Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Pojava anksioznosti kod plivača i vaterpolista pred samo takmičenje u odnosu na pol i godine starosti
University of Athens, Faculty of Physical Education and Sport Science, Greece

e-adresavthano@phed.uoa.gr
Ključne reči: psihologija sporta; upitnik; tinejdžeri; plivanje i vaterpolo
Sažetak
Psiho-fiziološki pristup pojavi anksioznosti pred tamkičenje može se iskoristiti kao objašnjenje za ulogu koju ima ova vrsta anksioznosti, s obzirom na to da ljudi imaju različite reakcije na stimuluse koje dobijaju iz okruženja i kad doživljavaju anksioznost pred samo takmičenje. Cilj ovog istraživanja bio je da se procene razlike između intenziteta faktora anksioznosti pred takmičneje među plivačima i vaterpolistima kao i da se izvrši poređenje u skladu sa polom i godinama starosti. U ovom istraživanju učestvovalo je 692 mladića (n=327) i devojaka (n=365) sportista, uzrasta 13-19 od kojih su 316 bili plivači a 376 su igrali vaterpolo. Sportisti, nakon 30–45 minuta zagrevanja i pre svakog takmičenja, popunjavali su prilagođenju verziju sledećeg testa: Competitive State Anxiety Inventory-CSAI. Program za statističku obradu podataka SPSS 16 korišćen je statističke analize. Statistički značajne razlike utvrđene su između pripadnika oba pola za sva tri faktora koji utiču na pojavu anksioznosti pre takmičenja. Devojke su imale visoke nivoe kognitivne i somatske anksioznosti a momci više nivoe samopouzdanja. Što se tiče godina starosti, veći nivo kognitivne anksioznosti uočen je za pripadnike grupe uzrasta 13-15 godina, kao i veći nivo samopozdanja za pripadnike grupe uzrasta 16-19 godina, ali što se vrste sporta tiče, vaterpolisti su zabeležili veće nivoe kognitivne anksioznosti u poređenju sa plivačima a razlike nisu utvrđene za somatsku anksioznnost i samopouzdanje. Buduća istraživanja trebalo bi da uključe i druge faktore kao što su namera, koji bi mogli da doprinesu pojavi anksioznosti pre početka takmičenja.

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.22190/FUPES1603347T
objavljen u SCIndeksu: 04.08.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka