Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 30  
Back povratak na rezultate
2018, br. 161, str. 305-316
Umetnost, priroda, nauka, zanat, tehnika
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za filozofiju
Ključne reči: zanat; nauka; priroda; tehnika; umetnost
Sažetak
Autor u radu razmatra mogućnost određenja pojma umetnosti. Primena klasičanog oblika definicije se odbacuje usled nemogućnosti jednoznačnog određenja vrsne razlike umetnosti u odnosu na druge čovekove delatnosti. Umesto toga, autor predlaže drugačiji pristup ovom problemu, koji se ogleda u ispitivanju razlika između umetnosti, s jedne strane, i prirode, nauke, zanata i tehnike, s druge strane. Ispitujući odnos umetnosti prema drugim oblicima ljudske delatnosti, autor ujedno i skreće pažnju na bitne istorijske transformacije pojma umetnosti. Na kraju, autor dolazi do zaključka da je u naporu dolaska do određenja modernog pojma umetnosti neophodno ovaj pojam očistiti od nasleđenih pretpostavki i predrasuda, koje mogu iskriviti njegovo pravo značenje.
Reference
Bayer, R. Traité d'esthétique
Lalo, C. (1939) L'Art loin de la vie. Paris
Souriau, E. L'Avenir de l'esthétique
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1861305Z
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka