Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
Primjena metode eksperimenta u nastavi "Moje okoline"
Univerzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet, Federacija BiH

e-adresasafija_skomorac@yahoo.com, merjemr@yahoo.com
Ključne reči: metoda eksperimenta; nastavna metoda; nastava; Moja okolina
Sažetak
Za postizanje maksimalne efikasnosti nastavnog procesa, neophodno je eliminisati negativne karakteristike tradicionalne nastave poput pretjerane upotrebe verbalizma, reproduktivnog učenja, dominantne uloge učitelja i nedovoljne angažiranosti učenika. Učitelji danas imaju više mogućnosti za kreativniji rad sa učenicima, naročito na časovima predmeta Moja okolina. Metoda eksperimenta je iskustveno učenje pri kojem učenici iznose pretpostavke, izvode eksperiment, posmatraju, bilježe zapažanja i donose zaključke. Cilj rada bio je ispitati i utvrditi stavove učitelja o benefitima i mogućnostima primjene metode eksperimenta u Kantonu Sarajevo. Ispitali smo 100 učitelja razredne nastave. Rezultati rada pokazuju da su učiteljima poznati benefiti metode eksperimenta, ali je rijetko primjenjuju. Učitelji prepoznaju nastavne sadržaje koji su primjereni za rad ovom metodom. Učiteljima su jasne prednosti primjene metode eksperimenta za učenike, ali nedostaju uvjeti, podrška i stručno znanje za veću i bolju primjenu.
Reference
Andevski, M. (1983) Nastava bez podučavanja. Inovacije u nastavi, 5-14
Cvjetićanin, S., Segedinac, M. (2007) Primena eksperimenta u saznajnom procesu nastave poznavanja prirode. Inovacije u nastavi, 20 (3); 132-141
de Zan, I. (2005) Metodika nastave prirode i društva. Zagreb: Školska knjiga
Golubović-Ilić, I. (2012) Didaktičko-metodičke specifičnosti primene laboratorijsko-eksperimentalne metode i istraživačkog pristupa u nastavi Prirode i društva. Metodički vidici, 3(3): 341-362
Golubović-Ilić, I., Cekić-Jovanović, O. (2013) Modernizing science lessons by using the scientific (inquire-based) method. u: Barakoska A; et al. [ur.] Education Between Tradition and Modernity: International Symposium, Institute for Pedagogy, Ohrid: Faculty of Philosophy, 238-248
Gulaš, V. (2016) Eksperimenti u nastavi prirode i društva. Pula, Neobjavljen diplomski rad
Jukić, S. (2001) Vreme je za nastavu u kojoj učenik misli. Norma, vol. 7, br. 3, str. 21-41
Kadum-Bošnjak, S., Peršić, I. (2007) Neki pogledi na ulogu učitelja i položaj učenika pri rješavanju problemskih zadataka. Metodički obzori, 2, 73-80
Križanac, I., Lacić, S. (2010) Primjena prirodoznanstvene metode u početnoj nastavi prirodoslovlja Kruženje vode u prirodi. Napredak, 152(1): 109-120
Milenović, Ž. (2017) Konstruktivistički pristup nastavi prirode i društva. u: Naučni skup 'Kulturno-potporna sredstva u funkciji nastave i učenja', Užice: Učiteljski fakultet, 223-230
Potkonjak, N.M., Šimleša, P., ur. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, I-II
Rustempašić, S.M. (2018) Problemsko učenje. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu - Pedagoški fakultet
Suzić, N. (2014) Nastavu sa memorisanja i reprodukcije pomjeriti ka učenju. u: Nikolić R. [ur.] Nastava i učenje - savremeni pristupi i perspektive, Užice: Učiteljski fakultet, str. 285-296, https://obrazovanje.org/rs/uploaded/dokumenta/Nastava-i-ucenje_Savremeni-pristupi-i-perspektive-2014.pdf
Števanić-Pavelić, M., Vlasac, I. (2006) Postignuća učenika primjenom različitih metoda i oblika rada u nastavi prirode. Život i škola, 15-16(1-2), 155-165
Veinović, Z. (2004) Savremene teorije učenja i nastave i problemska nastava. Obrazovna tehnologija, br. 4, str. 59-66
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ZRPFU2022165S
primljen: 26.06.2020.
prihvaćen: 05.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 26.02.2021.
Creative Commons License 4.0