Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 63, br. 3, str. 451-464
Raznovrsnost nastavnih metoda u našim školama
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresaliradulo@f.bg.ac.rs, mimitrov@f.bg.ac.rs
Projekat:
Modeli procenjivanja i strategije unapređivanja kvaliteta obrazovanja u Srbiji (MPNTR - 179060)

Ključne reči: nastavna metoda; raznovrsnost nastavnih metoda; organizovanje nastavnih metoda na času
Sažetak
Budući da su nastavne metode i odnos prema njima u načelu zasnovane na određenom shvatanju obrazovanja i nastave, podaci o njima predstavljaju dobar pokazatelj prihvaćene koncepcije obrazovanja i pristupa nastavi, te su element za građenje slike o kvalitetu nastave u celini. Zato je predmet empirijskog istraživanja koje predstavljamo u ovom radu raznovrsnost nastavnih metoda u školama u Srbiji, a istraživanjem se nastoji saznati koje se metode sreću, koliko su zastupljene pojedine metode i na koji način su organizovane u nastavnom procesu. Podaci su prikupljeni posmatranjem 354 nastavna časa u školama različitih vrsta i nivoa obrazovanja, tokom tri školske godine, u periodu 2012-2014. godina. Rezultati pokazuju da se u nastavi primenjuju različite metode, ali je njihova zastupljenost neujednačena, pri čemu dominiraju oni načini rada i organizacija metoda na času koji su zasnovani na transmisiji znanja. Najviše se koristi metoda predavanja, a ona se u toku časa najčešće javlja zajedno s ispitivanjem u funkciji ponavljanja gradiva. Na osnovu dobijenih podataka može se zaključiti da je raznovrsnost načina rada na časovima u našim školama mala i u neskladu sa savremenim tendencijama u konceptualizovanju nastavnih metoda.
Reference
Huitt, W. (2003) Classroom instruction: Educational psychology interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University, Retrieved May 15, 2014 from the World Wide Web http://www.edpsycinteractive.org/topics/instruct/instruct.html
Johnson, D.W., Johnson, R.T. (1989) Cooperation and competition: Theory and research. Edina, MI: Interaction Book
Kumaravadivelu, B. (2001) Toward a postmethod pedagogy. TESOL Quarterly, Vol. 35, No. 4, 537560
Kumaravadivelu, B. (1994) The Postmethod Condition: (E)merging Strategies for Second/Foreign Language Teaching. TESOL Quarterly, 28(1): 27
Meyer, H. (2002) Didaktika razredne kvake. Zagreb: Educa
Mitrović, M. (2011) O novim konceptima metoda u nastavi. Pedagogija, vol. 66, br. 1, str. 168-172
Stančić, M., Mitrović, M., Radulović, L. (2013) From glorifying method toward post-method stance: Searching for quality of teaching/learning. u: Despotović M., Hebib E., Balazs N. [ur.] Contemporary Issues of Education Quality, Belgrade: University of Belgrade-Faculty of Philosophy-Institute for Pedagogy and Andragogy, pp. 41-55
Terhart, E. (2001) Metode poučavanja i učenja - uvod u probleme metodičke organizacije poučavanja i učenja. Zagreb: Educa
Winkel, R. (1994) Didaktika kao kritička teorija nastavne komunikacije. u: Didaktičke teorije, Zagreb: Educa
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.05.2015.