Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 47, br. 5, str. 330-336
Efikasnost fungicida u suzbijanju - prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola Sacc.)
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
bPoljoprivredna stručna služba, d.o.o., Senta

e-adresadragana.budakov@polj.edu.rs
Sažetak
Cercospora beticola Sacc., prouzrokovač pegavosti lista je ekonomski najznačajniji patogen šećerne repe. Suzbijanje ovog parazita sprovodi se primenom integralnog koncepta zaštite biljaka, koji uključuje kvalitetnu obradu zemljišta, predsetvenu pripremu i optimalnu ishranu useva radi povećanja vitalnosti biljaka, dok je primena fungicida ipak odlučujuća za obezbeđivanje efikasne i sigurne zaštite kao i visokog prinosa odnosno kvaliteta korena šećerne repe. Danas se za suzbijanje pegavosti lišća šećerne repe primenjuju fungicidi iz hemijskih grupa ditiokarbamata, benzimidazola, morfolina i strobiluruna. Tokom ovog istraživanja ispitana je efikasnost fungicida na bazi mankozeba i tebukonazola u suzbijanju Cercospora beticola poznate osetljivosti prema ovim aktivnim supstancama. Osetljivost izolata je testirana in vitro prikupljanjem izolata po pojavi prvih simptoma oboljenja, a pre primene fungicida. Dobijene EC50 vrednosti, kao i ocene biološke efikasnosti fungicida ukazale su na smanjenje osetljivosti izolata Cercospora beticola prema mankozebu i tebukonazolu. Najviša biološka efikasnost ostvarena je primenom kombinacije ove dve aktivne supstance sa različitim mehanizmom delovanja.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka