Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 10, br. 25, str. 211-224
Sopstvo i drugi u Istrajnoj ljubavi Ijana Makjuana
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresabojana567@yahoo.com
Sažetak
Cilj ovog rada jeste da ukaže na to da je proniknuti u prirodu čoveka, kao jednog od stalnih motiva Makjuanove poetike, moguće samo kroz susret sa onim Drugim. Ova problematika je značajna bilo da se radi o društvenom preduslovu opstanka pojedinca, ili o dijalektici bića posmatranoj unutar filozofsko-ontoloških okvira. Pokušaji protagonista Istrajne ljubavi da putem specifičnih jezičkih, kulturoloških ali i epistemoloških normi definišu sopstveni identitet, ukazuju na činjenicu da je Makjuanov pojedinac u konstantnom sukobu sa drugima. Međutim, postavljajući ovu problematiku na mnogo dublje, ontološko-egzistencijalističke temelje, pisac nam ovim romanom ukazuje na činjenicu da je spoznaja Drugog u sebi upravo osnovni preduslov Sopstva. Stoga ćemo polazište za razumevanje čoveka, njegovog Sopstva, ali i Drugog, i Drugih, u ovom radu potražiti u tri reprezentativne teorije: u darvinističkim stavovima evolucionista; u Hegelovoj dijalektici Gospodara i Roba i u Lakanovim psihoanalitičkim teorijama.
Reference
Bahtin, M.M. (2000) Problemi poetike Dostojevskog. Beograd: Zepter Book World
Childs, P., Tredell, N. (2006) The fiction of Ian McEwan. Basingstoke: Palgrave Macmillan
Douglas, E. (2001) Darwins natural heir. The Guardian, http://www.guardian.co.uk
Duquette, D. (2001) Hegels social and political thought. Internet Encyclopedia of Philosophy, http://www.iep.utm.edu/hegelsoc
Đergović-Joksimović, Z. (2009) Ijan Makjuan: polifonija zla. Beograd: Geopoetika
Felluga, D. (2011) Modules on althusser: On ideological state apparatuses: Introductory guide to critical theory. http://www.purduc.edu/guidetotheory/marxism/modules/althusscrl-SAs.html>
Fuko, M. (1980) Istorija ludila u doba klasicizma. Beograd: Nolit
Hegel, G.V. (1986) Fenomenologija duha. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Jevremović, P. (2000) Lakan i psihoanaliza. Beograd: Plato
Koval, R. (2004) An interview with Ian Mcewan. Erudition Magazine, http://www.eomag.com
Levinas, E. (1999) Drugačije od bivstva ili s onu stranu bivstvovanja. NikšIć: Jasen
Makjuan, I. (2007) Istrajna ljubav. Beograd: Paideia
Mcewan, I. (1998) Enduring love. London: Vintage
Mcewan, I. (2007) Ian McEwan’s Enduring Love. Oxon: Routledge
Reynolds, M., Noakes, J., Mcewan, I. (2002) The Essential Guide. London: Random House
Wells, L. (2010) New British fiction: Ian Mcewan. Hampshire: Palgrave Macmillan
Zalewski, D. (2009) The background hum: Ian Mcewans art of unease. The New Yorker, http://www.newyorker.com
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.11.2013.