Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 9 od 159  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 25, br. 2, str. 199-215
Obrazovne računarske igre u osnovnoj školi
Sažetak
Živimo u vremenu kada se tehnologija sve brže razvija, samim tim ona pronalazi put u svim sferama života, te i u nastavi. Primena računara u školi ima veliki broj prednosti i može se upotrebiti na različite načine u nastavi. Neke od mogućnosti su primena za uvežbavanje, motivacija dece za nove oblasti koje se uče, istraživački rad, pravljenje multimedijalnih prezentacija kako bismo prikazali svoj samostalni rad i sl. Takođe, postoje i negativni stavovi vezani za ovu temu. Istraživanjem u ovom radu želimo da proverimo da li je prisustvo tehnologije u našim školama prednost, i u kojoj meri, ili ipak ne. Primenom obrazovnih računarskih igara se može postići veća zainteresovanost kod dece, ali sa druge strane imamo nastavni kadar koji ima strah od neznanja i promena u nastavi. Za predmet ovog istraživanja možemo postaviti sledeće pitanje: da li i koliko često učitelji i nastavnici primenjuju obrazovne računarske igre u nastavi, kao i kakvi su njihovi stavovi o primeni obrazovnih računarskih igara i da li poseduju dovoljno znanja da bi sami mogli da kreiraju obrazovnu računarsku igru. Teorijski cilj ovog istraživanja je povećanje saznanja o primeni obrazovnih računarskih igara u nastavi u osnovnim školama. Praktični cilj je da se na osnovu upitnika utvrde mišljenje i stavovi nastavnika i učitelja o primeni obrazovnih računarskih igara u nastavi. U skladu sa problemom, predmetom istraživanja, ciljem, zadacima i postavljenim hipotezama korišćena je deskriptivna metoda. Rezultati istraživanja u ovom radu pokazuju da učitelji i nastavnici jednim delom i dalje imaju negativne stavove o primeni računara i obrazovnih računarskih igara u nastavi, dok bi drugi deo voleo da se računari mogu primenjivati više u nastavi, ali nisu u mogućnosti pošto škole nisu dovoljno tehnički opremljene. Tokom istraživanja i analize došli smo do zaključka da učitelji i nastavnici imaju veliku odbojnost i strah prema tehnologiji i njenoj primeni u nastavi. Iako su neke škole organizovale osposobljavanje svojih zaposlenih za primenu nekih programskih jezika, oni se i dalje veoma slabo koriste u nastavi.
Reference
Brown, N.C., Sentance, S., Crick, T., Humphreys, S. (2014) Restart: The resurgence of computer science in UK schools. ACM Transactions on Computing Education (TOCE), 14(2): 9-9
Clements, D.H., Meredith, J.S. (1993) Research on Logo: Effects and efficacy. Journal of Computing in Childhood Education, 4(4): 263-290
Duncan, C., Bell, T. (2015) A Pilot Computer Science and Programming Course for Primary School Students. u: The Workshop in Primary and Secondary Computing Education, Proceedings of, ACM, 39-48
Eduka dostupno na: https://www.eduka.rs/ (pregledano: 10.02.2020)
Fotev, A. Istorija video igara. Dostupno na: https://www.raf.edu.rs/citaliste/svastara/3650-istorija-video-igara (pregledano: 10. 02. 2020)
Gruenbaum, P. (2014) Undergraduates Teach Game Programming Using Scratch. Computer, 47(2): 82-84
Lewis, C., Olson, G. (1987) Can principles of cognition lower the barriers to programming?. u: Empirical studies of programmers: Second workshop, Ablex Publishing Corp, 248-263
Mirković, M. (2012) Primjena računalnih igara u obrazovanju. Požega: Tehnička škola
Myers, B.A. (1990) Taxonomies of visual programming and program visualization. Journal of Visual Languages & Computing, 1(1): 97-123
Papert, S. (1980) Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas. New York-Oxford: Basic Books
Pavlović, A. (2013) Značaj i primena računara u obrazovanju učenika u osnovnoj školi. Čačak: Tehnički fakultet
Rečicki, Ž., Girtner, Ž. (2002) Dete i kompjuter. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ruggiero, D., Green, L. (2017) Problem solving through digital game design: A quantitative content analysis. Computers in Human Behavior, 73: 28-37
Ružić-Baf, M., Radetić-Paić, M. (2010) Utjecaj računalnih igara na mlade i uporaba PEGI alata. Život i škola - časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, Vol. 56, No. 24, pp. 9-18
Saračević, M., Camović, M. (2013) Primena edukativnih računarskih igara i 'second life 'virtuelnog okruženja u nastavi. Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar, Br 12
Smith, N., Sutcliffe, C., Sandvik, L. (2014) Code club: Bringing programming to UK primary schools through scratch. u: The ACM technical symposium on Computer science education (45th), Proceedings of, ACM, 517-522
Snodgrass, M.R., Israel, M., Reese, G.C. (2016) Instructional supports for students with disabilities in K-5 computing: Findings from a cross-case analysis. Computers & Education, 100: 1-17
Wilson, A., Hainey, T., Connolly, T. (2012) Evaluation of computer games developed by primary school children to gauge understanding of programming concepts. u: European conference on games-based learning (ECGBL) (6th), 4-5
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/norma2002199R
objavljen u SCIndeksu: 21.05.2021.