Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 8 od 30  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 67, br. 1, str. 33-39
Brzina napredovanja u tehnici rada rekvizitima u ritmičkoj gimnastici
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Ključne reči: vijača; obruč; lopta; tehnika; ocenjivanje
Sažetak
Na uzorku takmičarki (N=27) u ritmičkoj gimnastici (uzrasta od 7 do 14 godina), praćeno je napredovanje u specifičnoj tehnici vežbi sa tri različita rekvizita (vijača, obruč i lopta). Istraživanje je trajalo 4 godine, a ocenjivanje tehnike vršeno dva puta godišnje. Ocenjivanje je vršila tročlana ekspertska komisija na skali od 1 do 10. Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrdi u kom uzrasnom periodu takmičarke najbrže napreduju u tehnici vežbanja sa rekvizitima. Rezultati su obrađeni deskriptivnom (srednja vrednost, standardna devijacija) i komparativnom statistikom (Mann Whitney test). Na osnovu dobijenih rezultata može se uočiti, da brzina napredovanja, u tehnici rada sa rekvizitima, nije bila ista u svim uzrasnim periodima. Kod devojčica uzrasta 7-9 godina nije došlo do značajnijeg napretka kod većine praćenih varijabli. Značajan napredak je ostvaren samo kod dve vežbe sa vijačom i jedne vežbe sa loptom ( Vij.1 i Vij2D i LopD). Najveći napredak je ostvaren u periodu od 9. do 10. godine i to u svim praćenim varijablama. Ovakav trend je nastavljen i u periodu od 10. do 11. , da bi kod uzrasta od 11 do 12 godina, kod većine varijabli napredak bio značajan, izuzev kod trčanja sa vijačom i vežbe sa obručem izvedene slabijom rukom.
Reference
*** (2009) Pravilnik ritmičke gimnastike FIG. Tehnički komitet Međunarodne gimnastičke federacije (FIG)
Aleksić, S., Dabović, M., Moskovljević, L. (2008) Dinamika razvoja motoričkih sposobnosti takmičarki u ritmičkoj gimnastici. u: Bokan B. [ur.] Zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije Teorijski, metodološki i metodički aspekti fizičkog vaspitanja, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 201- 204
Bjelić, S., Simović, S. (2005) Trenažna tehnologija u radu sa mladim sportistima. Banja Luka: Grafid d. o. o
Bozanic, A., Miletic, D. (2011) Differences between the sexes in technical mastery of rhythmic gymnastics. Journal of Sports Sciences, 29(4): 337-343
Brooks, T.J. (2003) Women??s Collegiate Gymnastics. Strength and Conditioning Journal, 25(2): 23-37
di Cagno, A., Baldari, C., Battaglia, C., Brasili, P., Merni, F., Piazz, M., Toselli, S., Ventrella, A.R., Guidetti, L. (2008) Leaping ability and body composition in rhythmic gymnasts for talent identification. Journal of Sports and Medicine and Physical Fitness, (48): 341-346
Hume, P.A., Hopkins, W.G., Robinson, D.M., Robinson, S.M., Hollings, S.C. (1993) Predictors of attainment in rhythmic sportive gymnastics. J Sports Med Phys Fitness, 33(4): 367-77
Hutchinson, M.R., Tremain, L., Christiansen, J., Beitzel, J. (1998) Improving leaping ability in elite rhythmic gymnasts. Medicine & Science in Sports & Exercise, 30(10): 1543-1547
Kukolj, M. (2011) Razvoj motoričkih sposobnosti dece i omladine. u: Dečiji sport od prakse do akademske oblasti, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Miletić, Đ., Sekulić, D., Wolf-Cvitak, J. (2004) Leaping performance of the 7-year novices in rhythmic gymnastics is highly influenced by condition of motor abilities. Kineziologija, Zagreb, 36 (1), 36-43
Miletić, Đ., Kostić, R. (2006) Motorička i morfološka uslovljenost izvođenja 'Arabesque' i 'Passe' okreta. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 4, br. 1, str. 17-25
Moskovljević, L. (2002) Usvajanje specifične tehnike sa rekvizitima u ritmičkoj gimnastici kod različitih uzrasnih grupa. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Magistarska teza
Moskovljević, L., Orlić, A. (2012) Relacije između sposobnosti i stavova studenata i uspešnosti u ritmičkoj gimnastici - polne specifičnosti. Fizička kultura, vol. 66, br. 2, str. 129-137
Radisavljević, L., Moskovljević, L. (2011) Osnove ritmike. u: Jevtić B., Radojević J., Juhas I., Ropret R. [ur.] Dečiji sport - od prakse do akademske oblasti, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 393-407
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/fizkul1301033M
objavljen u SCIndeksu: 20.06.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman