretnih nastavnih časova). Autori najčešće polaze od opšteg didaktičkog pristupa, a metodički aspekt najzastupljeniji je u tretiranju individualizacije u nastavi srpskog jezika i književnosti i nastavi matematike. Na osnovu rezultata analize izvedene su implikacije sa aspekta razvoja učeničkih kompetencija i profesionalnih kompetencija nastavnika.
Reference
*** (2020) Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa. Retrieved January 4, 2021. from www: http:// www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/01/Pravilnik-o-kategorizaciji-i-rangiranju-naucnih-casopisa-159_2020-115-1.pdf
Bogunović, B. (2006) Competences of psychologists in the music schools in Serbia. Teaching Innovations, 4(19): 111-118
Brajković, N.J. (2014) Apparatus of individualisation in the Russian language course books Davajte družit'!. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, 4(27): 101-108
Buljan, M. (1985) Programmed instruction in acquiring skills and habits. Teaching Innovations, 1(3): 35-37
Dejić, M.R., Milenković, V.V. (2016) Standards of students' achievements functioning in efficient differentiated mathematics teaching. Teaching Innovations, 2(29): 12-24
Đorđević, M. (1984) The possibilities of individualization in collective (frontal) teachingwork. Teaching Innovations, 1(2): 27-30
Đorđević, M. (1983) Individualization in educational work. Teaching Innovations, 2(1): 93-96
Đorđević, S. (2012) Efficiency of additional classes of Serbian language depending on organizational forms. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 25, br. 3, str. 38-47
Đukić-Mirzayantz, M. (2013) Results of application the author's programme Hot Potatoes in teaching German language. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 26, br. 4, str. 79-85
Egerić, M. (2006) Teaching mathematics in small groups. Teaching Innovations, 2(19): 67-75
Golubović-Ilić, I. (2008) Possibilities and effects of innovating teaching natural and social sciences of the tasks of different level of complexity. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 21, br. 1, str. 51-60
Ilić, M., Čekrlija, B. (1988) Teaching mathematics with different levels of difficulty. Teaching Innovations, 2(6): 112-118
Jazić, R. (1989) Applying of modern group-work in teaching process. Teaching Innovations, 1(7): 58-61
Jerković, L.S. (2019) Didactic foundations and educational effects of individually planned teaching. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 32, br. 4, str. 1-20
Kašić, M. (1990) Primjena nastavnih listića u nastavi matematike. Inovacije u nastavi, 1(8): 32-36
Kisin, N.S. (2014) Strategies for teaching students with different levels of knowledge: Through the prism of methodological issues. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 27, br. 4, str. 109-118
Komatina, M. (1988) Place, role and importance of litterary texts and microfishes in teaching grammar. Teaching Innovations, 2(6): 140-143
Končarević, K. (2011) Creating the culture of using a functional book in teaching foreign (Russian) language in the primary school. Teaching Innovations, 1(24): 92-102
Krkljuš, S. (1998) Didaktički disput. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Krulj, R. (1991) Uloga učitelja u intenziviranju rada sa darovitim učenicima. Inovacije u nastavi, 1(9): 22-24
Kunadačina, M., Laketa, N. (1996) Savremeni udžbenik - bibliografija. Užice: Učiteljski fakultet
Laketa, S. (2009) Individualized teaching. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 22, br. 1, str. 109-117
Lazić, B. (2011) Forms of the educational support of the gifted students. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 24, br. 4, str. 106-117
Lelea, J. (2007) Innovations in alternative textbooks musical culture for the i and II primary school grade in Romanian language as a modus of acceleration of giftedness and creativity. Teaching Innovations, 3(19): 142-147
Lešević, Lj. (1988) A lesson in a combined class with the use of microfishes. Teaching Innovations, 3(6): 243-244
Ljubojević, D. (2013) Individualisation in teaching and learning a foreign language at an early age. Teaching Innovations, 1(26): 54-61
Mandić, D., Radovanović, I. (1997) Algoritmizacija nastave korišćenjem multimedijalnog softvera. Inovacije u nastavi, 3(15): 271-275
Mandić, D., Simić, A. (1999) Adaptability of hypermedial system and their use in education. Teaching Innovations, 1(16): 14-20
Mandić, P. (1993) Some questions of advanced children. Teaching Innovations, (11): 101-107
Matijević, M. (2004) Ocjenjivanje u osnovnoj školi. Zagreb: Tipex d.o.o
Mihajlović, B. (1988) The forms of group-work in primary school teaching. Teaching Innovations, 4(6): 308-311
Mihajlović, S. (1989) The achievements and perspectives of modern technology in the primary schools of Kruševac. Teaching Innovations, 1(7): 34-37
Mijanović, N. (2008) Subject position of students in pedagogical-educational process between declarative and the real one. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 21, br. 1, str. 13-22
Miladinović, V. (1988) Programmed teaching in a new way. Teaching Innovations, 1(6): 59-62
Milinković, J., Dejić, M. (2012) Educational standards: The basis of differentiated mathematics teaching. Teaching Innovations, 2(25): 97-104
Milojević, L. (1988) On extrateaching in mathematics. Teaching Innovations, 3(6): 240-242
Milošević, D., Kenjin, T. (1985) How we introduced teaching innovations. Teaching Innovations, 1(3): 67-69
Milovanović, S.M. (2005) Why do we need teacher training in multi cultural classes with Roma children. Teaching Innovations, 1(18): 20-31
Miljević, S. (1991) Specifični oblici organizacione nastave i njihov uticaj na pedagoške inovacije. Inovacije u nastavi, 1(9): 9-12
Muradbegović, A. (1990) Pupils' psychophysical differen characteristics demand teachers' in service. Teaching Innovations, 3(8): 183-185
Muratović, L.N., Musić, M.M. (2017) Forms of pedagogical-educational support to potentially gifted students in the first cycle of primary education. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 30, br. 1, str. 96-107
Mužić, V. (1977) Metodologija pedagoških istraživanja. Sarajevo: Zavod za udžbenike
Nadrljanski, Đ. (1996) Scientific and technological concept in education as a factor of technological seducation. Teaching Innovations, 1(14): 1-14
Ničković, R. (1987) Researches in the field of individual differences and possibilities of their pedagogical treatment. Teaching Innovations, 1(5): 35-40
Ničković, R. (1987) Researches in the field of individual differences and possibilities of their pedagogical treatment. Teaching Innovations, 2(5): 121-126
Nikolić, B. (1996) Efikasnost pojedinih vrsta dopunske nastave matematike u osnovnoj školi. Teaching Innovations, 3(14): 185-189
Nikolić, M.M., Grandić, R.B., Pavlović, M.R. (2017) Competencies of preschool teachers for work with gifted children. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 30, br. 1, str. 43-54
Paser, V. (1995) Elementi za skiciranje razvojnog pristupa individualizaciji darovitih. 2(13): 85-88
Perišin, S. (1985) Programmed learning and its efficiency in teaching chemistry. Teaching Innovations, 1(3): 38-43
Perišin, S. (1985) The making and application of programmed sequences in teaching chemistry. Teaching Innovations, 2(3): 133-137
Pijanović, P., ur. (2014) Leksikon obrazovnih termina. Beograd: Učiteljski fakultet
Popović, D.R., Lazović, M.M., Milosavljević, Ž.B. (2016) Support to developing giftedness in school praxis. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 29, br. 3, str. 73-83
Prodanović, T., Ničković, R. (1974) Didaktika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Radonjić, P. (1995) Programmed biology teaching. Teaching Innovations, 1(13): 22-33
Radovanović, V. (2005) Influence of computers on students with a hearing loss in subject nature and society. Teaching Innovations, 3(18): 51-58
Savić, D. (1998) Individualization of teaching arts with the use of computer. Teaching Innovations, 2(16): 55-60
Segedinac, M., Halaši, R. (1991) Konstrukcija i metrijske karakteristike testa za merenje sposobnosti za učenje hemije. Inovacije u nastavi, 4(8): 250-251
Segedinac, M., Halaši, R., Konjović, Z. (1992) Capability of learning chemistry as a fact or of successful learning of chemistry. Teaching Innovations, 1(10): 57-58
Simić, Z. (1988) Programmed teaching in Serbocroatian. Teaching Innovations, 3(6): 230-234
Sretenović, M. (1988) Groupwork. Teaching Innovations, 1(6): 71-73
Stanojević, D. (1987) Microfishes in teaching physics. Teaching Innovations, 1(5): 55-59
Stanojević, D.Lj., Jovanović, A.S. (2018) Teachers' attitudes towards using individualization in descriptive assessment. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 31, br. 4, str. 74-88
Stojaković, P. (1998) Theory of multiple inteligence and developing creativity and aptitude. Teaching Innovations, 2(16): 1-16
Špijunović, K., Laketa, N. (2000) Didaktika - bibliografija. Užice: Učiteljski fakultet
Todorović, M. (1989) The solvation of textual problems. Teaching Innovations, 1(7): 62-65
Velišek-Braško, O. (2013) Partnership of parents and pedagogical-educational institutions in inclusive education. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 26, br. 2, str. 136-146
Vujić, K. (1987) Exercices of three levels difficulty in the fourth form of elementary school. Teaching Innovations, 4(5): 350-352
Vujić, K. (1986) The innovation possibilities in teaching practice. Teaching Innovations, 1-2(4): 34-37
Vujisić, N. (1995) Dete i nastavni program. Inovacije u nastavi, 4(13): 265-270
Vukadinov, P., Ćurčić, N. (1999) Individualization of the courses with the use of learning strategy by invention (physics 7th grade) friction force and resistance force of the fluid. Teaching Innovations, 3-4(16): 29-45
Živković, J., Babić, M. (1989) Computer application to programmed teaching of mathematics. Teaching Innovations, 4(7): 286-293
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije2101063R
primljen: 09.09.2020.
prihvaćen: 23.01.2021.
objavljen u SCIndeksu: 10.07.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka